Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

Οι υπόγειες πόλεις, το Αλατωρυχείο Βιελίτσκα της Πολωνίας (μέρος 2ον )/ Città sotterranee, miniera di sale di Veličitsa in Polonia (parte 2)Οι υπόγειες πόλεις, το Αλατωρυχείο Βιελίτσκα της Πολωνίας (μέρος 2ον )/ Città sotterranee, miniera di sale di Veličitsa in Polonia (parte 2)

Οι υπόγειες πόλεις, η λαξεμένη πόλη Πέτρα στους βράχους της Ιορδανίας (μέρος 5ον)/ Le città sotterranee, la città scolpita di Petra sulle rocce della Giordania (parte 5)Οι υπόγειες πόλεις, η λαξεμένη πόλη Πέτρα στους βράχους της Ιορδανίας (μέρος 5ον)/ Le città sotterranee, la città scolpita di Petra sulle rocce della Giordania (parte 5)

Οι υπόγειες στοές με την σκοτεινή ιστορία που διαπερνούν την πόλη της Θεσσαλονίκης/ Le gallerie sotterranee con la storia oscura che attraversa la città di SaloniccoΟι  υπόγειες στοές με την σκοτεινή ιστορία που διαπερνούν την πόλη της Θεσσαλονίκης/ Le gallerie sotterranee con la storia oscura che attraversa la città di Salonicco

Οι υπόγειες πόλεις, η πόλη Ορβιέτο της Ιταλίας (μέρος 6ον)/ Le città sotterranee, la città di Orvieto d'Italia (parte 6)Οι υπόγειες πόλεις, η πόλη Ορβιέτο της Ιταλίας (μέρος 6ον)/ Le città sotterranee, la città di Orvieto d'Italia (parte 6)

Η Υπόγεια νεκρόπολη του Βατικανού, της Ε. Μαραγκόζη/ La necropoli sotterranea vaticana, E. Maragozis
Η Υπόγεια νεκρόπολη του Βατικανού, της Ε. Μαραγκόζη/  La necropoli sotterranea vaticana, E. Maragozis