Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Ο τάφος του Διός, με τον Στ. Μανωλιούδη (βίντεο)[ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ]/ La tomba di Zeus, con St. Manoliudis (video) [NAYSSINOS]Ο τάφος του Διός, με τον Στ. Μανωλιούδη (βίντεο)[ΝΑΥΣΙΝΟΟΣ]/ La tomba di Zeus, con St. Manoliudis (video) [NAYSSINΟOS]

H Προφητεία των Ινδιάνων Χόπι/ La profezia degli indiani Hopi/ The Prophecy of the Hopi Indians
H Προφητεία των Ινδιάνων Χόπι/ La profezia degli indiani Hopi/ The Prophecy of the Hopi Indians

Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Ιχθυόσαυρος 152 εκατομμυρίων ετών στην Ινδία/ Ittiosauro di 152 milioni di anni in India/ Ichthyosaur 152 million years in IndiaΙχθυόσαυρος 152 εκατομμυρίων ετών στην Ινδία/ Ittiosauro di 152 milioni di anni in India/ Ichthyosaur 152 million years in India

Ο Εωσφόρος στις Ινδιάνικες παραδόσεις, του James Donahue/ Il Lucifero nelle tradizioni indiane, di James Donahue/ The Lucifer in the Indian Traditions, by James DonahueΟ Εωσφόρος στις Ινδιάνικες παραδόσεις, του James Donahue/ Il Lucifero nelle tradizioni indiane, di James Donahue/ The Lucifer in the Indian Traditions, by James Donahue

Ο Ινδιάνος Λεονάρ Πελτιέ, πολιτικός κρατούμενος Σιού στις Η.Π.Α.[μέρος 2ον ]/ L'indiano Leonar Feltie, prigioniero politico Siou negli Stati Uniti [parte 2]Ο Ινδιάνος Λεονάρ Πελτιέ, πολιτικός κρατούμενος Σιού στις Η.Π.Α.[μέρος 2ον ]/ L'indiano Leonar Feltie, prigioniero politico Siou negli Stati Uniti [parte 2]