Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Οι ανασκαφές του 1924 στην Ινδία και οι σχέση τους με την Τίρυνθα και τις Μυκήνες - Excavations of 1924 in India and their relationship with Tiryns and Mycenae - there is a translator on the site
Η εκ νέου ανακάλυψη του αρχαίου πολιτισμού των Ινδιών ανακοινώθηκε εις την χθεσινή έκδοση της εφημερίδος «Illustrated London News» την 20η  Σεπτεμβρίου του 1924.
   Οι δύο τοποθεσίες όπου ευρέθησαν αυτά τα ανασκαφικά ευρήματα έχουν πάρα πολλά κοινά οι ανασκαφές εις τις Ινδίες και με τα ανασκαφικά ευρήματα των αρχαίων ελληνικών πόλεων της Τίρυνθος και των Μυκηνών αν και απέχουν περισσότερο από 400 μίλια μεταξύ τους.
  Όπου η μια είναι εις το Harappa στο Montgomery Περιφέρεια της Panjab , και η άλλη στο Mohenjo - Νταρο στο Larkana Περιφέρεια της Sindh.  
 Οι ανασκαφές στην Mohenjo - Νταρο έγιναν από τον κ. Banerji . Στο Harappa , οι ανασκαφές έγιναν από τον κ. Daya Ram Sahni ο οποίος αποκαλύπτει συνεχώς επτά ή οκτώ διαδοχικά επίπεδα , αποδεικνύοντας την μακροχρόνια και συνεχή κατοίκηση του χώρου κατά τη διάρκεια πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν από τον τρίτο αιώνα π.Χ.
   Ωστόσο , θα πρέπει μα σταλεί επιστολή προς τον εκδότη της εφημερίδος από τους αρχαιολόγους ώστε να καθορίσουν το πότε ενεφανίσθη αυτός ο πολιτισμός.
πηγή εκ της ακολούθου ιστοσελίδος : 
εκ του Αγγλικού κειμένου :
The re-discovery of the ancient Indus Civilization actually was announced in yesterday's version of a tabloid, the pictorial weekly The Illustrated London News on September 20, 1924. "The two sites where these somewhat startling remains have been discovered are some 400 miles apart – the one being at Harappa in the Montgomery District of the Panjab, and the other at Mohenjo-daro in the Larkana District of Sindh. At both these places there is a vast expanse of artificial mounds evidently covering the remains of once flourishing cities, which . . . must have been in existence for many hundreds of years." The excavations at Mohenjo-daro were made by Mr. Banerji. "At Harappa, Mr. Daya Ram Sahni's excavations disclosed as many as seven or eight successive levels, demonstrating the long and continuous occupation of the site during many hundreds of years prior to the third century B.C." However, it would take a letter to the editor in the next issue to allow the archaeologists to fix a set of dates for this civilization, so unexpected was its appearance.
(4 φωτογραφίες)
http://pirforosellin.blogspot.gr/ - Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.19

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου