Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2017

Ιερά Μονή Οσίου Γεωργίου Χοζεβίτου Παλαιστίνης -Holy Monastery of Saint George of Hosjevitos of Palestine - There is a translator on the website


ερ Μον Χοζεβ εναι μία κ τν ρχαιοτέρων ερν Μονν τς Παλαιστίνης, σύγχρονος τν μεγάλων Μοναστικν Κέντρων το γίου Σάββα, κα τς Λαύρας το γίου Θεοδοσίου το Κοινοβιάρχου τν 6ον αἰῶνα. Εναι 


 κτισμένη ες τν δρόμον, ποος νώνει τν εριχ μ τν ερουσαλμ, ες τν ρημον τς ουδαίας. Πρόκειται δι τ μοναστήριον τς Παναγίας το Χοζεβ, κτισμένον πάνω ες τ ρείπια τς Λαύρας το Χοζεβ. τόπος ατς θεωρεται νέκαθεν ερς διατελν π τν προστασίαν τς Θεοτόκου. Ο Θεοπάτορες ωακεμ κα ννα προσφέροντες θυσίαν ες τν Ναν το Σολομντος ξεδιώχθησαν ς τεκνοι. Κα μν γία ννα κλείσθη ες τν οκίαν της κα παρεκάλει τν Θεν ν τς δώσ τέκνον δι ν τ φιερώσ ες τν Ναόν, δ ωακεμ κατέφυγε ες τν ρημον, νήστεψε 40 μέρας κα νύκτας ες τ σπήλαιον λέγων «Ο καταβήσομαι οτε π ποτόν, ως του πισκέψετ με Κύριος Θεός μου κα σται μου εχ βρμα κα πόμα». Προσευχόμενος το φανερώθη γγελος Κυρίου ναγγέλλων τν γέννησιν τς Θεοτόκου. Πρόκειται δι τ σπήλαιον, που Προφήτης λίας κατέφυγε κατ” ντολν Θεο, προκειμένου ν γλυτώσ π τν ργν τς εζάβελ, γυναικς το χαβ, βασιλέως το σραήλ. ν πολύπλοκον οκοδόμημα ποτελούμενον π τρες ρόφους, τ ποον περιέχει κεντρικν κκλησίαν, παρεκκλήσια, τν σπηλιν το Προφήτου λιο, σκηταρι, κελλι, ξεννας, βοηθητικος χώρους, αλς, πόγεια κ.. κεντρικ κκλησία, φιερωμένη ες τν γέννησιν τς Θεοτόκου, «Παναγία Χοζεβίτισσα», εναι μονόκλιτος βασιλικ μ τρολλον. Ες τό βόρειον τμμα το δαπέδου πάρχουν μωσαϊκ κα διάκοσμός του χει τν βυζαντινν δικέφαλον ετόν. Τ δάπεδον ατ χρονολογεται τν 12ον αἰῶν
Αγ.Γεώργιος-Χοζεβίτης
Ες τ τέλη το 6ου αἰῶνος, τ μοναστήριον κμάζει π τς γουμενίας το γίου Γεωργίου το Χοζεβίτου. Τν δαν χρονικν περίοδον τ μοναστήριον ρίθμει νω τν 2.000 μοναχν. κε ες τ ρχαον παρεκκλήσιον το 6ου αἰῶνος εναι τοποθετημένος κα Τάφος το γίου Γεωργίου το Χοζεβίτου. Ες τν τρίτον ροφον το μοναστηριο εναι Σπηλιά-κκλησία το Προφήτου λιο. Συμφώνως πρς τν παράδοσιν κε κρύφθη Προφήτης λίας τρεφόμενος π το κόρακος. Συμφώνως πρς τν παράδοσιν, τ μοναστήριον νκοδομήθη ες τν περιοχν, ποία το διοκτησία τν γονέων τς Παναγίας, ωακεμ κα ννας. Ες τος τοίχους κα τν ροφν εναι ζωγραφισμένα κάποια χριστιανικ σύμβολα κα κατοντάδες πιγραφαί, α ποαι ναφέρουν τ νόματα κα τν πατρίδα τν νταφιασμένων πατέρων. Τ σημερινν οκοδόμημα χρονολογεται π τ 1878 πάνω ες τ ρείπια τς παλαις Λαύρας το Χοζεβ. Τ ρχαον παρεκκλήσιον εναι φιερωμένον ες τος πέντε Σύρους μοναχος, τος πρώτους δρυτς τς μονς. Τ παρεκκλήσιον το γίου Γεωργίου το Χοζεβίτου πιθανότατα ν κατέχ σήμερον τν θέσιν τς πρώτης ατς κκλησίας. Ες τ μέσον το 6ου κα ες τς ρχς το 7ου αἰῶνος, τ μοναστήριον κμασε, π τς γουμενίας το γίου Γεωργίου το Χοζεβίτου. περσικ εσβολ πέφερε φοβερς καταστροφς ες τ μοναστήριον κα ο περισσότεροι μοναχο σφαγιάσθησαν κα διεσκορπίσθησαν ες τν γύρω περιοχήν. Τ μοναστήριον μετ π λλεπαλλήλους καταστροφς πέζησε μ λίγους μοναχος μέχρι τν 12ον αἰῶνα, πότε πεσκευάσθη π τν ατοκράτορα Μανουλ τν Κομνηνό. Τν 13ον αἰῶνα, γκατελείφθη ριστικς μέχρι τν νακαίνισίν του τ 1878 π τν λληνα μοναχν Καλλίνικον.
Τ Σπήλαιον το Προφήτου λιο κα τόπος προσευχς το Θεοπάτορος ωακεμ
πάνω π τ καθολικν τς Μονς κα νατολικώτερον το τρούλλου ερίσκεται τ Σπήλαιον που ζησεν Προφήτης λίας, ταν κατέφυγε ες τν ρημον δι ν ποφύγ τν θυμν το σεβος βασιλέως χαβ κα τς συζύγου του εζάβελ, ο ποοι εχαν εσαγάγει ες τ Βασίλειόν των τν λατρείαν το Βάαλ. Ες τ Σπήλαιον ατ, προφήτης τρέφετο τ πρω μ ρτον κα τ δειλινν μ κρέας, τ ποον φερνε ες κόραξ κα πινε δωρ π τν χείμαρρον Χοράθ. «Κα γένετο μεθ” μέρας κα ξηράνθη χείμαρρος, τι οκ γένετο ετς π τς γς κα γένετο ρμα Κυρίου πρς λιο νάστηθι κα πορεύου ες Σαρεπτ τς Σιδωνίας». Ες τν βόρειον βράχον το Σπηλαίου πάρχει ραιοτάτη περμεγέθης εκν το προφήτου λιο, τρεφομένου π το κόρακος.
Ες τ διον σπήλαιον, κατ τν παράδοσιν, παρέμεινε νηστεύων κα προσευχόμενος Θεοπάτωρ ωακεμ παρακαλν τν Θεν ν τος δώσ τέκνον. Συμφώνως πρς τν ρχαίαν παράδοσιν, ο Θεοπάτορες ωακεμ κα ννα σαν εσεβες μν λλ χωρς τέκνα. ταν κάποια μέρα προσέφεραν ες τν Ναν ρτους, προσφορά των δν γινε δεκτ π τος ερες, διότι ς τεκνοι θεωροντο κατηραμένοι, πειδ πεκλείετο π τος πογόνους των ν γεννηθ Μεσσίας. Ατ τος λύπησε πάρα πολ κα μν ννα κλείσθη ες τν οκίαν της κα παρακαλοσε θερμς τν Θεν ν τς χαρίσ τέκνον, δ ωακεμ «λυπήθη σφοδρς κα οκ φάνη τ γυναικ ατο, λλ δωκε αυτν ες τν ρημον, κακε πηξε τν σκηνν ατο, νήστευσεν μέρας τεσσαράκοντα κα νύκτας τεσσαράκοντα λέγων ν αυτ. «Οκ καταβήσομαι οτε π ποτν ως του πισκέψεταί με Κύριος Θες κα σται μου εχ βρμα κα πόμα».
Κύριος εσήκουσε τν προσευχν το ωακείμ, κα ο δύο π συμφώνου πεσχέθησαν ν φιερώσουν τ τέκνον, τ ποον θ ποκτήσουν, ες τν Ναόν. Ατ κα γινε. Τ τέκνον τ ποον πέκτησαν το Θεοτόκος Μαρία, ποία κατεξιώθη ν γίν μητέρα το Θεο, δι” ατ νομάζονται Θεοπάτορες. τσι ρθς ατιολογεται τ γεγονς τι τ Καθολικν τς Μονς Χοζεβ εναι φιερωμένον ες τν γέννησιν τς Θεοτόκου. νατολικότερον τς κυρίας Μονς Χοζεβ πάρχουν σπήλαια ες τ ποα ζησε γιος Γεώργιος Χοζεβίτης. Τ σπήλαια ατ νομάζονται σκήτη τς γίας ννης. Συμφώνως πρς τν ρχαία παράδοσιν, νταθα ζησε σκουμένη Θεομήτωρ ννα μετ τν γέννησιν τς Θεοτόκου, πικεφαλς μάδος παρθένων. τσι δικαιολογεται κα νομασία το τόπου, τν ποίαν δίδουν ο ραβες «Ντερπενάλτ» (μοναστήριον παρθένων).
Ες τν κκλησίαν τς σκήτης φυλάσσετο ερν λείψανον τς γίας ννης (τ πέλμα το ριστερο της ποδς) κα τ ποον ο πατέρες κατ τν περίοδον τν πιδρομν φο νεχώρησαν, μετέφεραν ατ ες τν σκήτην τς γίας ννης ες τ γιον ρος, που φυλάσσεται μέχρι σήμερον, κα ποπνέει θαυμαστν εωδίαν.
(Σύντομος στορικ Περιγραφή) (Αθερίου πρωτοσυγκέλλου, γουμένου . Μ. γ. Συμεν Θεοδόχου – Καταμόνας)
(κ το περιοδικο γιορειτικ Βιβλιοθήκη, τος ΙΒ, 1947)
α) κυρίως Μονή.
ερ Μον Χοζεβ, βρίσκεται μέσα στ βαθ κα μεγάλο φαράγγι πο νομάζεται Ανών, κα στ ποο βάπτιζε γιος ωάννης Πρόδρομος (ωάννου α 28, γ 23). Μέσα στ φαράγγι πάρχουν ναρίθμητα σπήλαια κα δίως στν ριστερ χθη, στν ποία, κυρίως στος πρώτους χριστιανικος αώνες κατοικοσαν ναρίθμητοι ναχωρητές, π τος ποίους ο πι πιφανες ταν ωάννης πικαλούμενος Χοζεβίτης κα ββς Δωρόθεος, ποος π πατριαρχείας το γίου Μοδέστου εροσολύμων, χρημάτισε σταυροφύλακας.
ερ Μον Χοζεβ, τιμται μέχρι κα σήμερα π᾿ νόματι το Γενεσίου τς περαγίας Θεοτόκου τς ν Χοζεβ. Τ νομα Χοζεβ σως εναι παραφορ τς νομασίας Χασβ τν ποία παντομε στ Βιβλίο τς Γενέσεως (λη 5), κα που γυναίκα το ούδα τεκε τν ννν. κ παραδόσεως μαθαίνουμε τι στ νωθεν τς Μονς σπήλαιο, τ ποίο τιμται στν μνήμη τν Δικαίων Θεοπατόρων ωακεμ κα ννης, σκήτευσε θεος ωακείμ, ποος, μ μπορώντας ν ποφέρ τ νειδος τν νθρώπων πειδ ταν τεκνος, φυγε στν ρημο κα στ πόκρημνο ατ σπήλαιο σκήτευσε, νηστεύσας 40 μέρες κα 40 νύχτες, μέχρι πο Θες τν πεσκέφθη δι γγέλου κα το νεκοίνωσε τ χαρμόσυνον γεγονός, τι δηλαδ ννα θ γεννήσ τν γν Θεόπαιδα. Σ ατ τ σπήλαιο διασωζόταν ρχαιοτάτη εκών, ποία παρίστανε τν θεον ωακεμ μετ τς ελογημένης ννης ν μεταβαίν ες τν γίαν Πόλιν κρατώντας αβδί, κα συνοδευόμενος π τ ποίμνιόν του. λλη δ εκν εκονίζει τν Προφήτην λίαν ν λαμβάν π τ κοράκι ρτον κα κρέας· κα λλη, τος δύο δρυτς τς Μονς, ωάννου κα Γεωργίου τν Χοζεβιτν. 
ερ Μονή, εναι χτισμένη πάνω στν βράχο· νεκαινίσθη τ 1875 π τν μοναχ Καλλίνικο Βαράκλα τν γιοταφίτη καταγόμενο π τ λάτσατα τς Μικρς σίας. νας τς Μονς, εναι σ σμικρογραφία πανομοιότυπος το Καθολικο το Πανιέρου Ναο τς ναστάσεως.
ντς το Ναο, σώζονται σ καλ κατάσταση ο ξς τοιχογραφίες:
Μέσα στ ερό: γιος Νικόλαος στν δυτικ πλευρά· γιος δυσανάγνωστος ν στέκεται δίπλα στν ορδάνη ποταμό, προερχόμενος π τν ερ Μον το ββ Γερασίμου το ορδανίτου-Καλαμνος· κα εαγγελισμς το Δικαίου ωακεμ π το γγέλου. Πλατυτέρα κάθεται σ θρόνο, μ τν Χριστ ν στέκεται μπροστά της, ποος κρατάει στ δεξί Του χέρι τν κόσμο, στ δ ριστερ σκπτρο. πάρχει κα τερη εκόνα το γίου ωακεμ περμεγέθης μεγαλοπρεπέστατη. Σώζονται δ λείψανα τν πόλοιπων τοιχογραφιν.
Στ δαφος σώζεται τμμα το μωσαϊκο δαπέδου, ξιον προσοχς, καθς κα νας μεγάλος δικέφαλος μωσαϊκς ετός.
Στ νατολικ πάρχει κκλησία ποα τιμται στ νομα τν γίων κτητόρων τς ερς Μονς ωάννου κα Γεωργίου τν Χοζεβιτν κα που βρίσκονται ο τάφοι τους· παλαιότερα πολύ, ταν φιερωμένη στν γιο Πρωτομάρτυρα κα ρχιδιάκονο Στέφανο.
Στν Μονή, πήρχε θαυματουργ εκόνα τς Παναγίας τς πονομαζομένης Χοζεβιτίσσης, ποία, ες δηλον ποχήν, νεχώρησε δι τν νσον μοργν τν Κυκλάδων, που κα σώζεται μέχρι τς σήμερον.
πως φαίνεται π τος χειρόγραφους κώδικες, τν ερ ατ Μονή, πάντοτε προστάτευε ελογημένη Δέσποινα. Τν χει διασώζει π πιδρομές, π ληστές, π πείνα, π πυρκαγιά, π διαβολικς πήρειες, κα ν γένει π λες τς χαλεπς περιστάσεις πο συνέβησαν σ διάφορους καιρούς.
νας π τος δρυτς τς Μονς, σιος ωάννης, σκήτευε στ φαράγγι πο βρίσκεται ατή, σ πόκρημνο κα πρόσιτο σπήλαιο τ ποο σώζεται μέχρι σήμερα. Δι τν τεράστιά του μόρφωση κα γιότητα, χειροτονήθηκε Μητροπολίτης τς Καισαρείας τς Παλαιστίνης, που διέπρεψε π σειρ τν. νθυμούμενος μως τν συχία κα τν γία ζω τν πατέρων κα συνασκητν του, πέστρεψε στν μυρισμένη ρημο το Χοζεβ, δι ν τρυγάει τ γλυκ πνευματικ μέλι τς συχίας, δι ν συνομιλε συνέχεια μ τν Θεό, δι ν προσεύχεται κα ν γωνίζεται σκητικς. σιος ωάννης νεδείχθηκε μέγας θαυματουργός, δ μνήμη του τελεται στς 3 κτωβρίου.
δ σιος Γεώργιος, μετέπειτα γούμενος κα νακαινιστς τς Μονς, ταν φάμιλλος στ σκητικ κατορθώματα μ τν σιο ωάννη. Φημιζόταν δι τ θαύματά του κα τς προφητείες του. μνήμη του ορτάζεται στς 8 ανουαρίου.
β) Τ κοιμητήριο κα τ σπήλαιο τς γίας ννης.
Σ πόσταση λίγων βημάτων π τν Μονή, νακαλύφθηκε τ 1880 π τος Πατέρες τς Μονς το γίου Σάββα, τ ρχαο κοιμητήριο τς Μονς, να μεγάλο δηλαδ σπήλαιο καταλλήλως διαμορφωμένο. Στν ροφ το σπηλαίου σώζονται διαφόρων τύπων σταυρο τν πρώτων χριστιανικν αώνων. Τ κοιμητήριο χει πειράριθμα για λείψανα. Ο δ πιγραφς μαρτυρον τι χουν ταφε ρχιερες, ββδες, Πατέρες, Πρεσβύτεροι, ρχιδιάκονοι, Διάκονοι, Μοναχοί, Διακόνισσες κα λαϊκοί. Κατ τν ερεση το κοιμητηρίου, καθς ο μοναχο μπκαν σ ατό, εδαν λόκληρα για σώματα ν κείτονται τ να πάνω στ λλο· μερικ δ ξ ατν φεραν π τς κεφαλς των στεφάνους, κα σ λλα δίπλα τους ποιμαντορικο άβδοι.
Πάνω κριβς π τ κοιμητήριο, π ποκρήμνων βράχων κα σ ψος πάνω π 40 μέτρα, σώζεται να σπήλαιο. π σκάλα πο βρίσκεται στ σωτερικ το σπηλαίου, νεβαίνουμε στν ρχαιότατη κα μικρ κκλησία τς γίας ννης. κκλησία βρίσκεται στ μέσο σχεδν το βράχου κα κοσμεται δι τοιχογραφιν το 6ου αἰῶνος μ. Χ. νωθεν τς λαξευμένης στν βράχο γίας Τραπέζης, εναι ζωγραφισμένη λεγόμενη Μεγάλη Δέησις, δηλαδ Παντοκράτορας στ κέντρο, Παναγία στ δεξιά, κα Πρόδρομος στ ριστέρα. Κύριος κάθεται νθρονισμένος π τν νεφελν το ορανο, ελογν τος πάντας κα τ πάντα. γία Τράπεζα, λόγω το κατάλληλου το μέρους, κοιτάει βορειοδυτικά κα σ ατ τ σημεο εναι ζωγραφισμένη Κύριός μας σταυρωμένος, Παναγία κα γιος ωάννης Θεολόγος. Παραπλεύρως, βρίσκονται 4 Μεγαλομάρτυρες φιπποι. πρτος γιος εναι δυσανάγνωστος, ν ο λλοι τρες εναι· γιος Λεόντιος, γιος Γεώργιος κα γιος Θεόδωρος. Πλησίον τς Προθέσεως Πλατυτέρα. Ο περισσότερες τοιχογραφίες εναι δυσανάγνωστες.
Μι ξιοπερίεργη εναι στ νοτιοδυτικ το ναο, κα εκονίζει να ζαρκάδι (δορκάς) πάνω στ ρη ν τρώγει κρνα. Ατ εκόνα συμβολίζει τν Παναγία μας. συμβολικ ατ εκόνα βρίσκεται στ Θεοτοκάριο, τ βιβλίο δηλαδ πο περιέχει κανόνες τς Παναγίας μας, κτ σ κάθε χο. Ποι συγκεκριμένα, εναι τ κάτωθι τροπάριο, ερισκόμενο τν Δευτέρα σπέρας το πλ. α, ψαλλόμενο πρς τ Χαίροις σκητικν, ποίημα το γίου Μάρκου το Εγενικο:
Χαίροις, Παρθενομτορ γνή, πλουστάτη κα μίαντος δάμαλις, τν μόσχον τετοκυα, τν μυστικν το Θεο, μνς καθαρά τε κα πανάσπιλε. Δορκς ν τος ρεσιν, ρωμάτων βόσκουσα, κα νεμομένη, ν τος κρίνοις είποτε, θείαις χάρισι, κα τρυφας τας το Πνεύματος. λαφος ταχύδρομος, τος φεις κτείνουσα, τος νοητος κα Σν δούλων, πόῤῥωθεν τούτους λαύνουσα. Χριστο χαρε Μήτηρ, το παρέχοντος τ κόσμ, τ μέγα λεος.
Γ) Τ σκητήρια πέριξ τς Μονς.
Λίαν πρωί, περ ρα τρίτη πρωϊνή, ξεκινήσαμε δι τ σκητήρια τς γίας ννης, γιατ θερμοκρασία π σκιν κατ τς ρες 8:00π.μ-5μ.μ βρίσκεται στος 35 μ 37 βαθμούς. Τ σπήλαια αυτ πέχουν π τν Μον περ τ 20 λεπτά. Πήραμε μαζί μας κα μι ξύλινη σκάλα 5 μέτρων, δι ν μπορομε ν νερχώμεθα σ ατ τ πόκρημνα σπήλαια. Τν περίοδο το Α Παγκοσμίου Πολέμου, ρκετο κ τν σκητν τς περιοχς τ γκατέλειψαν κα πγαν δι σφάλεια ν μείνουν στ ν Παλαιστίν λληνικ μοναστήρια. ργότερα, ο ντόπιοι ραβες κατέστρεψαν ξ λοκλήρου ατά. Στ περισσότερα νεβήκαμε μ τν σκάλα, χι χωρς ν κινδυνέψει ζωή μας. μως, τ χειρότερο ταν τ ναρίθμητα σμήνη νυχτερίδων πο πετοσαν πάνω μας· δ δυσοσμία ταν νυπόφορη. ποία λύπη κατέλαβε τν ψυχήν μας. Στς κκλησίες τν σπηλαίων σώζονται ρχαα μωσαϊκά, κα λάχιστες τοιχογραφίες. Μπήκαμε στν ρχαιοτάτη κκλησία τς γίας ννης. σκήτη ατ νομάζεται π τν ντόπιων Ντρ Μπενάτ (Μοναστήρι τν Παρθένων), γιατ στν χείμαῤῥο ατν βάπτιζαν ο παρθένοι τς κατηχηθεσες ες τ χριστιανισμό, γυνακες. Εναι μως γνωστο σ μι ποχ φυγαν ο παρθένοι κα γκαταστάθηκαν ο σκητές. Στν σκήτη αυτ σωζόταν κα τ πόδι τς γίας ννης, διατηρον κα τν πιδερμίδα. Ο Πατέρες, ξ ατίας τν πολυπληθν επιδρομν τν διαφόρων θνν, τν ληστν κα τν κακώσεων πο φίσταντο π ατούς, πραν τ ερ λείψανο τς γίας ννης κα νεχώρησαν δι τ γιον ρος, δημιουργήσαντες δ κε τν πάρχουσα σκήτη τς γίας ννης.
Πηγές  φωτογραφιών :
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου