Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Η αντιεπιστημονική θέση "επιστημόνων" για τον Greacopithecus αντί του ορθού Helladopithecus - ΑΡΗΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ

Helladopithecus είναι η σωστή ταξινομική ονοματοδοσία για τον Greacopithecus (Ιούνιος 2017)
  Πρόσφατα έγινε γνωστό μέσω της Google, του επιστημονικού περιοδικού Φύση (Nature), όπως επίσης και του in.gr (: σε αναμετάδοση από τη Ντόιτσε Βέλλε), ότι ενδεχομένως οι πρώτοι άνθρωποι εμφανίστηκαν στην Ελλάδα (ενν. 


μιας ευρύτερης περιοχής, από τη Ν.Α. Ευρώπη έως το Ιράν).
    Για όσους ενδιαφέρονται περαιτέρω, τα εξής τρία επιπλέον σημεία είναι δυνατόν να υπογραμμιστούν :
Α) Η ΑΕΕ χαιρετίζει τις αντίστοιχες ανακοινώσεις Αμερικανών, Γερμανών και Βούλγαρων επιστημόνων, καθότι τα ως άνω συμπεράσματά τους έρχονται να επιβεβαιώσουν μια δημοσίευσή μας του 1976 (πρβλ. επίσης http://vopac.nlg.gr/Record/j.3446 ή /και βιβλιοθ. ΕΠΣ αρ. 64).
Β) Ο όρος Greacopithecus (Γραικοπίθηκος, σύμφωνα επίσης με την ανάλυση του εκλιπόντος φιλολόγου και μέλους της συντακτικής επιτροπής της ΑΕΕ, Ιωάννη Ν. Καλλέρη) είναι δυνατόν να σημαίνει τόσο Ελληνοπίθηκος (επί τη βάσει δηλ. μιας εθνολογικής και παρεξηγήσιμης προσέγγισης), όσο και Ελλαδοπίθηκος (βάσει της γεωγραφικής, η οποία συνεπώς είναι η μόνη ορθή).
Γ) Περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος ενδεχομένως μπορεί να παράσχει - πάντως καθόλα νομοτύπως - ο αρμόδιος διευθυντής για την ελληνική παλαιοανθρωπολογία αρχαιολόγος, ο οποίος υπηρετεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Αρχαιολογικής μας Υπηρεσίας.
Helladopithecus is the correct taxonοmic naming for Greacopithecus
(June 2017)
   Recently it became known via Google, the scientific journal Nature, as well as in.gr (: which is broadcasting news also from Deutsche Welle), that eventually the first humans appeared in Greece (in a broader however area, from SE Europe to Iran).
For whom are further concerned the following three points may be highlighted: A) The Anthropological Association of Greece (AAG) welcomes the co respective announcements of the US, German and Bulgarian scientists since their above mentioned conclusions reconfirm an our publication of 1976 (cf. also http://vopac.nlg.gr/Record/j.3446 and / or EPS librarry No 64). B) The term Greacopithecus (according also to the analysis of the late philologist and member of the AAG editorial board Ioannis N. Kalleris) may indicate both: either Hellenopithecus (i.e. on the basis of an ethnological and misleading uderstanding) or Helladopithecus (on the basis of the discovery region, which therefore is the only correct). C) More details on the matter could eventually be provided - however legally - by an archeologist that is directing the Hellenic palaeoanthropology, in the fraim of the Greek Archaeological Service.
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.26

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου