Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

ΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ προς Γαλαξιδιώτες - ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΚΑΚΗ

«Τι την θέλομεν την πολυπικραμένην ζωήν του δούλου;» Ένας από τους ωραιότερους Έλληνες, από τους πιο γενναίους και ευαίσθητους συνάμα, ήταν ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, που επήρε αυτό το όνομα, επειδή γεννήθηκε στην Ιθάκη, την πατρίδα του Οδυσσέα! Η πραγματική μορφή του Οδυσσέως 


Ανδρούτσου αποτυπώθηκε σε λιθογραφία αλλοδαπού φιλέλληνος περιηγητή, ο οποίος τονε ζωγράφισε με φόντο τα βουνά της Ελλάδος και αρχαίους κίονες, προκειμένου να καταδείξει την σχέση του ήρωος με την αρχαία ελληνική παιδεία. Σήμερα, λόγω της ημέρας, δημοσιεύω μια επιστολή του, προς τους Γαλαξιδιώτες:
«Αγαπητοί μου Γαλαξιδιώται, Ήτο θέλημα Θεού να αρπάσωμεν τα όπλα μίαν ημέραν και να ριφθώμεν κατά των τυράννων μας. Τι την θέλομεν, αδελφοί μου, την πολυπικραμένην ζωήν του δούλου; Δεν βλέπετε, ότι δεν μας απέμεινε τίποτε; Και αυταί αι εκκλησίαι μας έγιναν τζαμιά και σταύλοι των Τούρκων. Δεν είναι πρέπον να σταυρώσωμεν τας χείρας. Ας ερωτήσωμεν την καρδίαν μας και ό,τι αποφασίσωμεν, να το βάλωμεν εμπρός σύντομα. Αν βραδύνωμεν, θα μετανοήσωμεν και τότε άδικα θα κτυπώμεν την κεφαλήν μας. Την εποχήν αυτήν η Τουρκία είναι απησχολημένη εις πολέμους. Ας ωφεληθώμεν από την περίστασιν αυτήν, την οποίαν μας έστειλεν ο Θεός εισακούων τα δίκαια παράπονά μας. Εις τα όπλα, αδελφοί! Ή να ελευθερωθώμεν ή να αποθάνωμεν όλοι. Καλύτερον θάνατον δεν ημπορεί να επιθυμήση Έλλην και χριστιανός. Εγώ, καθώς γνωρίζετε, ημπορώ να ζήσω λαμπρά με πλούτη και τιμάς και δόξαν. Ό,τι και αν ζητήσω, οι Τούρκοι προθύμως θα μου το δώσουν, διότι φοβούνται το σπαθί του Ανδρούτσου. Αλλά σας λέγω την αλήθειαν, αδελφοί μου, δεν θέλω να καλοπερνώ εγώ και το Γένος μου να υποφέρη εις την δουλείαν. Από την Πελοπόννησον μου γράφουν, ότι είναι όλοι έτοιμοι με τα παλληκάρια των. Θέλω όμως να είμαι βέβαιος, ότι θα με ακολουθήσετε. Αν κάμετε σεις αρχήν από το εν μέρος και εγώ από το άλλο, θα σηκωθή όλη η Ρούμελη. Περιμένω απάντησιν με τον κομιστήν της επιστολής μου. Την μπαρούτην και τα βόλια τα έλαβα και τα εμοίρασα. 22 Μαρτίου 1821 Σας χαιρετώ και σας γλυκοφιλώ. Ο αγαπητός σας Οδυσσεύς Ανδρούτσος».
   ΠΗΓΗ: «ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ για την Έκτη Τάξη του Δημοτικού Σχολείου» των Δημ. Κοντογιάννη - Ν. Κοντοπούλου - Π. Νιρβάνα - Δημ. Γ. Ζήση, κ.ά., εκδ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ», εν Αθήναις, 1943. Ευχή: Το κείμενο βέβαια στο «Αναγνωστικό» του 1943 ήταν σε πολυτονικό, όπου ήταν ορθότερο και μουσικότερο. Μακάρι να περιείχαν τέτοια κείμενα και τα σημερινά «Αναγνωστικά», έστω στο μονοτονικό. ΥΓ: Βλ. επίσης Γ. Λεκάκη «Ο Λεωνίδας Ανδρούτσος, γιος του ήρωα Οδυσσέα Ανδρούτσου κοιμάται στο Μόναχο...Όταν οι Γερμανοί ήσαν φιλέλληνες... Το ελληνικό ενδιαφέρον στο παλαιό κοιμητήριο Μονάχου. Η οικία Ανδρούτσου στην Πρέβεζα, στην Ιθάκη και στους Παξούς...», περ. «Ελληνόραμα», τ. Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2013.
http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.153

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου