Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Ο ανθρωποκέφαλος όφις Γλύκωνας που μάντευε του Αλέξανδρου του Πελλαίου ! – ΤΟΥ Γ.ΛΕΚΑΚΗ
Γλύκων το μαντικό φίδι [ η φωτογραφία προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : https://sites.google.com/site/archaiaelladaealetheia/home/archaia-athena-mia-pragmatike-phidopholia]

«Νέος Ασκληπιός» ήταν το όνομα που είχε δώσει στον μέγα όφι Γλύκωνα, που είχε τιθασεύσει, ο μάγος-ιατρός Αλέξανδρος, την ρωμαϊκή εποχή.
  Ο μάγος είχε περιβάλλει την κεφαλή του όφεως με ένα κουτί (σαν οθόνη), όπου είχε προσαρμόσει ομοίωμα ανθρώπινης κεφαλής!
  Ο μέγας όφις έδειχνε ανθρωποκέφαλος!
  Εκ του στόματος της ψευτο-κεφαλής φαινόταν ότι εξήρχετο ο Αλέξανδρος και άρθρωνε φωνή, «δια τριχών», που έσυρε κρυφίως.
 Η φωνή του έβγαινε από ειδικό «μηχάνημα», που είχε κατασκευάσει ο μάγος, και είχε καταστήσει τον όφι. «αυτόφωνο».
  Έτσι, ο Γλύκων έδινε χρησμούς, έναντι αδράς αμοιβής!
Ο Αλέξανδρος ο Πελλαίος, όμως, έμεινε στην Ιστορία ως ψευδομάντης. Παρ' όλ' αυτά, ο Αλέξανδρος επέβαλε τον Γλύκωνα ως θεό, αλλά και ο ίδιος ο ψευδομάντης λατρεύθηκε μετά θάνατον ως θεός.
  Ο όφις-δράκων λατρεύθηκε ως νέος θεός από τους Αβωνοτειχίτες στην Παφλαγονία, οι οποίοι του έστησαν και μαντείο.
  Ο όφις αυτός παριστανόταν και σε νομίσματα μικρασιατικών πόλεων και σε δακτυλιολίθους.[ η φωτογραφία προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : https://sites.google.com/site/archaiaelladaealetheia/home/archaia-athena-mia-pragmatike-phidopholia]
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.648

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου