Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Στὸν κάμπο τῆς Κομοτηνῆς ὑπάρχουν ἀπομεινάρια τῆς προϊστορικῆς ἐποχῆς!. Ἡ νεολιθικὴ Θράκη!

Τούμπα Παραδημής

Στὸν κάμπο τῆς Κομοτηνῆς ὑπάρχουν ἀπομεινάρια τῆς προϊστορικῆς ἐποχῆς!
     «Ἀπὸ τὴν προϊστορικὴ ἐποχὴ εἶναι τὰ ἀπομεινάρια ποὺ βρίσκονται στὸν κάμπο τῆς Κομοτηνῆς. Εἶναι οἱ παλιὲς τοῦμπες τῆς νεολιθικῆς ἐποχῆς κι’ αὐτῆς τοῦ χαλκοῦ. Ἡ τοῦμπα τῆς Παραδημῆς κοντᾶ στὸ ὁμώνυμο χωριό*, πλατιὰ καὶ χαμηλὴ ἐδαφικὴ ἔξαρση πλάϊ στὰ νερὰ μικροῦ ποταμοῦ εἶχε ἀνασκαφεῖ ἀπὸ τὸ 1932-33. Προϊστορικὸς οἰκισμός ἦταν ἡ τοῦμπα αὐτή, πιθανὸν ὁχυρωμένος ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς ξηρᾶς καὶ ἀνοιχτὸς ἀπὸ τὸ ποτάμι ἢ τὴ λίμνη. Καὶ τὰ εὐρήματα τῆς ἀνασκαφῆς κοσμοῦν τώρα τὶς προθῆκες τοῦ ἀρχαιολογικοῦ
μουσείου Κομοτηνῆς.» (διαβάζουμε στὸ βιβλίο «Στὰ βήματα τοῦ Ὀρφέως», τοῦ κου Κούκου).
Ἡ τοῦμπα τῆς Παραδημῆς εἶναι ὁ σημαντικότερος μέχρι στιγμῆς, νεολιθικὸς οἰκισμὸς τῆς Θράκης!
     «Ὁ σημαντικότερος καὶ πιὸ γνωστὸς οἰκισμός αὐτῆς τῆς ἐποχῆς (νεολιθικῆς) στὴ Θράκη, ποὺ ἔχει πρῶτος ἐρευνηθεῖ, εἶναι ἡ τοῦμπα τῆς Παραδημῆς. Οἱ ἐπιχώσεις ἀνήκουν στὸ τέλος τῆς Μέσης Νεολιθικῆς, στὴ Νεότερη Νεολιθικὴ καὶ στὴν Πρώιμη ἐποχὴ τοῦ Χαλκοῦ, ἀρχίζουν δηλαδὴ ἀπὸ τὸ 5.000 π.Χ.. Σύμφωνα μὲ τὰ ἐλάχιστα ἀρχιτεκτονικὰ λείψανα, τὰ σπίτια τοῦ οἰκισμοῦ εἶχαν τοίχους κατασκευασμένους μὲ πασσάλους, χωμένους στὸ ἔδαφος καὶ μὲ πλεγμένα κλαδιὰ ἐπιχρισμένα μὲ πηλό. Τὰ δάπεδα γίνονταν ἀπὸ στρωμένο καὶ πατημένο πηλό. Ἡ κεραμικὴ τῆς Παραδημῆς παρουσιάζει πολλὰ κοινὰ στοιχεῖα μὲ ἀντίστοιχα σύνολα γειτονικῶν ἀνασκαφῶν, ὅπως τῶν Σιταγρῶν τῆς Δράμας, τοῦ Ντικιλί-Τᾶς κοντᾶ στοὺς Φιλίππους, τῆς Δήμητρας Σερρῶν, τοῦ Καράνοβο τῆς Βουλγαρίας καὶ τοῦ Φικὶρ-Τεπὲ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης.» (μᾶς ἐνημερώνειι ὁ κος Μπανιώτης Ἰωάννης (Τ.Ε.Ι. Πειραιῶς), στὸ http://hellas.teipir.gr/Thesis/Pol_Thrace/greek/prehistory/lithic.htm)
***
     Στὴν εἰκόνα, βλέπουμε κλειστὸ μονωτὸ ἀγγεῖο, ἀπὸ πηλό, περ. 5800-5300 π.X.. Bρέθηκε στὴν Παραδημὴ Pοδόπης καὶ ἔχει μεταφερθεῖ στὸ Mουσεῖο Kομοτηνῆς.
*Ἡ Παραδημὴ εἶναι οἰκισμὸς τοῦ Νομοῦ Ροδόπης. Διοικητικὰ ὑπάγεται στὸ Δῆμο Κομοτηνῆς. Ἡ τοῦμπα τῆς Παραδημῆς βρίσκεται ἕνα χιλιόμετρο ἀνατολικὰ τοῦ χωριοῦ κοντᾶ στὸν ποταμὸ Βοσβόζη.
***
Δεῖτε τὴ θέση τῆς περιοχῆς στὸ χάρτη –> http://wikimapia.org/11839373/el/Παραδημή
Σύντομος σύνδεσμος -shortlink- άρθρου: http://wp.me/p4otm4-82
ΠΗΓΗ =   https://ilovethrace.wordpress.com/2015/02/20/%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6%CE%BC%CF%80%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%E1%BD%B4-%CE%B8%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου