Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Ο «κήπος του Θεού ή των Θεών», τα μήλα και το φίδι που μιλάει στην αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό - του Όμηρου Ερμείδης - The "Garden of God or the Gods", the apples and the snake that speaks in antiquity and Christianity - by Homer Ermedes - there is a translator on the website

Ο Ηρακλής αρπάζει τα "χρυσά μήλα" των Εσπερίδων, λεπτομέρεια από ρωμαϊκό μωσαϊκό στη Λιρία της Ισπανίας

[ η εικόνα προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα  :  http://www.bostanistas.gr/?i=bostanistas.el.article&id=1955]
Χριστιανική ιστορία
Ο «κήπος του Θεού» της Εδέμ, τα μήλα και το φίδι που μιλάει.
Ο κήπος της Εδέμ όπως ξέρουμε  ήταν περιτοιχισμένος, σε αυτόν υπήρχε η 


μηλιά όπου πήρε το μήλο η Εύα και έδωσε εις τον Αδάμ για να πάρουν την γνώση [βλέπε δένδρο της γνώσεως] και φυσικά το φίδι που τους μίλησε για τα μήλα.
[Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο Γενέσεως, κεφάλαιο .ον και στίχοι ..-..]
.. κα νετείλατο Κύριος Θες τ ᾿Αδμ λέγων· π παντς ξύλου το ν τ παραδείσ βρώσει φαγ,
.. π δ το ξύλου το γινώσκειν καλν κα πονηρόν, ο φάγεσθε π᾿ ατο· δ᾿ ν μέρ φάγητε π᾿ ατο, θανάτ ποθανεσθε.
.. Κα επε Κύριος Θεός· ο καλν εναι τν νθρωπον μόνον· ποιήσωμεν ατ βοηθν κατ᾿ ατόν.
.. κα πλασεν Θες τι κ τς γς πάντα τ θηρία το γρο κα πάντα τ πετειν το ορανο κα γαγεν ατ πρς τν ᾿Αδάμ, δεν τί καλέσει ατά. κα πν ἐὰν κάλεσεν ατ ᾿Αδμ ψυχν ζσαν, τοτο νομα ατ.
.. κα κάλεσεν ᾿Αδμ νόματα πσι τος κτήνεσι κα πσι τος πετεινος το ορανο κα πσι τος θηρίοις το γρο· τ δ ᾿Αδμ οχ ερέθη βοηθς μοιος ατ.
.. κα πέβαλεν Θες κστασιν π τν ᾿Αδάμ, κα πνωσε· κα λαβε μίαν τν πλευρν ατο κα νεπλήρωσε σάρκα ντ᾿ ατς.
.. κα κοδόμησεν Θες τν πλευράν, ν λαβεν π το ᾿Αδάμ, ες γυνακα κα γαγεν ατν πρς τν ᾿Αδάμ.
.. κα επεν ᾿Αδάμ· τοτο νν στον κ τν στέων μου κα σρξ κ τς σαρκός μου· ατη κληθήσεται γυνή, τι κ το νδρς ατς λήφθη ατη·
.. νεκεν τούτου καταλείψει νθρωπος τν πατέρα ατο κα τν μητέρα κα προσκολληθήσεται πρς τν γυνακα ατο, κα σονται ο δύο ες σάρκα μίαν.
.. κα σαν ο δύο γυμνοί, τε ᾿Αδμ κα γυν ατο, κα οκ σχύνοντο.
[Παλαιά Διαθήκη, βιβλίο Γενέσεως, κεφάλαιο .ον και στίχοι .-.]
. Ο δ φις ν φρονιμώτατος πάντων τν θηρίων τν π τς γς, ν ποίησε Κύριος Θεός. κα επεν φις τ γυναικί· τί τι επεν Θεός, ο μ φάγητε π παντς ξύλου το παραδείσου;
. κα επεν γυν τ φει· π καρπο το ξύλου το παραδείσου φαγούμεθα,
. π δ το καρπο το ξύλου, στιν ν μέσ το παραδείσου, επεν Θεός, ο φάγεσθε π᾿ ατο, ο δ μ ψησθε ατο, να μ ποθάνητε.
. κα επεν φις τ γυναικί· ο θανάτ ποθανεσθε·
. δει γρ Θεός, τι ν μέρ φάγητε π᾿ ατο, διανοιχθήσονται μν ο φθαλμο κα σεσθε ς θεοί, γινώσκοντες καλν κα πονηρόν.
. κα εδεν γυνή, τι καλν τ ξύλον ες βρσιν κα τι ρεστν τος φθαλμος δεν κα ραόν στι το κατανοσαι, κα λαβοσα π το καρπο ατο φαγε· κα δωκε κα τ νδρ ατς μετ᾿ ατς, κα φαγον.
Ελληνική προϊστορία
Ο «κήπος των Θεών» ή ο «κήπος των Εσπερίδων, τα μήλα και το φίδι που μιλάει.
  Ο κήπος των θεών των Εσπερίδων είχε τις Εσπερίδες νύμφες οι οποίες εφύλασσον τα χρυσά μήλα, τα οποία είχαν προσφερθεί ως δώρο γάμου από την Γη, εις τον Δία και την Ήρα, όπου και εφυτεύθηκαν εις τον κήπο των θεών. Με αυτές συμπαρευρίσκετο ως φύλακας, ο φοβερός δράκοντας, το οποίον οι αρχαίοι τον ονομάζουν Λάδωνα και τον θεωρούν υιό του Φορκύονος και της Κητούς ή του Τυφώνος και της Εχίδνης. Πριν από αυτούς υπάρχει ο Άτλας ο οποίος κρατάει τον ουρανό. 
  Ο Ησίοδος εις το έργο του «Θεογονία» θεωρεί τις Εσπερίδες θυγατέρες της Νυκτός, χωρίς να αναφέρει ούτε πόσες είναι, ούτε πως ονομάζονται.
  Ο Διόδωρος αναφέρει πως είναι επτά, θυγατέρες του Άτλαντος και της Εσπερίδος.
  Ο Απολλόδωρος αναφέρει τέσσερεις, την Αίγλη, την Ερύθεια, την Εστία (ή Εσπερία) και την Αρεθούσα.
  Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει τις Εσπερίδες, Ερυθρηΐδα  και Αίγλη.
  Άλλοι μυθιστοριογράφοι αναφέρουν αυτές ως θυγατέρες του Διός και της Θέμιδος και τα ονόματά τους η Εσπερέπουσα, η Μέδουσα, η Φαέθουσα κ.α, δηλαδή με τα ονόματά τους παραλλαγμένα.
  Εις αγγείο του Μηδείου [5ος αιώνας π.Χ.] αναγράφονται τρεις : η Λιπάρα, η Αστερόπη και η Χρυσόθεμις.
  Εις άλλο αγγείο του Αστέου [4ου αιώνος π.Χ. από την Κάτω Ιταλία], υπάρχουν τα ονόματα : Καλυψώ, Ανθεία, Αιοπίς, Δονακίς και τρία άλλα αμφίβολα.
  Σε τρίτο αγγείο της Νεαπόλεως αναφέρονται δυο ονόματα : η Ελύη κα η Αρεθούσα.
 Εις τον θησαυρό των Επιδαμνίων και των Μεγαρέων εις την Ολυμπία, υπήρχε ανάθημα : μηλέα εκ κέδρου δένδρον των Εσπερίδων καλουμένη.[..,.].
  Ο Λάδων ήτο υιός της Γης κατ’ άλλους υιός του Φόρκυος ή του Τύφωνος και της Εχίδνης. Όπου φέρεται και ως αδερφός του λέοντος της Νεμέας, του Κερβέρου, του δράκοντος των  Κόλχων και της Ύδρας.
  Αναφορές μεταγενέστερες μυθολογίες αναφέρουν αυτόν αδερφό των Εσπερίδων νυμφών.
  Παρ’ όλο την άγρυπνη αυτού φρούρηση τα μήλα συνελέγησαν από τον Ηρακλή, ο οποίος εφόνευσε τον Λάδωνα κατ’ άλλους τον εφόνευσε δια δόλου κατ’ άλλους κατόπιν πάλης, εις ανάμνηση της οποίας ο Ζευς τον μεταμόρφωσε σε αστέρα.
  Μαζί με τις Εσπερίδες φύλασσαν τα χρυσά μήλα εις τον κήπο των θεών.
  Οι αρχαίοι ποιητές τον αναφέρουν ως τον φρικτότερο δράκοντα, με τεράστιο σώμα με 100 κεφάλια και διάφορες φωνές ακόμη και ανθρώπινη.  
  Τοιχογραφία που υπάρχει με τον κήπο των Εσπερίδων απεικονίζεται ο όφις όπου ομιλεί τυλιγμένος γύρω από τον κορμό του «δένδρου της ζωής». Ο δε Απολλόδωρος μας πληροφορεί ότι είναι ένας περιτοιχισμένος παράδεισος και ότι σε αυτόν είχε τελεστεί και ο γάμος της Ήρας μετά του Διός, όπου ονομαζόντο εκτός από «κήπος των Εσπερίδων» και «κήπος των Θεών».
    Εις τις πολυαριθμότατες παραστάσεις που σώζονται επί αγγείων, νομισμάτων, δακτυλιολίθων, σαρκοφάγων και τοιχογραφιών εικονίζεται ως όφις δικέφαλος ή τρικέφαλος συνεστραμμένος περί την μηλιά ή κάτω πέριξ της ρίζας αυτής.
Η βιβλιογραφία αποκρύπτεται μέχρι κυκλοφορίας του βιβλίου, επειδή αναπαράχθηκαν άρθρα του συγγραφέως άνευ αναφοράς του ονόματός του, της ιστοσελίδος αλλά και του βιβλίου μέρος α που αναφέρεται κάτωθι.
Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη με τον τίτλο «Αναμνήσεις από το μέλλον του χθες» υπότιτλο «Ηρωολόγιον Αγιολόγιον», μέρος β,  [μέρος α, 1998 εκδόσεις Γεωργιάδης] υπό έκδοσιν & e-books
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.955

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου