Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Γενικά περί της ρουμανικής προπαγάνδας, Μέρος Α' - Απόστολου Ι. Παπαδημητρίου - General about Romanian propaganda, Part I - Apostolos I. Papadimitriou - there is a translator on the websiteΚεφάλαιο Γ'
Η ρουμανική προπαγάνδα
1. Γενικά περί τς ρουμανικς προπαγάνδας


Εναι γεγονός, τι λόγω το κινδύνου πού διέτρεξε Μακεδονία πό τή βουλγαρική πιβουλή, ατή τς Ρουμανίας πρξε νεπαίσθητη στήν τότε λεύθερη λλάδα, σως καί γνωστη στούς πολλούς ς τίς μέρες μας. Βέβαια, ατό οφείλεται ν πολλος καί στή γνωστή λληνική διαφορία πού κτρέφει τήν γνοια! τσι, ο κάτοικοι τν στικν κέντρων, διαστρεβλώνοντας τόν ρο Βλάχος, πονοον μ' ατόν τόν ρεσίβιο καί κατ' πέκταση τόν ξεστο, τόν γροκο!ταν φυσικό κατά τόν 19ο α. τν μεγάλων θνικιστικν ζυμώσεων καί τν θλίων διπλωματικν παιχνιδιν τν «Μεγάλων» δυνάμεων νά νακινηθε θέμα θνικς ποστάσεως τν Βλάχων πού ζοσαν στά δάφη τς ψυχορραγούσας θωμανικς ατοκρατορίας. διάφορο τό ν ο πλεστοι ασθάνονταν λληνες καί τό κδήλωναν μέ κάθε τρόπο. διάφορο κόμη τό ν, πως ποκάλυψε βυζαντινολόγος Nasturel, δη πό τόν 17ο α. γιά τούς Ρουμάνους, Κουτσόβλαχος σήμαινε λληνας. 16087
Τό 1808 κτυπώθηκε στήν Πέστη τό βιβλίο κάποιου Γεωργίου Κ. Ρόζια, φοιτητο τς μαιευτικς, μέ τίτλο «ξετάσεις περί τν Ρωμαίων», δηλαδή τν Βλάχων, στήν λληνική καί γερμανική. συγγραφέας πέρριπτε τήν λληνική καταγωγή το συνόλου τν Βλάχων. 681. Τήν ποψη ατή πιδίωκε τότε νά πιβάλει γερμανική σχολή στορίας. Tό 1848, κ Τσαριτσάνης φοιτητής στήν ταλία Θεοδωρίδης, νημέρωσε τόν τότελληνα πρωθυπουργό Κωλέττη γιά τήν αφνίδια γένεση το μακεδονικο ζητήματος κατά ρωσική πινόηση καί προώθηση στούς πανεπιστημιακούς χώρους τς Δύσεως. 162103. Στίς προσπάθειες τν Ρώσων γιά ξάπλωση τς πιρρος τους στή Βαλκανική, ντέδρασαν ο Αστριακοί. κενοι κίνησαν τά νήματα τς προπαγάνδας γιά τόν φελληνισμό τν Βλάχων τς νότιας Βαλκανικς. Εχαν μως τούς λόγους τους νά μήν μφανιστον στό προσκήνιο, λλά νά ναθέσουν στούς φελες, πως ποδείχθηκε, μεγαλοϊδεάτες Ρουμάνους νά ναλάβουν τήν πιχείρηση, δαπανώντας κόπο καί χρμα σέ μιά πιχείρηση τελέσφορη.
Ο πρτες κινήσεις γιά πρόκληση θνικο ζητήματος στούς βλαχικούς πληθυσμούς κδηλώθηκαν τό 1849. 20661. Ο λόγοι νακάλυψης τς Μακεδονίας πό τούς Ρουμάνους εναι πολιτικοί, παρατηρε ο ρωμανιστής Λαζάρου. 16087. ξάγεται ατό βίαστα πό μιλία το πρωτεργάτη τς πανάστάσης το 1848 στή Μολδαβία καί μετέπειτα διακεκριμένου πολιτικού Mihail Kogalniceanu πό τό βμα τς ρουμανικς βουλς, πόσπασμα πό τήν ποία εναι τό κόλουθο:
«ν γκαταλείψουμε τή μακεδονική πολιτική, ο συμπατριτες μας θά ναγκαστον νά στραφον πρός τήν Τρανσυλβανία. λλά α σχέσεις μας πρός τήν Αστρουγγαρία θά διαταραχθον σημαντικά, τό ποο μέ κάθε τρόπο πρέπει νά ποφύγουμε πό τίς παροσες περιστάσεις. Γι’ ατό εναι ναγκαο, πί το παρόντος, νά διευθύνουμε τήν προσοχή το ρουμανικο λαο πρός τή Μακεδονία»27669.
Τρανσυλβανία στέναζε κάτω πό τήν τυραννία τς Αστρουγγαρίας, πού χρησιμοποιοσε ς κύριο μοχλό τό Βατικανό γιά τήν σκηση πιέσεως πρός μεταστροφή τν ρθοδόξων Ρουμάνων στόν καθολικισμό στήν Ονία καί τήν πώλεια τς θνικς τους συνειδήσεως μέσω τς μεταστροφς. Δοκιμασμένη κατά τό παρελθόν στήν Οκρανία καί στήν Πολωνία καί πιτυχημένη μέθοδος! «Ρεαλιστές» μως ο Ρουμάνοι πολιτικοί τς ποχς καί πό τόν φόβο τν Σλάβων, πού τούς περιέβαλλαν, ναζητοσαν διέξοδο κανοποίησης το ναδυομένου ρουμανικο θνικισμο, νακαλύπτοντας Ρουμάνους κε πού δέν πρχαν καί καλώντας σέ στράτευση γιά τήν πελευθέρωσή τους! Μάλιστα, τό 1883 Ρουμανία, ς νεξάρτητο πλέον κράτος, προχώρησε σέ σύναψη μυστικς μυντικς συνθήκης μέ τίς Αστρουγγαρία καί Γερμανία γιά λήψη βοήθειας σέ περίπτωση ρωσικς πίθεσης. 28429
Πράκτορες τς προπαγάνδας στό ξεκίνημά της, ο ωάννης λιάδης-Ραντουλέσκου, Βλάχος πό τήν χρίδα (98105), καί Δημήτριος Μπολιντεάνου, περιόδευσαν τά μέρη τς Μακεδονίας καί πείρου, που κατοικοσαν Βλάχοι, κατά τό διάστημα 1850-1863. 48302. πρτος θεωρεται πατέρας τς ρουμανικς φιλολογίας. Στήν κατοχή του εχε περιέλθει τό 1828 τό τυπογραφεο το Κωνσταντίνου Καρακάση, γυιο το πρώτου γνωστο διδάξαντος στό σχολεο τν Γρεβενν (1749) Δημητρίου Καρακάση πό τή Σιάτιστα. 219374. λιάδης-Ραντουλέσκου (διατηρώντας τά δύο πώνυμα) ξελέγη τό 1860 μέλος τς «στορικς πιτροπς» γιά τή μελέτη το στορικο βίου τς Ρουμανίας. 210215. Καταγράφουμε τίς λεπτομέρειες ατές, γιά νά δείξουμε τή συνεργασία τν δύο θνοτήτων, πρίν μφανιστε δυτικοφερμένος θνικισμός.
Στήν ρχή τς δεκαετίας το 1850 δέν εχε συσταθε κόμη τό ρουμανικό κράτος καί, φυσικά, δέν εχε χρησιμοποιηθε ρος Ρουμανία γιά νά τό πικυρώσει. πικύρωση τς συμφωνίας πό τίς «Μεγάλες» δυνάμεις γιά τήν ναγνώριση τν ατονόμων γεμονιν Βλαχίας καί Μολδαβίας γινε στό Παρίσι τό 1861 καί τό 1862 σχηματίστηκε νιαία κυβέρνηση καί θνοσυνέλευση. δη μως, τό 1860 εχε δρυθε στό Βουκουρέστι «Μακεδονορουμανική πιτροπή» μέ κύριο σκοπό τήν δρυση κκλησιν καί σχολείων γιά τούς Κουτσοβλάχους. 28430. Τό 1865 εχε δρυθε τό πρτο ρουμανικό σχολεο στό Τίρνοβο, κοντά στό Μοναστήρι, καί μετά δύο χρόνια τό δεύτερο, στήν βδέλλα. Κατά τό διάστημα 1862-1878 Βλαχία καί Μολδαβία ποτέλεσαν νιαία γεμονία πό γερμανό πρίγκηπα καί μόνο τό 1878, μέ τή συνθήκη το Βερολίνου, ναγνωρίστηκε νεξαρτησία τς Ρουμανίας, μέ τήν προσάρτηση μως τς Βεσσαραβίας στή Ρωσία ς παρηγοριά της γιά τήν ποτυχία ναγνώρισης τς μεγάλης Βουλγαρίας.
ξίζει νά σημειωθε τι, κατά τήν ναρξη τς προπαγάνδας το ναδυόμενου ρουμανικο θνικισμο, πρόσωπα, χοντα στενούς δεσμούς μέ τήν λλάδα, στελέχωναν τόν κρατικό μηχανισμό τν γεμονιν, πό τήν νωση τν ποίων προλθε Ρουμανία. ναφέρονται ατά το ωάννου Κούζα, πού πρωτοστάτησε στήν νωση Μολδαβίας καί Βλαχίας καί πού δρυσε τό 1860 τήν Μακεδονορουμανική Πολιτιστική ταιρεία. Τό 1860 πουργός πί τν ξωτερικν τς γεμονίας τς Βλαχίας ταν πόστολος ρσάκης, Βλάχος πό χωριό το ργυροκάστρου καί μέγας εεργέτης τς λλάδος. 98106. Σέ διάφορα κυβερνητικά σχήματα τς γεμονίας ς τό 1876 μετεχαν ο φαναριώτικης λλαδικς καταγωγς Λάσκαρης Καταρτζς, ς πρωθυπουργός καί πουργός τν σωτερικν, Πέτρος Μαυρογένης καί Κωνσταντνος Καντακουζηνός, ς πουργοί πί τν Οκονομικν, Πέτρος Κέρδος, ς πουργός Δημοσίας κπαιδεύσεως, Γεώργιος Κωσταφόρος καί λέξανδρος Λαχωβάρης, ς πουργοί τς Δικαιοσύνης. 98108. δη προπαγάνδα εχε ερέως ξαπλωθε μεταξύ τν Βλάχων μέ χρήματα το προϋλογισμο τς γεμονίας. Καί τίθεται σφαλς τό ρώτημα: Τί καναν λοι ατοί, γιά νά ποκαλύψουν τά συμφέροντα πού κρύβονταν πίσω πό τήν κίνηση κείνη καί νά νισχύσουν τή φιλία μεταξύ τν δύο λαν, λληνικο καί ρουμανικο; ς πάντηση στό ρώτημα δίνεται, πό τόν ξαρχο, βλαχικς καταγωγς, ρπουσα καταγγελία τι ο Φαναριτες, ντες στήν πηρεσία το Πατριαρχείου, κολουθοσαν πιστά τήν τουρκόφιλη πολιτική ατο. Παρ’ λα ατά, χαρακτηρίζονται παράλληλα καί φορες τς μεγάλης δέας! 98307, 311. συκοφαντία κατά το Πατριαρχείου εναι φοβερή, πως στή συνέχεια θά δειχθε. Εμαστε τς πόψεως τι στή σκέψη κείνων τν λληνικς καταγωγς πολιτικν πρυτάνευε διατήρησή τους στήν ξουσία στήν ναδυόμενη νέα τάξη πραγμάτων στή χώρα πού, σφαλς, θεωροσαν πατρίδα τους. Καί γνώριζαν τι ο ερωπαϊκές δυνάμεις σαν κενες πού διένειμαν τήν ξουσία. Γι’ ατό καί σιωποσαν!
Ο Αβέρκιος με μαθητές
Πρωτεργάτης καί πόστολος τς ρουμανικς θνικς δέας μεταξύ τν Βλάχων πρξε ερομόναχος πό τήν βδέλλα1 βέρκιος, κατά κόσμον θανάσιος Γιάτσου Μπούντας (1818-1874). ταν νεψιός (γυιός δελφς) το λέξη Μπάδρα, το οκιστο τς Σέλα ντί Νγκιός το Βερμίου (1826). ταν μητέρα του χήρεψε, ζήτησε καταφύγιο στο δελφο της, που θανάσιος ζησε τά παιδικά του χρόνια. Σέ λικία 16 τν μετέβη στό γιον ρος, που γινε μοναχός στή μονή βήρων καί ργότερα ερομόναχος. 148119.
ταν πρόσωπο μέ πολλές κανότητες, εφυής καί μεγαλόνους. σως γι’ ατό γκατέλειψε τή μονή του καί σπούδασε στή Ριζάρειο σχολή τν θηνν. 20672. ργότερα γκαταστάθηκε στήν περιοχή χρίδας. Εναι πολύ πιθανόν νά πρξε πό τά πρτα πρόσωπα πού συνδέθηκαν μέ τούς προπαγανδιστές Ραντουλέσκου καί Μπολιντεάνου, πού προαναφέραμε, καί ρχισε μέσως τή δράση. Γιά τή δράση του ατή, μεταξύ τν Βλάχων τς περιοχς χρίδας, κτοπίστηκε τό 1855 μέ νέργειες το μητροπολίτου του στή μονή τς μετανοίας του, τήν βήρων. πως ταν ναμενόμενο, δημιούργησε προβλήματα στούς κε μοναχούς καί, μετά πό λίγο, κατάφερε νά δραπετεύσει καί, μέσω θηνν, νά καταφύγει στό Βουκουρέστι2. 6736, 20674. Στή Μολδαβία συνάντησε τόν ωάννη Καραγιάννη, καθηγητή τς λληνικς γλώσσας στό πανεπιστήμιο ασίου, συγχωριανό του καί θερμό κήρυκα τς δέας περί ρουμανικς καταγωγς τν Βλάχων. Καραγιάννης εχε σπουδάσει στήν θήνα, που ναφέρεται κατά τό 1857, καί ταν καί ατός συγγενής τς οκογενείας Μπαδραλέξη. 152410, 148115, 20379. Πιθανόν μέσω ατο νά γνώρισε βέρκιος καί τόν λέξανδρο Κούζα. φιλοδοξία δήγησε τόν βέρκιο νά σπασθε τήν δέα τς ποστολς πού στόχο θά εχε τήν καλλιέργεια ρουμανικς συνειδήσεως μεταξύ τν Βλάχων. Ο Ρουμάνοι πολιτικοί τόν φοδίασαν μέ σημαντικό χρηματικό ποσό καί βέρκιος νέλαβε νά πιλέξει παιδιά πό τά βλαχοχώρια τς Μακεδονίας καί τς πείρου καί νά τά φέρει γιά σπουδές στή Ρουμανία. 20672. να πό τά παιδιά ατά, Gusu Papacostea-Goga (Παπακώστας-Γκόγκας) γραψε ργότερα (1881) στά πομνημονεύματά του:
«Κάμποσοι νέοι πού πιστρέψαμε πό τή Ρουμανία, πό τό σχολεο τν γίων ποστόλων το Βουκουρεστίου, γιά νά διαφωτίσουμε τόν λαό τς Μακεδονίας, μολονότι μες εμαστε ρωμονοι, στίς κοινότητες πού πηγαίναμε μς θεωροσαν ντιπροσώπους ξένων συμφερόντων». 34163. βέρκιος πανλθε στή Μακεδονία τό 1862. Μέ φθονο χρμα, ποσχέσεις, πιέσεις καί ραδιουργίες πέτυχε τή συγκατάθεση γονέων γιά τήν ποστολή παιδιν τους γιά σπουδές στή Ρουμανία. Ατά στελέχωσαν μετά τό 1865 τά σχολεα, στήν δρυση καί λειτουργία τν ποίων πρωτοστάτησε βέρκιος. 148120, 159192
Απόστολος Μαργαρίτης
νας πό τούς πιό δραστήριους πράκτορες τς προπαγάνδας ατς πρξε πόστολος Μαργαρίτης (1832 Μπλάτσι - 1903 Μοναστήρι), γυιός το Μαργαρίτη Κοντοστέργιου, πίσης πό τήν βδέλλα, καί νηψιός το βερκίου3. 704220, 159191, 6735. καταγωγή του συνάγεται πό πηγές τς ποχς τς δράσεώς του, τόσο ρουμανική (25319), σο καί λληνοβλαχική, καί μάλιστα νθρώπου, το ναστασίου Πηχενος, πού συνεργάστηκε καί συγκρούστηκε μαζί του (32374). λλά καί σέ κθεση το προξενείου λασσόνος (1891) ναφέρεται σαφς πό τήν βδέλλα καταγωγή του. 60575. Τό ατό ναφέρεται καί στόν κώδικα λληλογραφίας το μητροπολίτη Γρεβενν Κλήμη. 600323. Καί Μόδης ς τόπο καταγωγς του σημειώνει την βδέλλα4. 187125. Μαργαρίτης φοίτησε στά σχολεα βδέλλας, Σαμαρίνας, Ζάρκου καί Σιάτιστας. 704220, 98303. Σπούδασε κολούθως στή Ζωσιμαία σχολή ωαννίνων. 27673, 704220. Κατά τόν ξαρχο συνέχισε τίς σπουδές του, ς πότροφος το θωμανικο κράτους, στήν Κωνσταντινούπολη. Κατά τόν Χριστοδούλου συνέχισε τίς σπουδές του στήν θήνα, πιθανόν στό διδασκαλεο5. 98304, 6751. ρχισε τή σταδιοδρομία του ς διδάσκαλος στό λληνικό σχολεο τς Γκορεάντσας(1854-1855) καί συνέχισε στό λληνικό σχολεο τς Κλεισούρας Καστορις (1855-1864) κατά σύσταση το μητροπολίτου Καστορίας πρός τούς προκρίτους. 70497, 135-136, 220. Στήν Κλεισούρα ρθε σέ σύγκρουση μέ τόν πίσης δάσκαλο στό κε σχολεο, ναστάσιο Πηχεώνα, εθύς μετά τόν κε διορισμό το δευτέρου (1862). 704212.
Πηχεών, Βλάχος πό τήν χρίδα, πρξε μετέπειτα πρωταγωνιστής τς ξεγέρσεως στόν Μπούρινο (1878).220132. Ατία τς σύγκρουσης ταν εσαγωγή πό τόν Μαργαρίτη μεθόδου διδασκαλίας τς λληνικς γλώσσας ς ξένης μέσω τς βλαχικς.704220. Εναι πολύ πιθανόν Μαργαρίτης νά εχε μυηθε στήν προπαγάνδα κατά τό θέρος το 1862 πό τόν πανακάμψαντα πό τό Βουκουρέστι θεο του βέρκιο καί νά εσήγαγε εθύς ρουμανικά καί χι βλάχικα βιβλία στήν κπαίδευση. Πηχεών πέτυχε, μέ τήν παρέμβαση το Πατριαρχείου, νά ληφθε πόφαση πό τήν φορευτική πιτροπή γιά λύση το συμβολαίου μέ τόν Μαργαρίτη τόν Φεβρουάριο το 1864, πότε ατός συνέχισε να διδάσκει κατ’ οκον. Τότε το νετέθη διεκπεραίωση πόθεσης κληρονομις, για τήν ποία μετέβη στό Βουκουρέστι, που γνώρισε στελέχη τς ρουμανικς προπαγάνδας καί συμφώνησε γιά τήν ξάπλωσή της. 704220. πέστρεψε τόν Αγουστο το 1865. 