Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015

Ὁ ὁπλισμὸς τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ὀδρυσῶν Θρακῶν, Σεύθη Γ΄.


Σεύθης2

     Τὸ 2004, κοντὰ στὴν πόλη Σίπκα τῆς σημερινῆς Βουλγαρίας, στοὺς πρόποδες τοῦ Αἴμου, ἀνακαλύφθηκε ὁ μεγαλοπρεπὴς ταφικὸς τύμβος ἑνὸς Θρᾷκα ἡγεμόνα. Οἱ Ἑλληνικὲς ἐπιγραφὲς ποὺ βρέθηκαν χαραγμένες στὰ ἀντικείμενα ποὺ βρέθηκαν στὸν τάφο, ἀποκαλύπτουν πῶς πρόκειται γιὰ τὸν τάφο τοῦ βασιλιᾶ τῶν Ὀδρυσῶν Θρακῶν Σεύθη Γ΄.

     Ὁ τύμβος εἶναι ἐντυπωσιακῶν διαστάσεων καὶ στὸ ἐσωτερικό του βρέθηκαν βρέθηκαν
χρυσὰ και ἀσημένια κτερίσματα, ἡ χάλκινη κεφαλὴ τοῦ ἡγεμόνος καὶ ὁ ὁπλισμός του.


Σεύθης1

  Ἡ πόλη ποὺ κατασκεύασε ὁ Σεύθης, ἡ Σευθόπολις, βρίσκεται σήμερα στὸ βυθὸ τῆς λίμνης τοῦ φράγματος Κοπρίνκα. Ἦταν ἡ πρωτεύουσα τοῦ Βασιλείου τῶν Ὀδρυσῶν ἀπὸ τὸ ἔτος 320 π.Χ. Τὰ ἐρείπια τῆς πόλεως ἀνακαλύφθηκαν κατὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ φράγματος τὸ 1948 καὶ ἐρευνήθηκαν ἔως τὸ 1954.

  Ἡ ἀρχαία Σευθόπολις, καθῶς καὶ ὁ τύμβος ἀποτελοῦν μέρος ἀπὸ τὰ πολυάριθμα θρακικὰ μνημεῖα ποὺ βρίσκονται στὴν κοιλάδα τοῦ Καζανλᾶκ, ἢ Κοιλάδα τῶν Βασιλέων τῆς Θράκης.

  Τὸ σπαθὶ τοῦ Σεὐθη Γ΄ καταλήγει σὲ λαβὴ μὲ σχῆμα κεφαλῆς ἀετοῦ καὶ ἡ θἠκη του εἶναι θαυμάσια διακοσμημένη μὲ χρυσὰ μοτίβα. Ἄλλα ἐντυπωσιακὰ εὐρήματα εἶναι ἡ περικεφαλαία μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Σεύθη, οἱ χάλκινες κνημίδες του, ἡ χρυσὴ διακόσμηση τοῦ ὁπλισμοῦ του, καθῶς καὶ οἱ σιδερένιες πλάκες μὲ τὸ ἀρχαῖο σύμβολο τοῦ ἡλίου.

Σεύθης3 Οἱ εἰκόνες εἶναι ἀπὸ bnr.bg/ Σύντομος σύνδεσμος -shortlink- ἄρθρου: http://wp.me/p4otm4-4N

http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου