Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Η πολιτική του Βατικανού, Μέρος Β' - Απόστολου I. Παπαδημητρίου - The policy of the Vatican, Part II - Apostolos I. Papadimitriou - there is a translator on the websiteΚεφάλαιο Γ'

Η ρουμανική προπαγάνδα:

1. Γενικά περί τς ρουμανικς προπαγάνδας

2. πολιτική το Βατικανο

Κατά τόν Ρουμάνο διπλωμάτη Trandafir (Τριαντάφυλλο) Djuvara, μλλον βλάχικης καταγωγς, καθολική προπαγάνδα στή Βαλκανική ρχισε τό 1845. 8952. Berard, πού περιόδευσε στήν λβανία καί στή Δυτική Μακεδονία πί διετία (1890-1982), παρέχει πολλά νδιαφέροντα στοιχεα γύρω πό τό θέμα μας. «Ο γάλλοι ησουίτες καί Λαζαριστές τς Κωνσταντινούπολης», γράφει, «νειρεύτηκαν μιά θαυμάσια κατάκτηση γιά τήν παποσύνη. καναν νά χνοφέξει στά μάτια τν Σλάβων λπίδα μις θνικς κοινότητας καί ζως, πού θά τούς κόμιζε Γαλλία, ν προσχωροσαν στή Ρωμαϊκή καθέδρα. πό τήν πλευρά της γαλλική πρεσβεία λπιζε τι καθολική Βουλγαρία θά ταν τό καλύτερο πρόχωμα μεταξύ Κωνσταντινούπολης καί Ρωσίας. Καταπιάστηκαν μέ τόν κκαθολικισμό τν Σλάβων μέσω σλάβων εραποστόλων καί μέσω πολωνν παπάδων. δρυσαν εραποστολές σ’ λόκληρη τήν ερωπαϊκή Τουρκία. Ο Λαζαριστές γκαταστάθηκαν στό Μοναστήρι τό 1857». 48226. Ατό γινε μέ πρωτοβουλία το Γάλλου προξένου Bellaigne de Bughas. 39186. ς σημειωθε τι κατά τήν ποχή κείνη καί Γαλλία τρεφε νειρα γιά πέκταση τς ζώνης πιρρος της στούς Βλάχους, πως πορρέει πό κθεση Αστριακο διπλωμάτη πρός τό πουργεο του πί τν ξωτερικν (1866): « πρό λίγου μετατεθείς ξ ωαννίνων ες Περσίαν Γάλλος πρόξενος Crampon διέσχισε τήν πειρον πρός λας τάς κατευθύνσεις καί πανταχο διέγνωσε δυσφορίας. κύριος ντικειμενικός σκοπός τς ταξιδιωτικς ατς ποστολς το Crampon φαίνεται πώς το προσπάθειά του νά πιτύχ αξησιν το κύρους τς πιβολς τς Γαλλικς πιδράσεως πί τν ες τήν ροσειράν τς Πίνδου γκατεστημένων πολυαρίθμων Βλάχων». 27226
Κύριος στόχος τν Λαζαριστν σαν σφαλς ο Σλάβοι, μως δέν παρέλειψαν νά ρίξουν τά προσηλυτιστικά τους δίκτυα καί πρός τούς Βλάχους λλά καί τούς ρθοδόξους λβανούς καί λβανόφωνους λληνες. Κατά τόν Berard στήν ρχή εχαν πιτυχία μεταξύ τν Βουλγάρων. «Ο προσηλυτισμοί φθασαν τόν ριθμό 14.000 καί στίς 9 Ιουνίου 1861 Πύλη ναγνώρισε τήν ονιτική-βουλγαρική κοινότητα. αδεσιμότατος Σομπόλσκι, πρώην γούμενος βουλγαρικο μοναστηριο, εχε λάβει πό τόν Πάπα τήν πισκοπική χειροτονία στήν Καπέλλα Σιξτίνα στίς 14 το Απρίλη. γινε γέτης τς νέας κοινότητας. αδεσιμότατος Σομπόλσκι διοίκησε πί μία βδομάδα τούς βούλγαρους καθολικούς. Στίς 18 ουνίου 1861 ξαφανίστηκε, συναποκομίζοντας τή βούλα το Πάπα, τό βεράτιο το σουλτάνου καί τά δρα τς Γαλλίας. Δέν τόν ξανάδε ποτέ κανένας. Ποτέ δέν μαθεύτηκε οτε πο πγε οτε πο τελεύτησε. προσηλυτισμός τν Σλάβων στόν καθολικισμό σταμάτησε πότομα. πανήλθαν στούς Ρώσους καί στό ατημά τους γιά ατοκέφαλη κκλησία». 48227. Ο Βούλγαροι μέ τή βοήθεια τν Ρώσων πέτυχαν τήν ναγνώριση τς ξαρχίας τό 1870. Τά σχέδια το Βατικανο πρός τήν πλευρά ατή εχαν ριστικά ναυαγήσει. πόμεινε λπίδα πρός τήν πλευρά τν Βλάχων καί τν λβανν-λβανοφώνων. Στό πρόσωπο το Μαργαρίτη εχαν δη βρε τό καταλληλότερο ργανό τους. Μαργαρίτης, γιά νά χει τήν ενοια τν Λαζαριστν σπάσθηκε τόν καθολικισμό μέ λη τήν οκογένειά του. 68214
Ρουμάνος πρόξενος στή Θεσσαλονίκη G. Linche, μέ ναφορά του (21.10.1881), νημέρωνε τό πουργεο του γιά μηχανορραφία πρός μεταστροφή «Ρουμάνων» τς Μακεδονίας καί τς πείρου στόν καθολικισμό, μέσω τς ονίας. Εχε λάβει γνώση νός μνημονίου, πού κατεχε πατήρ Bonetti, πικεφαλς τς ρωμαιοκαθολικς ποστολς στή Θεσσαλονίκη. Εχε κόμη γνωρίσει καί τόν Faveyrial, ποος το εχε δηλώσει μέ ναίδεια: «Τό πνεμα τς γαλλικς κυβερνήσεως εναι διάφορο σήμερα ς πρός τήν πρόοδο το καθολικισμο στόν κόσμο... φείλω νά παραμείνω πί μακρόν στά Μπιτόλια, διότι εμαι πιφορτισμένος νά διευθύνω τό ργο τς μεταστροφς τν μογενν σας... Τό δαφος εναι πλήρως τοιμασμένο. κ. π. Μαργαρίτης μο δίνει πολύ μεγάλες λπίδες πιτυχίας. Ατός καί πρόσωπα μέ πιρροή στή χώρα ργάζονται γι’ ατόν τόν σκοπό». 8952. διος πρόξενος σέ λλη του ναφορά (9.6.1883) γνωστοποιοσε τι Bonetti, πού στό μεταξύ εχε κλεγε ρωμαιοκαθολικός πίσκοπος Θεσσαλονίκης, το εχε μιλήσει γιά τήν πρόθεσή του νά τοποθετήσει τόν Μαργαρίτη ποπρόξενο τς Γαλλίας στό Μοναστήρι. Μέ φορμή τήν πρόθεση ατή συμπληρώνει πρόξενος: «Κατάλαβα πλήρως τόν σκοπό τς προτάσεώς του, πού στοχεύει στήν καθολικοποίηση τν Ρουμάνων, τούς ποίους λπίζει νά μεταστρέψει εκολότερα, ν κάποιος πό τούς προστάτες τς καθολικς ποστολς εναι παράλληλα καί θύνων νος ατν, Μαργαρίτης». 8954. πρεσβευτής τς Ρουμανίας στήν Κωνσταντινούπολη Μ. Mitilineo (Μυτιληναος), σέ ναφορά του (26.6.1893), κθέτει τήν πληροφορία πού λαβε σχετικά μέ τό νειρο το Bonetti: «Δέν θά πεθάνω, επε Bonetti σέ ναν πό τούς φίλους μου, δίχως νά δ τήν ξουσία το λληνα πατριάρχη περιορισμένη στούς πτά πύργους πού περιβάλλουν τήν Κωνσταντινούπολη». Καί συμπληρώνει Mitilineo μέ τή διαπίστωση: « ξοχότης του, γιά νά μή μιλ παρά γιά τούς Ρουμάνους τς Τουρκίας, μήπως εναι βεβαία τι χει προσηλύτους μεταξύ τν ξεχόντων Μακεδόνων;... Μο φαίνεται δύσκολο νά ποδεχθ τι πολύς λαός, καί διαίτερα ο γυνακες τς Μακεδονίας, θά κολουθοσαν τούς γωνιζόμενους γιά μιά παρόμοια δέα». 8955
Berard γνώρισε τόν Μαργαρίτη στή μονή τν Λαζαριστν στό Μοναστήρι. γούμενος Faveyrial πλεξε, κατά τή συνάντησή τους, τό γκώμιο το Μαργαρίτη μέ τά κόλουθα: « πόστολος θά μποροσε νά οκειοποιηθε τά λόγια το ποστόλου (σ.σ. Παύλου): δελφοί πέφερα γιά σς, πέρασα διά πυρός καί σιδήρου σέ στεριά καί θάλασσα, λλά Λόγος πέζησε μέσω μο». 48303. διος μς πληροφορε τι Μαργαρίτης γύρισε πό τό Βουκουρέστι τόν Αγουστο το 1865. «Μέχρι τότε ταν κι ατός ΄λληνας, πως καί τ’ δέλφια του ο Βλάχοι. Εχε κερδίσει στό μπόριο μιά περιουσία λόκληρη, πού, δίχως λλο, θά εχε περάσει στόν λληνισμό χωρίς τό ταξίδι ατό. μως λθεν, εδε καί πείσθηκε. ταν γύρισε πίσω, προσήλυτος πλέον τς νέας πίστης, ρχισε τν πογραφή το λαο του καί ταξίδεψε σέ λη τήν νωβλαχία». 48303. προπαγάνδα θά φερνε σέ σύγκρουση δύο ρθοδόξους λαούς.
~ Πρώτος από αριστερά, καθιστός, ο γιος του ρουμανίζοντα ιερέα Δημητρίου Τέγου, Ιωάννης (Leon Constantinescu), με ομάδα ρουμανιζόντων. Φωτο: Αφοι Μανάκια
Μαργαρίτης, πως γράψαμε, γνωρίστηκε (1876) μέ τούς Λαζαριστές μοναχούς καί ποφάσισε νά τεθε μέ τό ζημίωτο στήν πηρεσία τους. Τό σχέδιο ταν Ρουμανία νά δαπανήσει γιά τήν ξάπλωση τς προπαγάνδας καί τό Βατικανό νά πωφεληθε πό τή σύγχυση πού θά πικρατοσε! Στόχος ρχικός προσέλευση τν γανακτησμένων κατά το Πατριαρχείου Βλάχων στήν ονία καί τελικός φομοίωσή τους στόν καθολικισμό. Ο Λαζαριστές παραχώρησαν πτέρυγα τς μονς τους, γιά νά στεγαστε τό ρουμανικό γυμνάσιο Μοναστηρίου. πό τόν Μαργαρίτη ζητοσαν νά προτρέπει τους βλαχόφωνους μαθητές ατο νά μεταστραφον στήν ονία. 68217. ναφέρεται τι «καναν τήν μφάνισή τους κάποιοι κουτσόβλαχοι ονίτες στό Περιβόλι, τά Γρεβενά καί τή Θεσσαλονίκη». 144. Μεταξύ κείνων σαν ο κολουθοντες τόν ερέα Δημήτριο Τέγου - Κωνσταντίνου (Κωνσταντινέσκου) πό τό Περιβόλι, πού διέμενε κατά τό χειμώνα στά Γρεβενά. 206148. Στό Περιβόλι λειτουργοσαν στόν μή γκαινιασμένο ναό το γίου Παντελεήμονα. πως θά παρουσιάσουμε ναλυτικά σέ λλη σελίδα, ερέας Δημήτριος δέν γνωστοποίησε ποτέ στό ποίμνιό του τι εχε μεταστραφε στήν ονία. ταν τό πληροφορήθηκαν ατό κάποιοι ρουμανίζοντες Βλάχοι, ζήτησαν ξηγήσεις γιά τήν ξαπάτηση.
Τό σχέδιο το καθολικισμο ποκαλύφθηκε πλήρως σέ προκήρυξη (1877), κείμενο τν Faveyrial καί Μαργαρίτη, γραμμένη σέ γλσσες ρουμανική καί λβανική. Τήν πηύθυναν πρός τούς λβανούς. πόσπασμά της διέσωσε Berard: «...λβανοί δελφοί, θυμηθετε τι Τορκος μς κυβερν δ καί τετρακόσια πενήντα χρόνια. Ξένος πρός τή φυλή μας καί φέντης πάνω μας, δέν μς φαίρεσε ποτέ τόν λόγο, τήν προγονική γλώσσα, τήν θνικότητα οτε καί τά ρματα πού κρατομε κόμη περήφανα στά ζωνάρια μας. ν κάποτε φταίξαμε, στασιάζοντας ναντίον το νομίμου γεμόνα μας, ατό πάντοτε φειλόταν στήν παρότρυνση το λληνικο κλήρου, αωνίου χθρο το σλάμ. Μή λησμονετε μως, λβανοί δελφοί, τι Θεός πλασε τά θνη πρίν πό τίς θρησκεες. ν θέλουμε νά γλυτώσουμε πό τήν ρθοδοξία, πού εναι χθρική πρός τό Χριστό, τήν νθρωπότητα καί τίς θνότητες, ς φοσιωθομε, ψυχή τε καί σώματι, στήν θωμανική ατοκρατορία. θωμανική ατοκρατορία εναι γνήσιος, μεγαλύτερος προστάτης μας, λπίδα μας, τό στήριγμά μας. Ποτέ δέν θά μς γκαταλείψει στά χέρια τν χθρν μας, πού εναι καί δικοί της χθροί». 48311. Και συμπληρώνει Berard γιά τήν τακτική το Μαργαρίτη: «Δέν φειδωλεύεται οτε τίς ποσχέσεις, οτε τά χέγγυα νομιμοφροσύνης, χι τόσο γιατί εναι ναγκασμένος, λλά, πρέπει νά τό πομε ατό, γιατί εναι πεπεισμένος γι’ ατό: “Τό ψιστο συμφέρον μας, μν τν Βλάχων”, λέει καί ξαναλέει, “βρίσκεται στή διάσωση τς θωμανικς ατοκρατορίας”». 48310. Φυσικά νδιαφερόταν γιά τή διάσωση τς ατοκρατορίας, σο καί ο πάτρωνές του. Μς πληροφορε πάλι Berard: «Στο πατρός Φαβεριάλ νταμώσαμε τόν πόστολο Μαργαρίτη. πόστολος ρχεται δ σχεδόν κάθε πρωί, σάν ξιωματικός στήν ναφορά, γιά νά φηγηθε τά μεγάλα καί τά μικρά νέα,... τί κανε χθές βράδυ διοικητής,... τί επε χθές λληνας ρχιεπίσκοπος στό διάκο του στή γέφυρα το παζαριο καί πόση ρα μεινε στο τάδε καί το δενα». 48324. Καί καταλήγει στό συμπέρασμα: «Κοντολογίς, ο γωγιάτες τς Τζούρας δέν εχαν δικο. γούμενος τν Λαζαριστν εναι πικεφαλς στά βλάχικα πράγματα. Σέ τί νταλλάγματα μως μπορε νά λπίζει; μλλον ατά πού λπίζει, γιατί δέν χρειάζεται καί πολλή σοφία, γιά νά τά μαντέψει κανείς, εναι ραγε χίμαιρες καί τό παράδειγμα τν Βουλγάρων δέν πέδειξε τι ο ρθόδοξοι μπορε νά ξυπηρετονται πό τόν καθολικισμό, σκοπεύουν μως νά μήν τόν ξυπηρετήσουν ποτέ;». 48325. Πρός τιμή λων τν βλαχόφωνων λλήνων, ο προπαγανδιστές δέν κατάφεραν νά σχηματίσουν οτε μιά μικρή ονιτική κοινότητα!
Πηγή: Απ. Ι. Παπαδημητρίου, Σελίδες Ιστορίας Γρεβενών, Τόμος Γ', σελ. 130-134, βλ. εδώ :  http://vlahofonoi.blogspot.gr/2016/11/blog-post_20.html
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου