Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Εδικαιώθη δια το κρανίον Πετραλώνων ο Καθηγητής Ανθρωπολόγος κ. Άρης Πουλιανός - ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΕΙΔΟΥΕις το συνέδριον της Τσεχοσλοβακίας.

ΠΡΑΓΑ.  11, (Ιδιαίτερα Υπηρεσία)- Το συνερχόμενον ενταύθα διεθνές ανθρωπολογικόν συνέδριον εδέχθη ομοφώνως ως ορθόν το πόρισμα της μελέτης του Έλληνος καθηγητού της Ανθρωπολογίας κ. Άρη Πουλιανού, δια το κρανίον, το οποίον ευρέθη εις την περιοχήν Πετραλώνων Χαλκιδικής. Ο κ. Πουλιανός εις την έκθεσιν του ανέφερε ότι το εν λόγω κρανίον προήρχετο από φυλάς της Ν.Α. Ευρώπης.
  Αντίθετον άποψιν διετύπωσεν ο Γερμανός . Μαρεντιζιέρ, ο οποίος ισχυρίσθη ότι τούτο ανήκει εις Αφρικανικάς φυλάς. Οι καθηγηταί Χρις (Βέλγιον), Μπάσαντε (Ισπανία), Τομπαίς (Νοτιοαφρικανός), Βάλακ (Τσεχολσοβακία) και Μπουκούϊ υπεστήριξαν εις τας εκθέσεις των ότι η άποψις του κ. Πουλιανού είναι ορθή και στηρίζεται επί επιστημονικής βάσεως. Κατόπιν των ανωτέρω ανακοινώσεων το συνέδριον απεφάνθη ότι η μελέτη του Έλληνος καθηγητού πρέπει να γίνη ομοφώνως αποδεκτή. Εις το συνέδριον μετέχουν 1.000 επιστήμονες ανθρωπολόγοι από ολόκληρον τον κόσμον. Αι εργασίαι συνεχίζονται.    

Εφημερίδα «Καθημερινή» της 11ης Αυγούστουν1965

[ Ανθρωπολογικές Συμπληγάδες, σελίδα 70, επιμέλεια Άρη Πουλιανού].  

http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου