Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Άρμενος, οι Αρμένιοι, οι Βερέκυντες και οι Φρύγες - του Όμηρου Ερμείδη - Armenos, Armenians, Verekountes and Phrygies - by Homer Ermidis - there is a translator on the site - Gli armeni, armeni, Verekyntes e Frigi - Omero Ermeidis - si traduce in sito - Арменос, Армяне, Вереканы и Фриги - Гомер Эрмеди - на сайте есть переводчик 


Μιλώντας για τον Λαό της Θαλάσσης, για την Θάλασσα και τον Ωκεανό, για τον οποίον οι Έλληνες Μυθολόγοι από αυτόν άρχισε η γέννηση των λαών και των όντων. Ο Ωκεανός, εδώ πρέπει να σταθούμε εις ένα συνώνυμο του, την λέξη Πόντος. 

Περσέας, του Όμηρου Ερμείδη - Perseus, by Homer Ermedy - there is a translator on the website - Perseo, Omero Ermeidis - è il sito web translator - Персей, его Гомер Эрмеди - на сайте есть переводчик


Τραβά από την θήκη το σπαθί του
ο Περσέας, και φωνάζει :
Πως το σκοτάδι της νύχτας και
                          της άγνοιας,
Μόνο με το Φως νικιέται,

Ιέρεια του Μίνωος, του Ομήρου Ερμείδη - Priest of Minos, Homer Ermedy - there is a translator on the website - Sacerdote di Minos, Homer Ermedy - c'è un traduttore sul sito web - Жрец Миноса, Гомер Эрмеди - на сайте есть переводчик

Χαλινωμένοι λοφίσκοι
απ΄ το φως του Φεγγαριού.
Οι κοιλιές των αμφορέων 

Γιατί παραχάραξαν την καταγωγή των Μανιατών μετά την απελευθέρωση και δεν τους ονομάζουν Σπαρτιάτες ; του Όμηρου Ερμείδη - Why did they falsify the origin of the Maniatans after their release and do not call them Spartans? of Homer Ermedy - there is a translator on the website - Perché hanno falsificato l'origine dei Maniatans dopo la loro liberazione e non li chiamano Spartani? di Homer Ermedy - c'è un traduttore sul sito web - Почему они фальсифицировали происхождение Манитанов после их освобождения и не называли их спартанцами? Гомера Эрмеди - на сайте есть переводчик

[η φωτογραφία προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : https://oimaniateseinaipantou.blogspot.gr/p/1821.html  ]
Γιατί παραχάραξαν την καταγωγή των Μανιατών μετά την απελευθέρωση και δεν τους ονομάζουν Σπαρτιάτες ; 

Γιατί δεν διδάσκετε σε καμμία βαθμίδα της εκπαιδεύσεως ότι ο πρώτος όρθιος άνθρωπος ανευρεθεί στα Πετράλωνα της Χαλκιδικής από τον καθηγητή, δόκτορα Άρη Πουλιανό, ο οποίος διώκεται ανηλεώς από το Πανεπιστημιακό κατεστημένο μήπως είναι Ανθελληνισμός ; του Όμηρου Ερμείδη - Why do not you teach at any level of education that the first erect man is found in Petralona, Halkidiki, by the professor, Aris Poulianos, who is ruthlessly persecuted by the university establishment, is it anti-Hellenism? of Homer Ermedy - there is a translator on the website - Perché non insegnate ad alcun livello di istruzione che il primo uomo eretto si trova a Petralona, Halkidiki, dal professor Aris Poulianos, perseguitato spietatamente dall'istituto universitario, è anti-helenismo? di Omero Ermeidis - c'è un traduttore sul sito web - Почему бы вам не учить на любом уровне образования, что первый прямой человек находится в Петралоне, Халкидики, профессором Арисом Пульяносом, который безжалостно преследуется университетским истеблишментом, является ли это анти-эллинизмом? Гомера Эрмеди - на сайте есть переводчикΓιατί δεν διδάσκετε σε καμμία βαθμίδα της εκπαιδεύσεως ότι ο πρώτος όρθιος άνθρωπος στην γη έχει ανευρεθεί στα Πετράλωνα της Χαλκιδικής από τον καθηγητή – δόκτορα Άρη Πουλιανό, ο οποίος διώκεται ανηλεώς από το Πανεπιστημιακό κατεστημένο, το οποίο δέχεται μόνο την αφροκεντρική άποψη. 

Γιατί παραχαράσσει την ιστορία ο Βυζαντινός χρονογράφος Γεώργιος Κεδρηνός, την αλήθεια για τον Ιουλιανό ; του Όμηρου Ερμείδη - Why does the Byzantine chronologist Georgios Kedrinos, the truth about Julian? Of Homer Ermedy - there is a translator on the site - Perché il cronologo bizantino Georgios Kedrinos, la verità su Julian? Di Homer Ermedy - c'è un traduttore sul sito - Почему византийский хронолог Георгиос Кедринос, правда о Джулиане? Гомера Эрмеди - на сайте есть переводчик

Γιατί παραχαράσσει την ιστορία ο Βυζαντινός χρονογράφος Γεώργιος Κεδρηνός, την αλήθεια για τον Ιουλιανό ;
Η παραχάραξη της ιστορίας, από τον Βυζαντινό χρονογράφο Γεώργιο Κεδρηνό τον 11ο αιώνα, δηλαδή 700 χρόνια αργότερα, από τον Ιουλιανό το φιλόσοφο, μιλά κατά αυτού μόνο επειδή δεν υπήρξε χριστιανός [ο Γεώργιος Κεδρηνός έζησε εις τα τέλη του 11ου με αρχές του 12ου αιώνος μ.Χ.]