Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

La Rivoluzione Agricola Araba: Mito o Realtà? / The Arab Revolution: Myth or Reality? / Η αγροτική επανάσταση των Αράβων : Μύθος ή πραγματικότητα ;La Rivoluzione Agricola Araba: Mito o Realtà? / The Arab Revolution: Myth or Reality? / Η αγροτική επανάσταση των Αράβων : Μύθος ή πραγματικότητα

Η Βασκανία εις την αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό ! του Όμηρου Ερμείδη / Lo stregamento nell'antichità e nel cristianesimo! di Omero Ermedis


Ελληνική Προϊστορία
 Η Βασκανία
  Αντιβασκανικό υπήρχε εις την μινωϊκή Κρήτη το σείστρο, το οποίο ήτο τελετουργικό όργανο χάλκινο ή χρυσό πιστεύοντας ότι με τον κρότο του, διώχνει τα κακοποιά πνεύματα από τον ναό.

Ανθρώπινο Αίμα, του Όμηρου Ερμείδη/ Sangue umano, di Omero ErmeidisΞύπνημα, μουσική, αποφυγή από το κατεστημένο.

Από των ματιών Σου αειφεγγή σμαραγδένιο ήλιο, του Όμηρου Ερμείδη / Dai tuoi occhi hai un sole color smeraldo, , di Omero ErmedisΑπό των ματιών Σου αειφεγγή  σμαραγδένιο ήλιο, του Όμηρου Ερμείδη /  Dai tuoi occhi hai un sole color smeraldo, , di Omero Ermedis [στην ιταλική μετάφραση λόγω της μη υπάρξεως της λέξεως αειφεγγή η μετάφραση στα ιταλικά είναι ως : Τα μάτια σου έχουν έναν σμαραγδένιο ήλιο,]

Οι ονομασίες των νυμφών στην αρχαιότητα και τον χριστιανισμό, του Όμηρου Ερμείδη - I nomi delle ninfe nell'antichità e il cristianesimo, di Omero ErmeidisΟι ονομασίες των νυμφών στην αρχαιότητα και τον χριστιανισμό, του Όμηρου Ερμείδη 

Τα κάλαντα στην αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό, του Όμηρου Ερμείδη / Carols in antiquity and Christianity, by Homer Ermedy / I canti nell'antichità e nel cristianesimo, di Omero ErmedisΤα κάλαντα στην αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό, του Όμηρου Ερμείδη / Carols in antiquity and Christianity, by Homer Ermedy / I canti nell'antichità e nel cristianesimo, di Omero Ermedis 
[η φωτογραφία προέρχεται από  την ακόλουθη ιστοσελίδα : https://www.xrisima.com/useful/ta-kalanta-hristoygennon-protohronias-foton  

Η Κλεαγέτη, ιέρεια της Αρτέμιδος, του Όμηρου Ερμείδη / Cleaguetis, sacerdote di Artemis, da Omero ErmeidisΗ Κλεαγέτη, ιέρεια της Αρτέμιδος, του Όμηρου Ερμείδη / Cleaguetis, sacerdote di Artemis, da Omero Ermeidis

Ιέρεια του Μίνωος, του Όμηρου Ερμείδη/Sacerdotessa di Minoa, da Omero ErmeidisΙέρεια του Μίνωος, του Όμηρου Ερμείδη/Sacerdotessa di Minoa, da Omero Ermeidis

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

L’Epoca d’Oro della Sicilia Musulmana: Un Falso Storico [parte 1o] / Η χρυσή ιστορική εποχή της Μουσουλμανικής Σικελίας, Ένα ιστορικό ψέμμα [μέρος 1ο]L’Epoca d’Oro della Sicilia Musulmana: Un Falso Storico [parte 1o] / Η χρυσή ιστορική εποχή της Μουσουλμανικής Σικελίας, Ένα ιστορικό ψέμμα [μέρος 1ο]

How Christianity Changed The World Through Human Sanctification, Women’s rights, Slavery, and Science/ Πώς ο Χριστιανισμός άλλαξε τον κόσμο μέσα από τον ανθρώπινο αγιασμό, τα δικαιώματα των γυναικών, τη δουλεία και την επιστήμηHow Christianity Changed The World Through Human Sanctification, Womens rights, Slavery, and Science/ Πώς ο Χριστιανισμός άλλαξε τον κόσμο μέσα από τον ανθρώπινο αγιασμό, τα δικαιώματα των γυναικών, τη δουλεία και την επιστήμη

Scontri Dimenticati: La Battaglia del Garigliano (915)/ Forgotten Conflicts: The Battle of Garigliano (915) / Ξεχασμένες συγκρούσεις: Η μάχη του Garigliano (915)Scontri Dimenticati: La Battaglia del Garigliano (915)/ Forgotten Conflicts: The Battle of Garigliano (915) / Ξεχασμένες συγκρούσεις: Η μάχη του Garigliano (915)

Il Massacro degli Ebrei di Granada (1066) / Η σφαγή των Εβραίων της Γρανάδας (1066)/ The Massacre of the Jews of Granada (1066)Il Massacro degli Ebrei di Granada (1066) / Η σφαγή των Εβραίων της Γρανάδας (1066)/ The Massacre of the Jews of Granada (1066)

Il castello di Mercato San Severino, in provincia di Salerno/ Το κάστρο της αγοράς του Αγίου Σεβερίνο, στην επαρχία του ΣαλέρνοCastello nei pressi di Mercato San Severino, in provincia di Salerno
 Il castello di Mercato San Severino, in provincia di Salerno/ Το κάστρο της αγοράς του Αγίου Σεβερίνο, στην επαρχία του Σαλέρνο

Il Natale nel medioevo / Τα Χριστούγεννα τον ΜεσαίωναIl Natale nel medioevo / Τα Χριστούγεννα τον Μεσαίωνα

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

L'unificazione spagnola/ La unificación de España/ Η ενοποίηση της ΙσπανίαςMappa della Spagna preunitaria. A sud, Granada, è ancora in mano ai musulman
 L'unificazione spagnola/ La unificación de España/ Η ενοποίηση της Ισπανίας 

Νέαιρα η πόρνη που βρέθηκε στη δίνη μιας πολιτικής κόντρας στην αρχαία Αθήνα/ Al giorno d'oggi la prostituta si è trovata in balia di una polemica politica nell'antica AteneΝέαιρα η πόρνη που βρέθηκε στη δίνη μιας πολιτικής κόντρας στην αρχαία Αθήνα/ Al giorno d'oggi la prostituta si è trovata in balia di una polemica politica nell'antica Atene

Ένα από τα πρώτα βαθυσκάφη ήταν αυτό που χρησιμοποίησε ο Μέγας Αλέξανδρος, του Όμηρου Ερμείδη / Uno dei primi dungeon fu quello usato da Alessandro Magno, Homer ErmedyΟ Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποίησε ένα είδος βαθυσκάφους - υποβρυχίου για να παρατηρήσει από κοντά τα παράξενα ψάρια στον βυθό του Ινδικού ωκεανού (332 π.Χ.).

Ο Εθνικός Ύμνος Ελλάδας από παιδιά Δημοτικού Σχολείου στην Ιαπωνία/ The National Inno greco dei bambini della scuola elementare in Giappone/ナショナル日本の小学生からのギリシャの賛歌


Ο Εθνικός Ύμνος Ελλάδας από παιδιά Δημοτικού Σχολείου στην Ιαπωνία/ The National Inno greco dei bambini della scuola elementare in Giappone/ナショナル日本の小学生からのギリシャの賛歌

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

I Cavalieri di Malta: Gerarchia e Governo dell’Ordine/ Οι ιππότες της Μάλτας: Ιεραρχία και κυβέρνηση [των εντολών – διαταγών (υποταγής)]I Cavalieri di Malta: Gerarchia e Governo dellOrdine/ Οι ιππότες της Μάλτας: Ιεραρχία και κυβέρνηση [των εντολών – διαταγών (υποταγής)]

Μυθολογική πανίδα, ο Ιππογρύψ ή Αλογογρύπας, του Όμηρου Ερμείδη / Mythologicο Fauna, Hippoprips o Hylogripa, di Omero ErmedisΜυθολογική πανίδα, ο Ιππογρύψ ή Αλογογρύπας, του Όμηρου Ερμείδη / Mythologicο Fauna, Hippoprips o Hylogripa, di Homer Ermedy [αλογογρύπας σε νόμισμα των Αβδήρων]

Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Pisa e gli Arabi: il Mito di Kinzica (1005) [parte 1o]\/ Η Πίζα και οι Άραβες : ο μύθος της Kinzica (1005)[μέρος 1ο]Pisa e gli Arabi: il Mito di Kinzica (1005)/ Η Πίζα και οι Άραβες : ο μύθος της Kinzica (1005)

Storia di Pisa: la Guerra contro gli Arabi in Sardegna (1005-1022) [parte 2o]/ Η ιστορία της Πίζας : Ο πόλεμος εναντίον των Αράβων στην Σαρδηνία (1005-1022)[μέρος 2ο]

Storia di Pisa: la Guerra contro gli Arabi in Sardegna (1005-1022) [parte 2o]/ Η ιστορία της Πίζας : Ο πόλεμος εναντίον των Αράβων στην Σαρδηνία (1005-1022)[μέρος 2ο]

Αναμνήσεις από το μέλλον του χθες, του Όμηρου Ερμείδη / Memorie del futuro di ieri, di Omero ErmedyΑναμνήσεις από το μέλλον του χθες, του Όμηρου Ερμείδη / Memorie del futuro di ieri, di Omero Ermedy

Αυτά που οι Έλληνες εσέβοντο εις την ζωή τους, αλλά δεν σέβονται σήμερα, του Όμηρου Ερμείδη/ Cio che i greci sentivano nelle loro vite, ma non rispettano oggi, di Omero ErmeidisΑυτά που οι Έλληνες εσέβοντο εις την ζωή τους, αλλά δεν σέβονται σήμερα, του Όμηρου Ερμείδη/ Cio che i greci sentivano nelle loro vite, ma non rispettano oggi, di Omero Ermeidis

Ο ποταμός Έβρος, Θράκη/ Il fiume Evros, Tracia/ Река Эврос, Фракия

Ο ποταμός Έβρος, Θράκη/ Il fiume Evros, Tracia/ Река Эврос, Фракия

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

Η μαγεία εις τον χριστιανισμό και εις την αρχαιότητα - The magic of Christianity and antiquity - there is a translator on the website - La magia del cristianesimo e dell'antichità - c'è un traduttore sul sito web - Магия христианства и древности - на сайте есть переводчикΕλληνική προϊστορία

Η μαγεία
  Η μαγεία είναι το σύνολο των πράξεων και των λόγων με τα οποία ο άνθρωπος πιστεύει ότι μπορεί με κάποιο μεταφυσικό τρόπο να αποτρέψει τα κακά και να προκαλέσει τα πωθούμενα αγαθά ή αντίστροφα. Ανάλογα με τον σκοπό που επιδιώκει η μαγεία διακρίνεται σε Λευκή, αν ο σκοπός της είναι αφιλοκερδής και σε Μαύρη αν ο σκοπός της είναι ταπεινωτικός ή εξυψωτικός.

Τρίγωνα Κάλαντα (βίντεο)/ triangoli carola (Video)/ треугольники воспевать (Видео)Τρίγωνα Κάλαντα (βίντεο)/ triangoli carola (Video)/ треугольники воспевать (Видео)

Διαιώνιση του είδους, του Όμηρου Ερμείδη - Dividing the species, Homer Ermedy - there is a translator on the web site - Dividendo la specie, Omero Ermeidis - c'è un traduttore sul sito web - Разделение вида, Гомер Эрмеди - на сайте есть переводчикΠρωινό ξεκίνημα, η γκρίζαρα απλώνεται από
την γραμμή του ορίζοντα και πάνω.
Όλα είναι βαλμένα σε μια θέση - θεληματική των ανθρώπων,

Οι Καλικάντζαροι, οι Κήρες και τα 12ημερα στην αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό , του Όμηρου Ερμείδη/ I Spetri, i Kires e il dodicesimo giorno nell'antichità e nel cristianesimo, di Omero Ermedy


[Οι Καλικάντζαροι από αρχαία τοιχογραφία ]
Ελληνική Προϊστορία
Οι Κήρες
  Εις την αρχαία Ελλάδα υπάρχουν οι εορτές του Διονύσου τα Μικρά [το σημερινό μήνα Δεκέμβριο], τα Ανθεστήρια [Φεβρουάριο με Μάρτιο] και τα 

Word of the Day: Boustrophedon/ Η λέξη της ημέρας : ΒουστροφηδόνWord of the Day: Boustrophedon/ Η λέξη της ημέρας : Βουστροφηδόν

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Ήρα, εμύρισε τον κρίνο και εγέννησε εν τω σπηλαίω.. - Era, annusato Lily e generò nella sua caverna ....., Omero Ermeidis


Λυγερόκορμη
περιπατούσα Ήρα
εν μέσω
πευκών,
δενδρολιβάνων,
θυμαρέων,

Η Ονειρομαντεία εις την αρχαιότητα και στο Χριστιανισμό, του Ομήρου Ερμείδη/ La divinazione dei sogni nell'antichità e nel cristianesimo, di Omero Ermedis / The Dreaming in Antiquity and Christianity - by Homer Ermedy

Inquisizione Medievale: Stregoneria e Supertizione/ Μεσαιωνική Ιερά Εξέταση: Μαγεία και δεισιδαιμονίαInquisizione Medievale: Stregoneria e Supertizione/ Μεσαιωνική Ιερά Εξέταση: Μαγεία και δεισιδαιμονία

Οι Αστερισμοί, οι Ζωδιακοί κύκλοι και οι αριθμοί στην αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό, του Όμηρου Ερμείδη/ Gli asteroidi, i cerchi zodiacali e i numeri nell'antichità e nel cristianesimo, di Omero Ermedy/ Астероиды, круги Зодиака и числа в древности и христианстве, Гомера Эрмеди


Ελληνική προϊστορία
Οι ζωδιακοί κύκλοι και αστερισμοί κατά την ελληνική παγανιστική θρησκεία και μυθολογία    
  Οι πρόγονοί μας ξεχώρισαν δώδεκα δυνάμεις επιρροής αντίστοιχες των Ολυμπίων θέων, η καθεμία των οποίων έχει διαφορετική ιδιομορφία και χροιά.
Τα ονόματα τους ήσαν :

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Η τροφός του Άρεως και η Ιέρεια της Αρτέμιδος, του Όμηρου Ερμείδη/ La balia di Marte e la sacerdotessa di Artemis, di Omero Ermedis


Η τροφός του Άρεως και η Ιέρεια της Αρτέμιδος, του Όμηρου Ερμείδη/ La balia di Marte e la sacerdotessa di Artemis, di Omero Ermedis

La Battaglia di Avarayr (451)[Armenia] / Η μάχη του Avarayr (451) ΑρμενίαLa Battaglia di Avarayr (451)[Armenia] / Η μάχη του Avarayr (451)Αρμενία

Η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας δεν κάηκε Ποτέ !! παραχάραξη της ιστορίας !! του Όμηρου Ερμείδη / La biblioteca di Alessandria non ha mai bruciato! contraffazione della storia !! di Omero Ermedy


Η βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας δεν κάηκε Ποτέ !! παραχάραξη της ιστορίας !!  του Όμηρου Ερμείδη / La biblioteca di Alessandria non ha mai bruciato! contraffazione della storia !! di Omero Ermedy

Το καράβι των Μακάρων και των Καλλικαντζάρων, στην αρχαιότητα και το χριστιανισμό, του Όμηρου Ερμείδη - La barca dei Makars e la folletti, nell'antichità e il cristianesimo, di Omero ErmeidisΤο καράβι των Μακάρων και των Καλλικαντζάρων, στην αρχαιότητα και το χριστιανισμό, του Όμηρου Ερμείδη

Οι γεννήσεις σε σπήλαιο στην αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό, του Όμηρου Ερμείδη/ Nascite in una caverna nell'antichità e nel cristianesimo, da Omero Ermeidis


 Οι γεννήσεις σε σπήλαιο στην αρχαιότητα και τον Χριστιανισμό, του Όμηρου Ερμείδη/ Nascite in una caverna nell'antichità e nel cristianesimo, da Omero Ermeidis

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Καταστρέφουν τα αρχαία για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία της ιστορίας, ώστε να επιβάλλουν αυτή που κατασκευάζουν ! / Destroy the ancient ones so there is no evidence of history to impose the one they are building!Καταστρέφουν τα αρχαία για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία της ιστορίας, ώστε να επιβάλλουν αυτή που κατασκευάζουν ! / Destroy the ancient ones so there is no evidence of history to impose the one they are building!

Η Δαδιά της Θράκης [φωτο 17]/ Dadia della Tracia [foto 17]Η Δαδιά της Θράκης [φωτο 17]/ Dadia della Tracia [foto 17]
1. Πανοραμική άποψη της ζώνης αυστηράς προστασίας της Προστατευόμενης περιοχής Δάσους Δαδιάς
(Φωτογραφία: WWF / K. Πιστόλας)

Ευρήματα αποδεικνύουν την εγκατάσταση μινωϊτών Κρητών στην Ινδία, από το 3.300 π.Χ.! του Γιώργου Λεκάκη/ I reperti dimostrano l'installazione di minoici cretesi in India dal 3.300 aC! di Giorgos Lekakis

Ευρήματα αποδεικνύουν την εγκατάσταση μινωϊτών Κρητών στην Ινδία, από το 3.300 π.Χ.! του Γιώργου Λεκάκη/ I reperti dimostrano l'installazione di minoici cretesi in India dal 3.300 aC! di Giorgos Lekakis

Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Plesiosaur Skeleton Confirmed As The Oldest Ever, By Jonathan O'Callaghan/ Σκελετός Πλεσιόσαυρου επιβεβαιώθηκε ως ο παλαιότερος όλων, από τον Jonathan O'CallaghanPlesiosaur Skeleton Confirmed As The Oldest Ever, By Jonathan O'Callaghan/ Σκελετός Πλεσιόσαυρου επιβεβαιώθηκε ως ο παλαιότερος όλων, από τον Jonathan O'Callaghan

Blue Planet II To Highlight How We Are Choking The Oceans With Plastic, By Josh Davis/ Γαλάζιος πλανήτης, για να κατανοήσετε πώς πνίγουμε τους ωκεανούς με πλαστικό, του Josh DavisBlue Planet II To Highlight How We Are Choking The Oceans With Plastic, By Josh Davis/ Γαλάζιος πλανήτης, για να κατανοήσετε πώς πνίγουμε τους ωκεανούς με πλαστικό, του Josh Davis

Βιογραφικό - Εργογραφία (Αριστείδης - Όμηρος Ερμείδης) - Biography - Works (Aristides - Homer Ermedis) - there is a translator on the website - Biografia - Opere (Aristides - Omiros Ermeidis) - si traduce in sito

Αμύνταιο Πάσχα 1987, αλησμόνητες εποχές
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΟΜΗΡΟΣ ΕΡΜΕΙΔΗΣ Βιογραφικό

Είναι σκύλος ή αρκούδα αυτό που βρέθηκε στη Ρωσσία ; / È un cane o un orso che è stato trovato in Russia?/ Это собака или медведь, найденный в России?Είναι σκύλος ή αρκούδα αυτό που βρέθηκε στη Ρωσσία ; / È un cane o un orso che è stato trovato in Russia?/ Это собака или медведь, найденный в России

Η σύντροφος του Κενταύρου Χείρωνος, του Όμηρου Ερμείδη / Il compagno del Centauro Chirone, Omero ErmedisΗ ατραπός που οδηγεί στο δάσος των Νεραϊδών