Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Ο δράκοντας του Μεγάλου σπηλαίου (Καλάβρυτα) - ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΕΙΔΟΥ
Προτού να γίνη το μοναστήρι τού Μεγάλου Σπηλαίου, ήταν ο τόπος άγριος, κ’ έβοσκε εκεί τά γίδια του ένα κορίτσι από τό χωριό εκεί κοντά. Τό κορίτσι αυτό ήταν πολύ καλό και θεοφοβούμενο καί μέ τήν χάρη της Παναγίας αγίασε, καί τό λέν Αγία Κόρη.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Οι αρχαίοι είχαν επισκεφθεί την Σελήνη, τον Άρη, την Αφροδίτη και τον Σείριο η απόκρυψή του δεν είναι παραχάρξη της Ιστορίας ; ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ ΕΡΜΕΙΔΗΓιατί δεν μαθαίνουμε σε καμμία βαθμίδα της εκπαιδεύσεώς μας ότι οι αρχαίοι γνώριζαν, πως ήτο η Σελήνη, ακόμη και εις την αθέατη πλευρά της, ποιοι την κατοικούσαν, ποιοι την είχαν επισκεφθεί ή ότι είχαν επισκεφθεί τον Άρη, την Αφροδίτη και τον Σείριο ; μήπως η μη αναφορά είναι ενός είδους παραχαράξεως της ιστορίας μας ;