303120, 48303. Τό 1867 δρυσε ρουμανικά σχολεα στήν Κλεισούρα καί στήν βδέλλα. 704135-136, 220, 27673, 685274. Μαργαρίτης εχε ναλάβει τά νία τς προπαγάνδας περί τά τέλη τς δεκαετίας το 1860 καί κυριάρχησε μετά τόν θάνατο το βερκίου (1874 1875). 6736. Κατά μαρτυρία το ρχιμανδρίτη Γρηγορίου Δροσιν, ξάρχου το Παναγίου Τάφου στή Θεσσαλία, Μαργαρίτης το εχε ζητήσει (μλλον τό 1874) νά μεσολαβήσει, στε νά το δοθε ς ντάλλαγμα, προκειμένου νά σταματήσει τή δράση του, σόβια χορηγεία 100 χρυσν εκοσοφράγκων κατ’ τος. 20693. Παρέμεινε στήν Κλεισούρα ς τό 1975, πότε κτοπίστηκε στά Γρεβενά μέ διαταγή το περιφερειάρχη Μοναστηρίου λόγω ταραχν, πού προκλήθηκαν κε. διαταγή τς κτόπισης νεκλήθη μέ παρέμβαση το Αστριακο προξένου στό Μοναστήρι. 157247. Τότε Μαργαρίτης λθε στό Μοναστήρι καί γνωρίστηκε μέ τούς Λαζαριστές μοναχούς καί τόν Αστριακό πρόξενο, λαβε μάλιστα καί τήν αστριακή πηκοότητα. χοντας πεισθε τι τό ατημά του γιά χορηγία το λληνικο κράτους δέν θά κανοποιετο, νεχώρησε γιά τό Βουκουρέστι (1878).
Ο Ρουμάνοι, χοντας σφαλς πληροφορίες γιά τίς σχέσεις του μέ τούς Αστριακούς, το ζήτησαν ξηγήσεις γιά τή στάση του καί τήν πολιτική πού κολουθοσε. 23917. Μάλιστα πέρασε κάποια δοκιμασία, ταν ποκαλύφθηκε τι διέθετε τήν αστριακή πηκοότητα, κατάφερε μως νά διασκεδάσει τίς πιφυλάξεις τν κρατούντων πρός τό πρόσωπό του καί νά πανέλθει στή Μακεδονία, που ρχισε νά νεργε, γιά νά ξασφαλίσει διασυνδέσεις σέ λη τήν κλίμακα τς θωμανικς ατοκρατορίας. 20694. ταν τό τος πού Ρουμανία ναγνωρίστηκε νεξάρτητο κράτος. δη τό 1879 ταν σημανον πρόσωπο καί πιθεωρητής τν ρουμανικν σχολείων. 60178, 704220.
Γιά τόν Μαργαρίτη γγλος πρόξενος στή Θεσσαλονίκη C. Blunt γραψε (18.11.1880) τι θεωρετο διαίτερα μισητό πρόσωπο πό τό σύνολο το λληνοβλαχικο πληθυσμο, κυρίως γιά τίς προσπάθειές του νά δημιουργήσει μιά νύπαρκτη ρουμανική θνότητα καί νά εσαγάγει τή ρουμανική γλώσσα στίς λληνικές κκλησίες καί στά σχολεα. Ατό μαρτυρεται πό τόν ξυλοδαρμό του στό Μοναστήρι κατά τό 1879, τόν ποο κατήγγειλε στήν Κωνσταντινούπολη ς πόπειρα δολοφονίας ναντίον του. 42102, 423. Berard ναφέρει τρες πόπειρες δολοφονίας του. 48303.
Μία πό ατές συνέβη στό Μοναστήρι τό 1889, κατά τόν ναβρασμό μετά τή σύλληψη το ναστασίου Πηχενος, ξ ατίας συκοφαντιν ρουμανιζόντων. Μαργαρίτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. ξι λληνες το Μοναστηρίου εχαν συλληφθε ς νοχοι γιά τήν πόπειρα. 188135, 68218.
Γάλλος ποπρόξενος Μοναστηρίου Th. Ledoux σέ ναφορά του (20.1.1898) χαρακτηρίζει τόν Μαργαρίτη «πατεώνα εφυ καί τολμηρό».303120. Καί δημοσιογράφος M. Paillarés, πού ζησε πό κοντά τή μακεδονική θύελλα γράφει (1906):
«Ατός διάντροπος καιροσκόπος ταν νας χριστιανός!... ταν νας π’ ατούς τούς μακιαβελικούς νατολίτες πού χουν σταθερά προσηλωμένο τό βλέμμα στά μάτια το διαβόλου, γιά νά ποσπάσουν τήν πιό σατανική μπνευση πού θά τούς δηγήσει λόισια στήν περιουσία».212294.
ξίζει νά τονιστε τι Μαργαρίτης συνεδέθη, μέ τή μεσολάβηση το προξένου τς Αστρίας, μέ τόν περιφερειάρχη (βαλή) το Μοναστηρίου Χαλήλ Ριφαάτ (1887-1889. 60555), γράφη μάλιστα τι τόν δωροδοκοσε. 42430. γυιός του Δημήτριος (Τάκε) Μαργαρίτης πρξε κατά κάποια περίοδο γραμματέας το Ριφαάτ, ταν ατός προήχθη σέ μεγάλο βεζύρη6. 6736.
Τό Μοναστήρι πρξε τό στρατηγεο τς λης πιχειρήσεως τς προπαγάνδας. Κινούμενοι πρός νότον ο πράκτορες τς δέας το ρουμανισμο ρθαν σέ παφή στήν ρχή μέ τούς Βλάχους το Βερμίου. 4293. Μεταξύ ατν ρκετοί σαν πόγονοι κείνων πού εχαν μετακινηθε πό τά Βλαχοχώρια τς Πίνδου πί λ πασ.219341. ναφέραμε δη τήν οκογένεια Μπαδραλέξη. Μετά τό 1878 θωμανική πολιτική κδηλώθηκε εμενς πέρ τν ρουμανιζόντων μέ διαταγές το μεγάλου βεζύρη πρός τούς βαλδες τν περιοχν, που κατοικοσαν Βλάχοι. 20697
Τό 1880 Μαργαρίτης κινετο στίς βλαχόφωνες κοινότητες πείρου, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας προσπαθώντας νά πείσει τούς Βλάχους νά γωνιστον κατά τς πεκτάσεως τν λληνικν συνόρων. Συγκέντρωνε πογραφές μέ χρηματισμό πιέσεις, βοηθούμενος πό τοπικούς θωμανούς ξιωματούχους. Ταξίδευσε στό Βουκουρέστι, γιά νά ποσπάσει περισσότερα χρήματα, πείθοντας τούς Ρουμάνους πολιτικούς τι ο Βλάχοι θά προέβαλλαν νοπλη ντίσταση κατά νδεχόμενη εσοδο λληνικο στρατο στή Θεσσαλία. 206124, 128. δωσε διάφορες πληροφορίες στόν καθηγητή Καραγιάννη, ποος μετεχε στή ρουμανική ποστολή, ποία εχε ποσταλε στή Ρώμη γιά συνομιλίες, ν ψει καί το καθορισμο τν λληνοτουρκικν συνόρων7. πιτροπή συνεργάστηκε καί μέ κπροσώπους το Βατικανο γιά τήν παγωγή τν βλαχόφωνων πληθυσμν τς θωμανικς ατοκρατορίας στήν πνευματική δικαιοδοσία το Βουλγαροουνίτη πισκόπου Νείλου ζβόρωφ καί τήν ριστική πομάκρυνσή τους πό τό οκουμενικό Πατριαρχεο. Ο παφές μως δέν κατέληξαν σέ οσιαστικά ποτελέσματα. 38622. ρήμην νός πληθυσμο, διπλωμάτες σταδιοδρομίας καί τυχοδικτες τύπου Μαργαρίτη ποφάσιζαν γιά τά πνευματικά θέματά του! Τόν Μάιο το 1881 ταξίδευσε στήν Κωνσταντινούπολη, γιά νά δηλώσει τήν φοσίωσή του στήν Πύλη καί νά παναλάβει τά ψεύδη γιά νοπλη ντίσταση τν Βλάχων στή Θεσσαλία, λλά καί νά θέσει τόν κατάλογο μέ τίς πογραφές π’ ψη τν διπλωματν τν Μεγάλων Δυνάμεων. δη μως πό τόν πρίλιο, 300 κάτοικοι πό Σαμαρίνα, βδέλλα καί Περιβόλι μέ πόμνημά τους ξέφραζαν κατηγορηματικά τήν ποψη τι νκαν στήν λληνική θνότητα καί τό ρθόδοξο Πατριαρχεο καί ποκήρυσσαν τήν προπαγάνδα το Μαργαρίτη.206126. Ο προσπάθειες τν ρουμανιζόντων πεσαν στό κενό καί Τουρκία ναγκάστηκε νά πογράψει τή συνθήκη προσάρτησης τν δαφν πού πιδικάστηκαν στήν λλάδα (20 ουνίου / 2 ουλίου 1881).206122. Μάλιστα, πόδειξη τν ψευδολογιν το Μαργαρίτη κανε τούς Τούρκους κάπως πιφυλακτικούς ναντι τς προπαγάνδας. Στό ξς κατάσταση τν λληνοτουρκικν σχέσεων θά καθόριζε καί τή στάση τς Τουρκίας ναντι ατς.
ντύπωση εχε κάνει στόν γγλο πρόξενο Blunt, πως φαίνεται στήν κθεσή του, πού προαναφέραμε, τό τι ο λληνοβλάχοι τς Βόρειας Μακεδονίας χι μόνο δέν συνεισέφεραν καθόλου στήν δρυση καί στή συντήρηση τν ρουμανικν σχολείων, λλά προσπαθοσαν μέ κάθε τρόπο ν’ ναστείλουν τή λειτουργία τους καί νά μποδίσουν τήν δραίωση τς ρουμανικς κίνησης. 42103. Πολλά χουν γραφε γιά τή χρηματοδότηση τς λης προπαγάνδας πό τό ρουμανικό θησαυροφυλάκιο. Θεωρομε μως πρακτικά νέφικτο να πό σύσταση κράτος νά ργανώσει καί νά κατευθύνει πιχείρηση ατο το μεγέθους. Πρέπει τόσο βέρκιος, σο καί Μαργαρίτης στήν κκίνηση τς προσπάθειας νά λαβαν οκονομική νίσχυση πό λλη πηγή. Ατό θά φανε καθαρά μέ τά σα θά παραθέσουμε στή συνέχεια. ς σημειωθε τι Μακεδονορουμανικός σύλλογος το Βουκουρεστίου, ποος νέλαβε τό κύριο βάρος ξεύρεσης πόρων γιά νίσχυση τς προπαγάνδας, δρύθηκε μόλις τό 1879. Τό 1882 ρουμανική κυβέρνηση στειλε στή Μακεδονία κπρόσωπό της, μέ σκοπό νά λέγξει τή διαχείρηση τν χρημάτων πό τόν Μαργαρίτη, γεγονός πού μαρτυρε τι δη εχαν ρχίσει κάποιοι νά μφιβάλλουν γιά τήν ντιμότητά του. 206147
Πηγή: Απ. Ι. Παπαδημητρίου, Σελίδες Ιστορίας Γρεβενών, Τόμος Γ', σελ. 122-130, βλ. εδώ : http://vlahofonoi.blogspot.gr/2016/11/blog-post_20.html
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.29

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου