Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

Κλεμμένα στο πόλεμο από το Γερμανό επικεφαλής των SS Χάινριχ Χίμλερ σπάνια βιβλία αποκρυφισμού και μαγείας, βρέθηκαν στην Τσεχία ! - Gestohlen im Krieg durch den deutschen SS-Chef Heinrich Himmler seltene Bücher von Okkultismus und Magie in der Tschechischen Republik gefunden! - Stolen in the war by German SS chief Heinrich Himmler rare books of occult and magic found in the Czech Republic! - ¡Robado en la guerra por el jefe de las SS alemanas Heinrich Himmler, libros raros de magia oculta encontrados en la República Checa!


Κλεμμένα από το Γερμανό επικεφαλής των SS Χάινριχ Χίμλερ  σπάνια βιβλία αποκρυφισμού και μαγείας, βρέθηκαν στην Τσεχία !

Αφού ανακοινώθηκε το 2011 ότι το σώμα του Αγίου Μάρκου στην Βενετία ίσως είναι του Μ. Αλεξάνδρου, γιατί αδιαφορεί το Ελληνικό κράτος ; του Όμηρου Ερμείδη - After announcing in 2011 that St. Mark's body in Venice may be of Alexander the Great because he is indifferent to the Greek state? of Homer Ermedy - there is a translator on the website - Dopo aver annunciato nel 2011 che il corpo di San Marco a Venezia può essere di Alessandro Magno perché è indifferente allo stato greco? del suo Omero Ermeidi - c'è un traduttore sul sito web - Объявив в 2011 году, что тело святого Марка в Венеции может быть от Александра Великого, потому что он безразличен к греческому государству? его Гомер Эрмеди - на сайте есть переводчик


Γιατί ενώ ανακοινώθηκε ότι το σώμα του Αγίου Μάρκου στην Βενετία [το 2011] ίσως να είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου το Υπουργείο Πολιτισμού και Παιδείας [αλλά και Εξωτερικών] δεν κάνουν καμμία κίνηση για εξακρίβωση επιστημονική ; η απαξίωση ενός τέτοιου γεγονότος δεν είναι  ανθελληνισμός ;

Το ιερό φυτό της νύμφης Βαλανίδος και των Δρυΐδων Γαλατών, του Όμηρου Ερμείδη - The sacred plant of the nymph Valanidos and Dryis Galati, Homer Ermedis - there is a translator on the website - I pianta sacra ninfa rovere Galli e druidi, Omero Ermeidis - si traduce in sito - Священное растение нимфы Валанидоса и Дрииса Галати, Гомер Эрмедес - на сайте есть переводчик
[η φωτογραφία προέρχεται από την ακόλουθο ιστοσελίδα : www.votana.eu ]
  Το Γκύ [λαϊκή ονομασία] ή το Γκί [λαϊκή ονομασία] ή η Ιξιά [λαϊκή ονομασία] ή ο Ιξός ή η Κορδίς η μύξα [είδος 1ον εν Ελλάδι] η Ιξία η λευκή [ονομασία παρ’ αρχαίοις] ή ο Ιξίας [ονομασία παρ’ αρχαίοις] ή το Βίσκο το λευκό [λαϊκή 

η Βύδρα [λαϊκή ονομασία] ή η Lutra lutra [λατινική ονομασία] ή η Βίδρα [λαϊκή ονομασία], του Ομήρου Ερμείδη - the Vujda [popular name] or the Lutra lutra [Latin name] or the Vedra [popular name], the Homer Ermedy el Vujda [nombre popular] o el Lutra lutra [nombre latino] o el Vedra [nombre popular], el Homer Ermedy Видья [популярное имя] или Lutra lutra [латинское название] или [популярное название] Гомер Эрмеди

[η εικόνα προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα της Βικιπαίδειας : https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1#/media/File:Fischotter,_Lutra_Lutra.JPG]
η Βύδρα [λαϊκή ονομασία] ή η Lutra lutra [λατινική ονομασία] ή η Βίδρα 

Η διατροφή μας για την περίοδο του Σκορπιού με βάσει την Σελήνη, του Όμηρου Ερμείδη - Our diet for the Scorpio season based on Moon, by Homer Ermedy - Nuestra dieta para la temporada de Escorpio basada en la Luna, de Homero Ermedy - La nostra dieta per la stagione dello Scorpione basata sulla Luna, di Omero Ermeidis[η φωτογραφία προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : http://www.astro-live.gr/zwdio-skorpios-ekdikisi/ ]
Περίοδος Σκορπιού
Περίοδος Αποστόλου Βαρθολομαίου (ονομασία ζωδιακή πρωτοχριστιανική)
23 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου