Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Η προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη προς τους σκλαβωμένους Έλληνες από το στρατόπεδο του Ιασίου (24 Φεβρουαρίου 1821)Αλέξανδρος Υψηλάντης
(Σημείωση Φιλίστωρος: έχω παρατηρήσει πολλές φορές ότι οι συμμετέχοντες στον δημόσιο διάλογο για το 1821 αδιαφορούν συστηματικά για τις απόψεις και τις γνώμες όσων έλαβαν μέρος στην επανάσταση, η αποσπασματικά 


επικαλούνται κάποιες από αυτές. Σήμερα θα υπενθυμίσουμε την προκήρυξη του Αλέξανδρου Υψηλάντη από το Ιάσιο, στην οποία αναφέρονται με ευκρίνεια οι ιδεολογικές συνιστώσες της επανάστασης τις οποίες επικαλείται για να παρακινήσει τους Έλληνες να ξεσηκωθούν.)
ρα λθεν, νδρες λληνες!
Ο δελφοί μας κα φίλοι εναι πανταχο τοιμοι· ο Σέρβοι, ο Σουλιται, κα λη πειρος πλοφοροντες μς περιμένουν· ς νωθμεν λοιπν μ νθουσιασμόν! Πατρς μς προσκαλε!
Ερώπη προσηλώνουσα τος φθαλμούς της ες μς, πορε δι τν κινησίαν μας· ς ντηχήσωσι λοιπν λα τ ρη τς λλάδος π τν χον τς πολεμικς μας σάλπιγγος κα α κοιλάδες π τν τρομερν κλαγγν τν ρμάτων μας. Ερώπη θέλει θαυμάσει τς νδραγαθίας μας ο δ τύραννοι μν τρέμοντες κα χρο θέλουσι φύγ π᾿ μπροσθέν μας. Ο φωτισμένοι λαο τς Ερώπης σχολονται ες τν πόλαυσιν τς δίας εδαιμονίας κα πλήρεις εγνωμοσύνης δι τς πρς ατος τν προπατόρων μας εεργεσίας, πιθυμοσι τν λευθερίαν τς λλάδος.
μες φαινόμενοι ξιoι τς προπατορικς ρετς κα το παρόντος αἰῶνος εμεθα εέλπιδες, ν πιτύχωμεν τν περάσπισιν ατν κα ες βοήθειαν πολλο κ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν λθ, δι ν συναγωνισθσι μ μς. Κινηθετε, φίλοι, κα θέλετε δ μίαν κραταιν δύναμιν ν περασπισθ τ δίκαιά μας! Θέλετε δ κα ξ ατν τν χθρν μας πολλος οτινες παρακινούμενοι π τν δικαίαν μας ατίαν, ν στρέψωσι τ ντα πρς τν χθρν κα ν νωθσι μ μς· ς παρρησιασθσι μ ελικρινς φρόνημα, Πατρς θέλει τος γκολπωθ! Ποος λοιπν μποδίζει τος νδρικούς σας βραχίονας; νανδρος χθρός μας εναι σθενς κα δύνατος. Ο στρατηγοί μας μπειροι, κα λοι ο μογενες γέμουσιν νθουσιασμο! νωθτε λοιπόν, ο νδρεοι κα μεγαλόψυχοι λληνες! ς σχηματισθσι φάλαγγες θνικαί, ς μφανισθσι πατριωτικα λεγενες, κα θέλετε δ τος παλαιος κείνους κολοσσος το δεσποτισμο ν πέσωσιν ξ δίων, πέναντι τν θριαμβευτικν μας σημαιν. Ες τν φωνν τς σάλπιγγός μας λα τ παράλια το oνίoυ κα Αγαίoυ πελάγους θέλουσιν ντηχήσ· τ λληνικ πλοα, τ ποα ν καιρ ερήνης ξευραν ν μπορεύωνται κα ν πολεμσι, θέλουσι σπείρ ες λους τος λιμένας το τυράννου με τ πρ κα τν μαχαίραν τν φρίκην κα τν θάνατον.
Ποία λληνικ ψυχ θέλει διαφορήσ ες τν πρόσκλησιν τς Πατρίδος; Ες τν ώμην νας το Καίσαρος φίλος σείων τν αματωμένην χλαμύδα το τυράννου γείρει τν λαόν. Τί θέλετε κάμ σες λληνες, πρς τος ποίους Πατρς γυμν δεικνύει μν τς πληγάς της κα μ διακεκομμένην φωνν πικαλεται τν βοήθειαν τν τέκνων της; θεία πρόνοια, φίλοι συμπατριται, εσπλαγχνισθεσα πλέον τς δυστυχίας μας ηδόκησεν οτω τ πράγματα, στε μ μικρν κόπον θέλομεν πολαύσ μ τν λευθερίαν πσαν εδαιμονίαν. ν λοιπν π ξιόμεμπτον βελτηρίαν διαφορήσωμεν, τύραννος γενόμενος γριώτερος θέλει πολλαπλασιάσ τ δεινά μας, κα θέλομεν καταντήσ δι παντς τ δυστυχέστερον πάντων τν θνν.
Στρέψατε τος φθαλμούς σας, συμπατριται! κα δετε τν λεεινήν μας κατάστασιν· δετε δ τος ναος καπατημένους· κε τ τέκνα μας ρπαζόμενα, δι χρσιν ναιδεστάτην τς ναιδος φιληδονίας τν βαρβάρων τυράννων μας· τος οκους μας γεγυμνωμένους· τος γρούς μας λεηλατισμένους κα μς ατος λεειν νδράποδα. Εναι καιρς ν ποτινάξωμεν τν φόρητον τοτον ζυγόν, ν λευθερώσωμεν τν Πατρίδα, ν κρημνίσωμεν π τ νέφη τν μισέληνον, δι ν ψώσωμεν τ σημεον δι᾿ ο πάντοτε νικμεν, λέγω τν Σταυρόν, κα οτω ν κδικήσωμεν τν Πατρίδα, κα τν ρθόδοξον μν Πίστιν π τν σεβ τν σεβν κα φρόνησιν.
Μεταξ μν εγενέστερος εναι, ς τις νδρειωτέρως περασπισθ τ δίκαια τς Πατρίδος κα φελιμωτέρως τν δουλεύσει. Τ θνος συναθροιζόμενον θέλει κλέξ τος δημογέροντάς του, κα ες τν ψιστον ταύτην βουλν θέλουσιν πέκει λαι μας α πράξεις. ς κινηθμεν λοιπν μ ν κοινν φρόνημα, ο πλούσιοι ς καταβάλωσιν μέρος τς δίας περιουσίας, ο ερo ποιμένες ς μψυχώσωσι τν λαν μ τ διόν των παράδειγμα, κα ο πεπαιδευμένοι ς συμβουλεύσωσιν τ φέλιμα. Ο δ ν ξέναις αλας πουργοντες στρατιωτικο κα πολιτικο μογενες, ποδίδοντες
τς εχαριστίας ες ν καστος πουργε δύναμιν, ς ρμήσωσιν λοι ες τ νοιγόμενον δη μέγα κα λαμπρν στάδιον, κα ς συνεισφέρωσιν ες τν πατρίδα τν χρεωστούμενον φόρον, κα ς γεννας νοπλισθμεν λοι νευ ναβολς καιρο μ τ καταμάχητον πλον τς νδρείας κα πόσχομαι ντς λίγου τν νίκην κα μετ᾿ ατν πν γαθόν. Πooι μισθωτο κα χανοι δολοι τολμον ν ντιπαραταχθώσιν πέναντι λαο, πολεμοντος πρ τς δίας νεξαρτησίας; Μάρτυρες ο ρωικο γνες τν προπατόρων μας· Μάρτυς σπανία, τις πρώτη κα μόνη κατετρόπωσεν τς ηττήτους φάλαγγας νς τυράννου.
Μ τν νωσιν, συμπολίται, μ τ πρς τν ερν θρησκείαν σέβας, μ τν πρς τος νόμους κα τος στρατηγος ποταγήν, μ τν ετολμίαν κα σταθηρότητα, νίκη μας εναι βεβαα κα ναπόφευκτος· ατ θέλει στεφανώσ μ δάφνας ειθαλες τους ρωικος γώνας μας· ατ μ χαρακτρας νεξαλείπτους θέλει χαράξ τ νόματα μν ες τν ναν τς θανασίας, δι τ παράδειγμα τν περχομένων γενεν. Πατρς θέλει νταμείψ τ επειθ κα γνήσιά της τέκνα μ τ βραβεα τς δόξης κα τιμς· τ δ πειθ κα κωφεύοντα ες τν τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει ποκηρύξ ς νόθα κα σιαν σπέρματα, κα θέλει παραδώσ τ νόματά των, ς λλων προδοτν, ες τν ναθεματισμν κα κατάραν τν μεταγενεστέρων.
ς καλέσωμεν λοιπν κ νέου, νδρεοι, κα μεγαλόψυχοι λληνες, τν λευθερίαν ες τν κλασικν γν τς λλάδος. ς συγκροτήσωμεν μάχην μεταξ το Μαραθνος κα τν Θερμοπυλν. ς πολεμήσωμεν ες τος τάφους τν Πατέρων μας, ο ποοι δι ν μς φήσωσιν λευθέρους πολέμησαν κα πέθανον κε. Τ αμα τν τυράννων εναι δεκτν ες τν σκιν το παμινώνδου Θηβαίου, κα το θηναίου Θρασυβούλου, οτινες κατετρόπωσαν τος τριάκοντα τυράννους· ες κείνας το ρμοδίου κα ριστογείτονος, ο oπoίoι συνέτριψαν τν Πεισιστρατικν ζυγόν· ες κείνην το Τιμολέοντος ς τις πεκατέστησε τν λευθερίαν ες τν Κόρινθον κα τς Συρακούσας, μάλιστα ες κείνας το Μιλτιάδου κα Θεμιστοκλέους το Λεωνίδου κα τν Τριακοσίων, οτινες κατέκοψαν τοσάκις τος ναριθμήτους στρατος τν βαρβάρων Περσν, τν ποίων τος βαρβαρωτέρους κα νανδροτέρους πογόνους πρόκειται ες μς σήμερον μ πολλ μικρν κόπον ν ξαφανίσωμεν ξ λοκλήρου.
Ες τ πλα λοιπόν, φίλοι, Πατρς μς προσκαλε!
λέξανδρος ψηλάντης
Τ 24 το Φεβρουαρίου 1821
Ες τ γενικν στρατόπεδον το ασίου
http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.52

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου