Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

η Σκολόπενδρα [ονοομασία παρ’ αρχαίοις] ή η Σαρανταποδαρούσα [λαϊκή ονομασία ] μέσα από την μυθολογία και την λαογραφία -του Όμηρου Ερμείδης - The Skolopendra or the Sarantapodousa [popular name] through mythology and folklore - by Homer Ermedis - there is a translator on the site

[η φωτογραφία προέρχεται από την εγκυκλοπαίδεια της βικιπαίδειας εις την ακόλουθο ιστοσελίδα : http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1]
  Αναφέρεται από τον Αριστοτέλη εις το έργο του «Περί ζώων ιστορίαι» εις τον στίχο 489b,22 : «τα δε πλείους [ενν. πόδια έχει], οίον σκολόπενδρα και 


μέλιττα», επίσης ο ίδιος εις το ίδιο έργο εις τον στίχο …a,. και εις τον στίχο …b,... Ο Γαληνός ο ιατρός εις το έργο του «Περί χρεία μορίων» εις τον στίχο .,.. Ο Αιλιανός εις το έργο του «Περί Ζώων ιστορίαι» εις τον στίχο .,...Και ο Διοσκουρίδης εις το έργο του «Περί Ευποριστών» εις τον στίχο .,….
  Η Πασιφάη ήτο θυγατέρα του Ηλίου και της νύμφης Περσηΐδος, αδερφή της Κίρκης και του Αιήτου, σύζυγος του Μίνωος και μητέρα του Κατρέως, Δευκαλίωνος, Γλαύκου, Ανδρόγεω, Ακάλης, Ξενοδίκης, Αριάδνης και Φαίδρας. Είχε γνώσεις μαγείας, δια αυτό κάθε ερωμένη του Μίνωος θανατωνόταν ή μεταμορφωνόταν σε όφη ή σκολοπένδρα [σαρανταποδαρούσα] ή τα τοιαύτα, αυτόν δε τον καθιστούσε άγονο. Ετιμάτο στην Κρήτη και την Λακεδαίμονα ως μάντισσα και χρησμοδότισσα. Και στις Θαλάμαις στο ιερό του πατρός της Ηλίου υπήρχε και άγαλμα δικό της, ήτο σεληνιακή θεότητα.
 Είναι γένος μυριαπόδων αρθροπόδων της ομοιογένειας των σκολοπενδριδών. Έχει σώμα επίμηκες, πολύ ευκίνητο, μήκος από 525 εκατοστά, και φέρει 21 ζεύγη ποδιών. Εκατέρωθεν των δυο αισθητικών κεραιών, φέρει δυο ζεύγη στιγμωδών οφθαλμών. Είναι εξαπλωμένο σε όλη την γη, είναι δε κοινότατο και εις την πατρίδα μας την Ελλάδα, με τις λαϊκές ονομασίες σαρανταποδαρούσα ή ψαλίδα.
  Απολιθωμένα λείψανα των ζώων τούτων ευρέθησαν εντός στρωμάτων τριτογενούς διαολάσεως του καινοζωικού.
Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη : «Η Μυθολογία και η λαϊκή παράδοση εις την πανίδα της πατρίδος μας» υπό έκδοσιν
 Η βιβλιογραφία αποκρύπτεται μέχρι κυκλοφορίας του βιβλίου, επειδή αναπαράχθηκαν άρθρα του συγγραφέως άνευ αναφοράς του ονόματός του, της ιστοσελίδος αλλά και του βιβλίου
http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα. 482

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου