Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Οικισμός και φρούριο 5.000 χρόνων ανακαλύφθηκε στην Κεντρική Καππαδοκία, του Γιώργου Λεκάκη / L'insediamento e la fortezza di 5.000 anni sono stati scoperti nella Cappadocia centrale, da George LekakiΟικισμός και φρούριο 5.000 χρόνων ανακαλύφθηκε  στην Κεντρική Καππαδοκία, του Γιώργου Λεκάκη

Η αρχαία κινεζική πόλη Xi'an μπορεί να είναι... 2.500 χρόνια αρχαιότερη από ό,τι έλεγαν έως τώρα ! του Γιώργου Λεκάκη / L'antica città cinese di Xi'an può essere ... 2500 anni più antica di quanto è stato detto finora! di Giorgos LekakisΗ αρχαία κινεζική πόλη Xi'an μπορεί να είναι... 2.500 χρόνια αρχαιότερη από ό,τι έλεγαν έως τώρα ! του Γιώργου Λεκάκη

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Τα καρύδια την ελιά και τα παράγωγά τους πως βοηθούν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας, αναλύει ο Μιχάλης Γρηγορίου ειδικός στη διατροφολογία (βίντεο) [Άρωμα Ελλάδος] / Le noci, le olive e i loro derivati ci aiutano nel corretto funzionamento del nostro organismo, analizza il nutrizionista Michalis Grigoriou (video) [Profumo Grecia]
Ο συγγραφέας, ειδικός στη Διατροφολογία, κος Μιχάλης Γρηγορίου, μιλάει για τα καρύδια την ελιά και τα παράγωγά τους πως βοηθούν στη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδος]

Οι διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων μέσω της μυθολογίας, αναλύει ο Μιχάλης Γρηγορίου ειδικός στη Διατροφολογία (βίντεο) [Άρωμα Ελλάδος] / Le abitudini alimentari degli antichi greci attraverso la mitologia, analizza Michalis Grigoriou, un nutrizionista (video)[Profumo Grecia]
Ο Βιοφυσικός Μιχάλης Γρηγορίου, αναλύει τις διατροφικές συνήθειες των αρχαίων Ελλήνων μέσω της μυθολογίας (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδος]

Η γενετική επιστήμη για τον άνθρωπο, αναλύει ο Μιχάλης Γρηγορίου ειδικός στη Διατροφολογία (βίντεο) [Άρωμα Ελλάδος ] / Scienza genetica per l'uomo, analizza Michalis Grigoriou Nutritionist (video)[Profumo Grecia]
Ο Βιοφυσικός Μιχάλης Γρηγορίου, αποκαλύπτει τη γενετική επιστήμη για τον άνθρωπο (βίντεο)[Άρωμα Ελλάδος]

Ήρα, εμύρισε τον κρίνο και εγέννησε εν τω σπηλαίω.. - Era, annusato Lily e generò nella sua caverna ....., Omero Ermeidis


Λυγερόκορμη
περιπατούσα Ήρα
εν μέσω
πευκών,
δενδρολιβάνων,
θυμαρέων,