Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Ο δράκοντας του Μεγάλου σπηλαίου (Καλάβρυτα) - ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΕΙΔΟΥ
Προτού να γίνη το μοναστήρι τού Μεγάλου Σπηλαίου, ήταν ο τόπος άγριος, κ’ έβοσκε εκεί τά γίδια του ένα κορίτσι από τό χωριό εκεί κοντά. Τό κορίτσι αυτό ήταν πολύ καλό και θεοφοβούμενο καί μέ τήν χάρη της Παναγίας αγίασε, καί τό λέν Αγία Κόρη.
  Ένα μεσημέρι πού καθόταν εκεί πού είναι η εκκλησιά τών αγίων Πάντων, βλέπει ένα από τα τραγιά της καί ξεκόπη από τάλλα καί προχώρησε ‘ς τόν γκρεμό κεί που φαινότανε η τρούπα μιας σπηλιάς, μπήκε μέσα, ύστερα βγήκε μέ το γένει του βρεμένο καί ήρθε καί στάθη μπροστά της. Δέν έδωσε καμμιά προσοχή, αλλά καί πάλι τό άλλο μεσημέρι τό τραγί έκαμε τό ίδιο, καί τρίτη φορά πάλι τό ίδιο.
  Έγινε τότε περίεργη και το ακολούθησε. Και μπήκε ‘ς τη σπηλιά που ήταν όλη κρυμμένη από τα βάτα και τους κισσούς και τάλλα φυτά, κ’ εκεί βλέπει μία βρύση να βγαίνη από τον βράχο, και ψηλά την εικόνα της Παναγίας, που την έχει ιστορημένη με μαστίχα ο ευαγγελιστής Λουκάς.
 Και άκουσε να της φωνάζει η χάρη της, και να της λέγει πώς ναρθούν δυο καλόγεροι, (και είπε τά ονόματά τους) και να τους δείξη ‘ς αυτούς την εικόνα, να χτίσουν μοναστήρι.
  Εβγήκε η αγία Κόρη καί πραγματικώς σέ λίγο είδε τούς δύο καλόγερους, κ’ ήσαν οι άγιοι πώχτισαν το μοναστήρι, τούς είπε τί είδε καί τούς οδήγησε καί πήγαν κι πήραν τήν εικόνα. Καί εσκέφτηκαν νά βάλουν φωτιά νά κάψουν αυτόν τόν λόγγο καί νά καθαρίσουν τό σπήλαιο.
  Αλλά μέσα βαθιά ‘ς τό σπήλαιο, εκεί πού είναι τώρα τό μικρό βαγένι τού μοναστηριού, ήταν ένας φοβερός δράκοντας.
 Αυτός όταν άναψε η φωτιά πήγε νά βγή μόν’ από την εικόνα πού  τήν κρατούσαν οι άγιοι βγήκε μιά αστραπή καί τόν έκαψε καί τόν έκαμε στάχτη. Καί μόνο λίγα κόκκαλα τού έμειναν, καί τά είχαν ‘ς τό μοναστήρι, όσο πού έγινε η μεγάλη φωτιά πού έκαψε τό μοναστήρι, πάνε πολλά χρόνια τώρα, καί τάκαψε κι αυτά 

[Πελοποννησιακή Πρωτοχρονιά 1960, «Παραδόσεις του Μοριά», ο δράκοντας του Μεγάλου Σπηλαίου (Καλάβρυτα), σ. 156]


http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου