Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Η Αστρολογία εις τους αρχαίους Έλληνες και εις τους ΧριστιανούςΕλληνική Προϊστορία

Η Αστρολογία εις τους Έλληνες

Την προκατακλυσμιαία πληροφορία για την μετάδοση της γνώσεως της αστρολογίας εις τους  Αιγυπτίους από τους Έλληνες, τους προκατακλυσμιαίους Ρόδιους μας μεταφέρει ο Διόδωρος Σικελιώτης όπου αναφέρει : «Ακτίς ο Ρόδιος απέπλευσε εις την Αίγυπτο και εκεί έκτισε την Ηλιούπολη εις ττην οποίαν έδωσε το όνομα του πατέρα του Ήλιου, και από αυτόν οι Αιγύπτιοι έμαθαν τους νόμους της αστρολογίας.

  Όταν αργότερα έγινε ο κατακλυσμός εις την Ελλάδα και οι περισσότεροι άνθρωποι εχάθησαν, μαζί τους εχάθησαν τα γραπτά μνημεία.

   Από αυτήν την αιτία οι Αιγύπτιοι άδραξαν την ευκαιρία να ιδιοποιηθούν την γνώση της αστρολογίας και καθώς οι Έλληνες εξ αιτίας της αγνοίας τους δεν μπορούσαν πλέον να επικαλεσθούν γραπτά στοιχεία, επεκράτησε η γνώμη ότι οι Αιγύπτιοι ανεκάλυψαν πρώτοι τα άστρα».

 [Διόδωρος Σικελιώτης, «Βιβλιοθήκη Ιστορική», ............[έχει αφαιρεθεί η βιβλιογραφία μέχρι της εκδόσεως του βιβλίου] Οι Έλληνες εξεπολίτισαν τις Αιγύπτιους, ...... εκδόσεις Νέα Θέσις 2000]

  Εις τα «Αργοναυτικά» και εις τους στίχους ......., σελίδα ....... αναφέρουν για τον Αγκαίο ο οποίος κατήγετο από τον Πλευρώνα [παραλίμνια πόλη της Βοιωτία, εις την λίμνη της Κωπαΐδος], ο οποίος εγνώριζε τις κινήσεις των αστέρων εις τον ουρανό και τις κυκλικές περιφορές των πλανητών αστέρων. Λέγει «Δίδετο γαρ τ’ εόντα, τα τ’ εσσόμεν’ ανθρώποισιν».  Δηλαδή από τ’ αστέρια αναζητούσε να μάθει τα παρόντα και τα μέλλοντα που θα συμβούν εις τους ανθρώπους.

  Νόμισμα το οποίο φέρει περιμετρικά τον ζωδιακό κύκλο.

  Ο Τζέτζης [1.100μ.Χ. – 1.180μ.Χ.] αναφέρει αστρολογικά στοιχεία εις το βιβλίο του «Έ......», όπως : «Ζευς Υδροχόον περιπολεύοντος μη πλεύσεις», δηλαδή όταν ο Ζευς είναι εις τον Υδροχόο να αποφεύγονται τα ταξίδια με πλοία. Επίσης : «του αυτού Ζηνός εν Ιχθύσιν όντος, καλόν γάμους ποιείν, και τα λοιπά ομοίως», δηλαδή όταν ο Ζευς διατρέχει το ζώδιο των Ιχθύων ενδείκνυται η τέλεση γάμων και πολλά ακόμη.

   Επίσης αναφέρεται και εις τα αστρολογικά των Ορφικών, «Αποσπάσματα» εις το ..., XL όπου λέγουν : «Πρώτα μεν κατά την πρώτη ημέρα φαίνεται ο Άρης, η δε Σελήνη ανατείλει εις τον Άρη. Να απέχεις δε από τας εργασίας, διότι η φύσις, αφού διανύει η σελήνη το δρόμο της, φανερώνει την δίκερων [την έχουσα δυο κέρατα].

  Κατά την Τρίτη ημέρα η σελήνη είναι μακρά από τον ήλιο, εις όλους τους ανθρώπους γίνεται αιτία να αποκτήσουν δύναμιν, δια να φυτεύουν.

  Κατά την Τετάρτη ημέρα «τεντώνει λαμπάδα με πολύ φως».

  Ο Τζέτζης σ. ....a αναφέρει : Ο Ορφέας εις την πραγματεία του «Περί γεωργίας» δεν λέγει απλώς ότι η οποιαδήποτε ημέρα της σελήνης είναι ωφέλιμος ή ανωφελής αλλ’ όταν κατά τούτον ακριβώς τον τρόπον σχηματισθεί να τρέχει μαζί με τα ζώδια και τα άστρα.

  Ο Ορφέας μας αναφέρει ο Τζέτζης λέγει ότι : εάν την 17η ημέρα αφεθεί εις την απερισκεψία, και δια τούτο το λόγο είναι κατάλληλος δια το κόψιμο του δάσους και δια την απογύμνωση του καρπού από τα λέπυρα.

  Ο Ορφέας παροτρύνει τους ανθρώπους να πράττουν τα πάντα κατά τρόπο μαθηματικό, επί παραδείγματι όταν τρέχει η σελήνη γύρω από την παρθένο, να φυτεύουν τα πάντα εκτός από αμπέλια εξ αιτίας του πατρός τις Ικαρίου [ο οποίος είχες εφεύρει το κρασί εις την Αττική] για να μην θυμάται το οικτρό θάνατο του.

  Εις τους Ορφικούς ύμνους γίνονται ιδιαίτερες αναφορές σε επτά αστερισμούς του ζωδιακού κύκλου και διατυπώνονται με σαφήνεια ότι οι «αστέρες ορίζουν το πεπρωμένο, ρυθμίζοντας την μοίρα των ανθρώπων».
Άνωθεν αριστερά : Μαρμάρινο ανάγλυφο του 2ου αιώνος π.Χ, το οποίο αναπαριστά τον Ορφέα ο οποίος περιβάλλεται από τον ζωδιακό κύκλο και το οποίο ευρίσκεται εις την Μόδενα(Modenna) της Ιταλίας.

Άνωθεν δεξιά : Ευρισκόμενο εις την Τροία, είναι ο επωνομαζόμενος «ζωδιακός του Ηρακλέους», ο οποίος περιβάλει τα όπλα του Ηρακλέους με αρχαίο ζωδιακό.
  Ο Λουκιανός [έζησε την εποχή των Αντωνίνων και του Κομμόδου] εις το έργο του «Περί Αστρολογίας» αναφέρει ότι ούτε από τους Αιθίοπες, ούτε από τους Αιγυπτίους άκουσαν τίποτε για την Αστρολογία οι Έλληνες γιατί αυτήν την είχε διδάξει ο Ορφέας, ο υιός του Οιάγρου και της Καλλιόπης.

  Αυτό φυσικά φαίνεται και εις τα «Ορφικά» όπου καλλιεργούσαν την Αστρολογία, όπου και αναφέρει το εξής : εμοιρίδιοι πάσης μοίρης σημάντορες όντες θνητών ανθρώπων θείην διέποντες αταρπόν [7,...], όπου η ερμηνεία που έχει είναι : ότι τα αστέρια ορίζουν το πεπρωμένο, σημαίνοντας το πεπρωμένο, δηλαδή την μοίρα των ανθρώπων.

[«Τα Ορφικά» του Κ. Χασάπη – εκδόσεις Εγκυκλοπαιδείας του Ηλίου, σελίδα ....].  Ο Τζέτζης εις το έργο του «Χιλιάδες» εις το ..,.. αποδέχεται ότι ο Ορφέας υπήρξε αστρολόγος αλλά και εις τα Ορφικά αποσπάσματα του εις το [37]XXXVII αναφέρει τις «εφημερίδες» του, όπου εφημερίδα είναι ο αστρολογικός χάρτης].

  Ο Ορφέας εις τα «Ορφικά» του αναφέρει εκτός των ζωδίων [ο πρώτος που αναφέρεται σε αυτούς, οι οποίοι υπάρχουν όπως είναι ακόμη και σήμερα], ακόμη και ονομασίες αστερισμών όπου με την ίδια ονομασία υπάρχουν μέχρι σήμερα, όπως Κριός, Ταύρος, Σκορπιός, Λέων, Λέων, Υδροχόος και Ωρίων, πολύ προγενέστερα των Αιγυπτίων.

  Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο Κλαύδιος Πτολεμαίος [125μ.Χ.- 161μ.Χ.] εις το έργο του τα «Αρμονικά βιβλία» και το «Σύστημα του κόσμου» αναφέρει ότι οι κάποιες από τις νύμφες είναι αυτές που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν το έργο των μοιρών εις τους ανθρώπους και να βαδίσουν σύμφωνα με το «πεπρωμένο» τους που έχει αποτυπωθεί εις τον ουρανό κατά την ώρα της γεννήσεως των. Ίσως και γι’αυτό ο Ιπποκράτης εις το έργο του «Περί όρων ...........» λέγει αλοίμονο εις τον ιατρό που δεν θα  λάβει υπ’ όψη του την ημέρα και τον τόπο γεννήσεως του ασθενούς του, διότι δια εμέ δεν είναι ιατρός. Την ιδία άποψη αναφέρει εις την «Τετράβιβλο» ο Πτολεμαίος αναφέροντας μάλιστα ότι και οι Αιγύπτιοι συνδιάζουν πλήρως την ιατρική και την αστρολογική πρόγνωση.

  Ο Μανίλιος κάποιος στωϊκός φιλόσοφος περιγράφει την αστρολογία «ως δώρο του θεού Ερμού» εις το έργο του «Αστρονομικά».

  Ο Παράκελσος [1493-1541] και ο Γαληνός Κλαύδιος ο ιατρός, επίστευαν εις την αστρολογία και υπάρχουν αναφορές που δίνουν ποια στοιχεία είχαν ώστε να έχουν τέτοια πίστη για την άμεση σχέση της Χημείας και Αστρολογίας όπου έλεγαν ότι καλό θα ήτο για έναν ασθενή, να μην εμπιστεύεται ιατρό που δε γνωρίζει αστρολογία.

  Ο μέγας φυσικός και ιατρός Δημόκριτος ο Αβδηρίτης ή Γελασίνος είχε διαπιστώσει ότι : «υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ άστρων και της ανθρωπίνου υγείας».

  Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης [έζησε την εποχή του Καίσαρος Αυγούστου] εις το ......,..... αναφέρει πως ο Άτλας, που ήτο Αιθίοψ, δίδαξε τον Ηρακλή την γνώση της Αστρολογίας.

  Ο Διοκλής ο Καρύστιος, [έζησε εις τις αρχές της 4ης π.Χ. εκατονταετηρίδος] ο ιατρός ο καλούμενος «νεώτερος Ιπποκράτης»όπου εις το έργο του «Η φυσιογνωμική» το οποίο ήτο προγνωστική ιατρική αναφέρει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εις την ιατρική οι κινήσεις της Σελήνης : «από φωτισμού και δρομήματος της Σελήνης τας προγνώσεις των νόμων ποιούμενος».

  Ο Ιπποκράτης ο Κώος ο ιατρός [420-330π.Χ.] εις το έργο του «Περί ωρών και τόπων» αναφέρει : αν τις ιατρός νομίζει πως τα θέματα αυτά αφορούν μόνο την μετεωρολογία, θα αλλάξει γνώμη όταν διαπιστώσει ότι η γνώση της επιδράσεως των άστρων συμβάλλει, κατά το μέγιστο, εις την υγεία των ανθρώπων».


  Ο Γαληνός Κλαύδιος (129μ.Χ. – 201μ.Χ.) αναφέρει : ότι η αστρολογία είναι ο σοβαρότερος παράγοντας εις τις δραστηριότητες των ανθρώπων.

  Ο Πλάτωνας [429-348π.Χ.] εις τον έργο του «Κρατύλος» βεβαιώνει ότι ο Ήλιος, οι πλανήτες και τα αστέρια αποτελούν τους αρχαιότατους ελληνικούς θεούς. Εις δε το έργο του «Επινομίδα» αναφέρει ότι ο Ουρανός είναι «δάσκαλος της σοφίας», όπως και εις το έργο του «Φαίδρος» όπου συνδέει τους 12 θεούς με τα 12 ζώδια και δέχεται ότι εις τα νεογέννητα ασκείται αστρική επιρροή η οποία ασκείται από τους 12 θεούς.

  Επίσης του ίδίου εις το έργο του «Τίμαιος» εις το ...α λέγει ότι : τις θεούς αστέρες ο δημιουργός μας έφτιαξε κυρίως από φωτιά, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο λαμπροί και όμορφοι και όπως έδωσε σφαιρικό σχήμα για να μοιάζουν με το σύμπαν.

  Τίμαιος [........] πτηνὸν καὶ ἀεροπόρον, Τρίτη δὲ ἔνυδρον εἶδος, πεζὸν δὲ καὶ χερσαῖον τέταρτον. Τοῦ μὲν οὖν θείου τὴν πλείστην ἰδέαν ἐκ πυρὸς ἀπηργάζετο, ὅπως ὅτι λαμπρότατον ἰδεῖν τε κάλλιστον εἴη, τῷ δὲ παντὶ προσεικάζων εὔκυκλον ἐποίει, τίθησίν τε εἰς τὴν τοῦ κρατίστου φρόνησιν ἐκείνῳ συνεπόμενον, νείμας περὶ πάντα κύκλῳ τὸν οὐρανόν, κόσμον ἀληθινὸν αὐτῷ πεποικιλμένον εἶναι καθ᾽ ὅλον. Κινήσεις δὲ δύο τῆψεν ἑκάστῳ, τὴν μὲν ἐν ταὐτῷ κατὰ ταὐτά, περὶ τῶν αὐτῶν ἀεὶ.


  Ο δε Πλούταρχος, [γεννηθείς την 1η μ.Χ. εκατ. και αποθανών 70 ετών] μέγας αρχιερέας και γνώστης των Δελφικών μυστηρίων αναφέρει εις το έργο του «Περί Ίσιδος και Οσίριδος» εις το 378 α : «Δεν υποστηρίζουμε ότι υπάρχουν άλλοι θεοί σ’  άλλους λαούς και διαφορετικοί σ’ εμάς, ούτε βάρβαροι ούτε Έλληνες θεοί, ούτε νότιοι ούτε βόρειοι. Αλλ’ όπως ο ήλιος και η σελήνη, ο ουρανός και η γη και η θάλασσα είναι κοινά σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ονομάζονται αλλιώς από άλλους, έτσι όπως είναι ο Λόγος που διευθύνει το Σύμπαν και μια η Πρόνοια, η οποία το κυβερνά.

  Ο Φώκος, Σάμιος αστρολόγος, ο οποίος άκμασε τον 6ον π.Χ. αιώνα. Αναφέρεται από τον Διογένη τον Λαέρτιο ως ο συγγραφέας σπουδαίου έργου, «Περί ναυτικής και αστρολογίας». Πολλοί μιλούν για το έργο αυτό, από την σπουδαιότητά του, κάποιοι το αποδίδουν εις τον Θαλή τον Μιλήσιο.

  Επίσης ο Πυθαγόρας ήτο μυημένος, κάποιοι λέγουν ότι την γνώση την είχε πάρει από τους Βαβυλωνίους. Ο Πυθαγόρας επισκέφτηκε για ένα διάστημα την Βαβυλώνα όπου και παρέμεινε για να μυηθεί από τους εκεί σοφούς. Όμως ο Πυθαγόρας πριν επισκεφθεί την Βαβυλώνα είχε ήδη πάρει τέτοιες γνώσεις από τον Επιμενίδη εις την Κρήτη και τον Φερεκύδη τον Συριανό εις την Δήλο. Κατόπιν επισκέφθηκε την Αρχαία Αίγυπτο και την Βαβυλώνα για να διασταυρώσει αυτές τις γνώσεις με τους εκεί σοφούς. Εξάλλου το ιερατείο της Βαβυλώνος δεν θα κοινοποιούσε ποτέ τις απόκρυφες αυτές γνώσεις σε κάποιον επισκέπτη ο οποίος δεν ήτο ήδη μυημένος εις τα μυστήρια τους.

  Ο Πυθαγόρας, ο οποίος έζησε από το 580 έως το 490 π.Χ., ήτο μύστης του Ορφισμού, γνώστης του ηλιοκεντρικού συστήματος, εις την περίφημη σχολή του Κρότωνος της Κάτω Ιταλίας δίδασκε ένα γνωστικό και συνάμα ηθικό σύστημα το οποίο συνένωνε την Αστρονομία με την Μουσική και την Γεωμετρία, με βάση την Αριθμοσοφία και όλα αυτά με την Αστρολογία.

  Ο Κλεόστρατος από την Τένεδο, [άγνωστο πότε έζησε] ποιητής και αστρολόγος ο οποίος έζησε περί το 500 π.χ. καθιέρωσε τα 12 ζώδια με τα ονόματα που έχουν σήμερα. Ο οποίος θεωρείται ότι έγραψε «Περί ζωδιακών αστερισμών», «Περί ανατολής και δύσεως αστέρων και αστερισμών» και ότι επινόησε την «οκταετηρίδα.»

   Ο Εμπεδοκλής ο Μέτωνος ( 495-435 π.Χ) μαθητής των Πυθαγορείων εισήγαγε την θεωρία εις τα τέσσερα «ριζώματα» ( Πυρ, Γη, Αηρ, Ύδωρ) τα οποία σε διαφορετικές αναλογίες συνιστούν κάθε ον. Αυτά είναι τα τέσσερα συμπαντικά στοιχεία που αναφέρονται εις την αστρολογική θεωρία.


  Ο Φερεκύδης [άκμασε τον 6ο αιώνα π.Χ. σύγχρονως του Θαλού και του Αναξιμάνδρου] εις τα έργα του «Περί των επτά τμημάτων του μεγάλου όλου» αλλά και ο «Πεντέμυχος».

  Ο Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος [610-547π.Χ.] ο φιλόσοφος εις τα έργα του «Περί απλανών», «Σφαίρα», «Γης Περίοδος» κ.α. που πρώτος λέγεται ότι υπολόγισε την λόξωση της Εκλειπτικής και κατέστρωσε τον πρώτο χάρτη ουράνιου σφαίρας με ζωδιακά στοιχεία.

  Ο Οινοπίδης ο Χίος, [σύγχρονος του Αναξαγόρου] ο οποίος έκαμε τους υπολογισμούς επάνω εις την λόξωση της Εκλειπτικής της γης κ.α.

  Επίσης υπήρχαν και αστρολόγοι γυναίκες από τις οποίες οι σπουδαιότερες ήσαν :

η Αγλαονίκη η Ηγήτορος ή Αγανίκη η οποία έζησε τον 5ον αιώνα π.Χ. και την οποία αναφέρει ο Πλούταρχος, ως Αγανίκη. Ήτο μια αρχαία Ελληνίδα αστρονόμος, η πρώτη χρονολογικά γυναίκα αστρονόμος της αρχαίας Ελλάδος γεννημένη εις την περιοχή της Θεσσαλίας. Αναφέρεται πιο συγκεκριμένα ως Αγλαονίκη η Ηγήτορος επειδή ήτο θυγατέρα του ηγέτου («Ηγήτορου» ή «ταγού») των Θεσσαλών. Δεν είναι γνωστό τίποτα από την ζωή της Αγλαονίκης. Ωστόσο αναφέρεται ότι ήτο διάσημη για την ικανότητά της να προβλέπει τις εκλείψεις Ηλίου με ακρίβεια ώρας, κάτι παρόμοιο δηλαδή με τον περίπου σύγχρονό της Θαλή, πράγμα που προδίνει μια παραπέρα γνώση εις την Μαθηματική Αστρονομία σε σχέση με τους Βαβυλώνιους αστρονόμους. Η ίδια, κατά την παράδοση, ισχυρίζετο ότι «κατέβαζε από τον ουρανό την Σελήνη» [αυτό που ανέφεραν αργότερα για τις μάγισσες, όπου έλεγον ότι μια καλή μάγισσα μπορεί να κατεβάσει το φεγγάρι], μία φράση που σχετίζεται με την πρόβλεψη των εκλείψεων της Σελήνης, όμως με ακρίβεια ώρας. Σχετικό σχόλιο υπάρχει εις τον Απολλόδωρο τον Ρόδιον εις το  Δ΄59 όπου αναφέρει ότι ήτο μάντισσα και φημισμένη αστρολόγος.

  Ο κρατήρας Αγλαονίκη εις το νότιο ημισφαίριο της Αφροδίτης [πλανήτου], που έχει διάμετρο 64 εκατοστά, ονομάσθηκε έτσι προς τιμή της αρχαίας αυτής αστρονόμου – αστρολόγου – μάντισσας. 

  Ο Σενέκας, ο οποίος ασχολήθηκε με την αστρολογία, εξέφρασε την άποψη ότι «όποτε όλα τα άστρα ευρίσκονται σε σύνοδο εις το ζώδιο του Καρκίνου μεταξύ 52ο και 56ο μοίρας συμβαίνει μια παγκόσμια πυρκαγιά, όταν δε η σύνοδος αυτή συμβαίνει εις το ζώδιο του Αιγόκερω, θα συμβεί και ο επόμενος κατακλυσμός».


  Τέλος οι αστρονομικές γνώσεις και μεγάλο μέρος της μυστικής σοφίας του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, κυρίως οι μυητικές διδαχές περί ψυχής, εικονίζονται συμβολικά εις τον Θόλο της Επιδαύρου, όπως έφερε εις το φως η ερευνήτρια Αλτάνη εις το βιβλίο της «Θόλου Αποκάλυψις».

  Την φιλοσοφική βάση της αστρολογίας οφείλουμε εις τον Πλωτίνο ο οποίος ήτο γεννημένος το 205 μ.Χ. εις την Νικόπολη της Αιγύπτου. Ο Πλωτίνος υπήρξε δημιουργός του τόσο σημαντικού νεοπλατωνικού ρεύματος και ιδανικός ερμηνευτής των έργων του Πλάτωνος.

  Ο Πλωτίνος [204μ.Χ.-269 ή 270μ.Χ.] καυτηρίασε την μοιρολατρική στάση των αστρολόγων της εποχής του και υποστήριξε ότι : Υπάρχει μια συνιστώσα της ψυχής του ανθρώπου η οποία συνδέεται με έναν κόσμο ανεξάρτητο από τις εγκόσμιες ανάγκες και τα πάθη. Ελευθερία υπάρχει  όταν ο κάθε άνθρωπος συντονιστεί με τον ανώτερο αυτό κόσμο. Αν ο συντονισμός όμως δεν επιτυγχάνεται, οι αστρολογικοί παράγοντες προκαλούν την επικράτηση του αρνητικού δυναμικού από το παρελθόν της ψυχής.

  Οι πολυάριθμοι αστρολόγοι της εποχής του, την εποχή της παρακμής της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας βεβαίως δεν δέχτηκαν τις όχι δημοφιλείς αυτές ιδέες του Πλωτίνου και συνέχισαν να πωλούν τις προβλέψεις τους κατά τρόπο που συντηρούσε την μοιρολατρική ανεύθυνη νοοτροπία του λαού.

  Οι «πατέρες της εκκλησίας» του ανερχόμενου τότε Χριστιανισμού «κατασκεύασαν» εύκολα επιχειρήματα εναντίον της μοιρολατρικής αστρολογικής πρακτικής, και καταδίκασαν γενικά την αστρολογία ως δήθεν αρνούμενη «το αυτεξούσιον της συνειδήσεως του ανθρώπου», δηλαδή την ηθική του ευθύνη.

  Σε κάθε πολιτισμό εις τον οποίο υπάρχει ανεπτυγμένη Αστρολογία αυτή λειτουργεί σε δύο επίπεδα : σε ένα χαμηλό επίπεδο με στόχους αποκλειστικά εξωστρεφείς και σε ένα υψηλό επίπεδο με κυρίως εσωστρεφείς στόχους.

  Του υψηλού επιπέδου η Αστρολογία είναι γνωστή μόνο σε ολιγάριθμους ανθρώπους οι οποίοι είναι μυημένοι σε γνώσεις τους τα υπερφυσικά. Ως προς αυτό ο πολιτισμός των αρχαίων ελλήνων ήτο επί αιώνες η μία και μόνη εξαίρεση : Όπου είχε μία υψηλού επιπέδου Αστρολογία δίχως να συνυπάρχει όμως υποβαθμισμένη αστρολογική θεωρία και πρακτική η οποία να απευθύνεται εις την πλειοψηφία των ανθρώπων. Μια τέτοια υποβαθμισμένη Αστρολογία εμφανίστηκε μόνο όταν άρχισε η παρακμή των κλασσικών αρχαιοελληνικών αξιών μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

[απόσπασμα από το άρθρο της Έμυς Καπούλας, αναρτημένο την 17η Απριλίου του 2007 εις την ιστοσελίδα : http://www.etelescope.........htm, οι ιστορικές πληροφορίες είναι από το βιβλίο του Καθηγητού Γ. Συμεώνογλου «Η Άλλη Αστρολογία» τόμος Α΄ εκδόσεις «Έσοπτρον» - Diploma, Academy of Astropsychology, (AAP) prof. Glenn Perry Phd και Certificate of Medical Astrology by Earth Medicine Ways, Prof. Marcia Starck]


Άνωθεν (αριστερά) πλάκα οστέϊνη από ελέφαντα με χαραγμένο ένα από τα ζωδιακά σύμβολα, εδώ του Καρκίνου


Άνωθεν (δεξιά) σε αναπαράσταση (σχεδίαση) η εγχάρακτη αριστερά ζωδιακό σύμβολο του Καρκίνου
  Αρχαιολογικό εύρημα το οποίο χρονολογείται 2.200 χρόνια πριν σήμερα και ευρέθηκε εις την Κροατία, εις ένα σπήλαιο εις την περιοχή της Νακοβάνα, πλησίον της Αδριατικής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ανευρεθέντα 30 σωζόμενα θραύσματα τα οποία είναι πλάκες οστέϊνες, οι οποίες είναι ελέφαντος με χαραγμένα σύμβολα του ζωδιακού κύκλου.
  Οι ερευνητές χρειάστηκαν αρκετά χρόνια για να τα φέρουν εις το φως και να τα συγκολλήσουν όλα αυτά τα θραύσματα. Τα μέχρι σήμερα συναρμολογημένα θραύσματα έχουν τις παραστάσεις των ακολούθων ζωδίων των Ιχθύων, του Καρκίνου, και των Διδύμων.
  Τα τμήματα ευρέθησαν δίπλα εις ένα σταλαγμίτη φαλλικού σχήματος ανάμεσα σε χιλιάδες θραύσματα αρχαίας ελληνιστικής κεραμικής, συγκεκριμένα αγγείων πόσεως.
  Ο αστρολόγος της αρχαιότητος ο οποίος χρησιμοποιούσε την στέϊνη πλάκα από ελέφαντα για να προσδιορίσει την θέση των πλανητών, του Ήλιου και της Σελήνης και συνδυάζοντάς τες με το χρόνο γεννήσεως του ανθρώπου ώστε να δημιουργήσει τον αστρολογικό του χάρτη.
  Η ραδιοχρονολόγηση έδειξε πως το ελεφαντοστούν από το οποίο έχει κατασκευασθεί το αντικείμενο είναι ηλικίας περίπου 2.200 ετών.

[απόσπασμα από την ακόλουθο ιστοσελίδα του άρθρου για την ανακάλυψη και «συγκόλληση» των θραυσμάτων αναρτημένο την Δευτέρα 16η Ιανουαρίου του 2012 : http://www.livescience.com/17943oldestastrologerboardzodiac.html/ - επίσης ευρίσκεται και εις την ακόλουθο ιστοσελίδα : http://visaltis.blogspot.com/2012/01/blogpost_3292.html, εις αυτήν είναι αναρτημένο την Τετάρτη 18η  Ιανουαρίου του 2012 και 11:54 μ.μ. από το μέλος  Βισάλτης]

  Επίσης άλλη μια ανακάλυψη προκύψουσα από ανασκαφικά ευρήματα εις την προκειμένη περίπτωση νόμισμα τεκμηριώνει το πόσο σημαντική ήτο η αστρολογία εις την αρχαιότητα.

 Ένας Αμερικάνος καθηγητής μελέτησε ένα αργυρό νόμισμα των Σελευκιδών [κράτος ενός από των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου]. Ένα σπάνιο αρχαίο ελληνικό νόμισμα αποκαλύπτει µια σπανιοτάτη έκλειψη που έγινε πριν από 2.133 έτη και ήτο ορατή εις την τότε Αντιόχεια, του βασιλείυ των Σελευκιδών.
Άνωθεν απεικονίζεται ο βασιλεύς των Σελευκιδών, Αντίοχος Η’ ο Επιφανής, Καλλίνικος, Φιλομήτωρ ο επιλεγόμενος

Γρυπός (141π.Χ.-96π.Χ.) εις την μιαν όψη του αργυρού τετραδράχμου


Άνωθεν ο Ζευς ημίγυμνος, έχοντας εις το δεξί του χέρι σκήπτρο και εις το αριστερό ένα αστέρι, ενώ άνωθεν της κεφαλής υπάρχει η ημισέληνος. 

Ο καθηγητής Ρόμπερτ Γουάϊρ του Πανεπιστημίου του Oυΐνσδορ του Καναδά των κλασσικών σπουδών αναφέρει το εξής για την έρευνά του : Ήτο η 17η Ιανουαρίου του 121 π.Χ., δηλαδή πριν από 2.133 έτη όπου και έλαβε χώραν ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο. Αυτό δεν ήτο άλλο από την έκλειψη του Διός από την Σελήνη. Λίγα έτη αργότερα περίπου το 120 π.Χ., κυκλοφόρησε ένα αργυρό τετράδραχμο όπου απεικονίζεται για µία φορά µόνο εις την Ιστορία της αρχαίας Συρίας, εις το κράτος των Σελευκιδών και εξαφανίζεται.

  Το αργυρό αυτό τετράδραχμο  εις την µία όψη του νομίσματος απεικονίζεται ο βασιλεύς των Σελευκιδών ο Αντίοχος Η’ ο Επιφανής, Καλλίνικος, Φιλομήτωρ ο επιλεγόμενος Γρυπός (141π.Χ.-96π.Χ.) εκ της γαμψής μύτης την οποίαν είχε. Επίγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ανήκε εις την δυναστεία των Σελευκιδών.

  Εις την άλλη όψη του νομίσματος απεικονίζεται ο Ζευς ημίγυμνος ο οποίος κρατά ένα σκήπτρο εις το δεξί του χέρι και εις δε το αριστερό του χέρι έχει ένα αστέρι, ενώ άνωθεν της κεφαλής του υπάρχει η ημισέληνος.

  Ο καθηγητής Ρόμπερτ Γουάϊρ του Πανεπιστημίου του Oυΐνσδορ του Καναδά συνεχίζοντας την ανάλυσή του λέγει : «Έκανα διαφόρους υπολογισμούς για να διαπιστώσω τι μπορούσε να ήτο ορατό εις τον ουρανό της Αντιοχείας, της πρωτευούσης των Σελευκιδών εκείνη την εποχήν και ανακάλυψα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία». Αυτά ήσαν τα αστρονομικά φαινόμενα και των οποίων τα αποτελέσματα των ερευνών του τα παρουσίασε εις την ετήσια εκδήλωση του Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.

  «Οι κάτοικοι της πόλεως της Αντιοχείας την 17η Ιανουαρίου του 121 π.Χ. είδαν την έκλειψη, από τον δίσκο της Σελήνης, του Διός, ο οποίος είναι από τους πλέον λαμπερούς πλανήτες και ορατού δια γυμνού οφθαλμού από την αρχαιότητα. Την ίδια εποχή ο Δίας ευρίσκετο εις τον αστερισμό του Καρκίνου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός αστερισμός. Αυτό σήμαινε πως κάποιος  σπουδαίος βασιλέας θα αναλάμβανε την εξουσία ή θα εγεννάτο την ώρα της εκλείψεως αυτής εις την Συρία, καθώς οι αρχαίοι αστρολόγοι επίστευον πως ο Καρκίνος κυβερνά το συγκεκριμένο κομμάτι του κόσμου».

  Η ακόρεστος φιλαρχία της ασπλάχνου μητέρας του Αντιόχου Η’ η Κλεοπάτρα η Θεά η οποία έκαμε απόπειρα φαρμακείας του ίδιου της του υιού. Ο Αντίοχος όμως ανεκάλυψε αυτό, και ανάγκασε την κακούργο μητέρα του να το πιεί ή ιδία και ένεκα τούτου επωνομάσθηκε Φιλομήτωρ ειρωνικώς. Η ιδία είχε συμβάλλει εις τον θάνατο του άλλου της υιού, του Σέλευκου του Ε’ .

  Οι αστρολόγοι της εποχής έλεγαν ότι αυτά συνέβαιναν διότι εκείνη την εποχή συνέβαιναν πολλά εις τον νυκτερινό ουράνιο θόλο της αρχαίας Συρίας.

  Συνεχίζει ο καθηγητής και ερευνητής Ρόμπερτ Γουάιρ «Παρατήρησα ότι συνέβησαν κι άλλες  εκλείψεις την ίδια εποχή». «Μέσα εις την ίδια χρονιά έγινε και δεύτερη έκλειψη του Διός ενώ µια εβδομάδα έπειτα από την πρώτη έγινε και έκλειψη της Αφροδίτης η οποία θεωρείται πολύ καλός οιωνός. Ίσως εξ αυτού ο Αντίοχος Η’ αισθάνθηκε πως οι θεοί είναι επιτέλους µε το μέρος του, καθώς η έκλειψη ειδικά του Διός θεωρείται πολύ καλός οιωνός για τους βασιλείς.

  Την συγκεκριμένη εικονογραφία είναι εντυπωσιακό διότι ουδείς είχε χρησιμοποιήσει. Το εν λόγω νόμισμα κυκλοφόρησε σε µία μόνο κοπή και δεν επανήλθε εις την κυκλοφορία.

[απόσπασμα του δημοσιευθέντος άρθρο με το ανωτέρω θέμα από την ακόλουθο ιστοσελίδα :   http://www.elikoncc.info/?p=1363 - 17 Ιανουαρίου 2011]Σήμερα τεκμηριώνουν από του Πανεπιστήμιο του Leicester, σπουδαστές της αρχαιολογίας και της αρχαίας ιστορίας ότι το Μαντείο των Δελφών έδιδε τους χρησμούς του εις τους απανταχού της Μεσογειακής λεκάνης ανθρώπους που το επισκέπτοντο βάσει αστεριών – αστερισμών –πλανητών, δηλαδή βάσει της αστρολογίας.

  Φυσικά όχι της αστρολογίας που γνωρίζουμε σήμερα, αλλά της αστρολογίας την οποία  χειρίζοντο του ιερατείο και οι ιατροί όπως ο Ιπποκράτης, όπου ήτο μια προληπτική ιατρική, τις τάσεις που έχει ο κάθε ένας άνθρωπος μαζί με το ψυχογράφημά του και επιπλέον ο Πτολεμαίος με την Αλμαγέστη όπου ανέλυε την αστρολογία των κρατών. Ο Ιπποκράτης εις το έργο του «Περί όρων και ωρών» γράφει : «αν τις ιατρός νομίζει πως τα θέματα αυτά αφορούν μόνο την μετεωρολογία, θα αλλάξει γνώμη όταν διαπιστώσει ότι η γνώση της επιδράσεως των άστρων συμβάλλει, κατά το μέγιστο, και εις την υγεία των ανθρώπων». Ο ιατρός ο Γαληνός έλεγε : ότι η αστρολογία είναι ο σοβαρότερος παράγοντας εις τις δραστηριότητες των ανθρώπων.

  Όσο αφορά την σημερινή Ελλάδα, είναι ψέμματα - παραμύθι ότι ζωδιακά είναι Υδροχόος, διότι αναγνωρίσθηκε πρώτα από την Αϊτή την 1η Ιανουαρίου του 1822 [με το παλαιό – Πατρώο ημερολόγιο, δηλαδή 14η Ιανουαρίου με το σημερινό] και είναι Αιγόκερως.

  Όπου αυτό φαίνεται από το εξής συμβάν : από τον πρόεδρο Γεώργιο Σέλευκο του πολιτιστικού συλλόγου «ΝΙΚΑΝΔΡΑ» όπου με ανακοίνωση του εις το διαδίκτυο ζητά, να αναγνωρίσουμε την 1η χώρα που μας αναγνώρισε και μας προσέφερε καφέ για να αγοράσουμε όπλα για τον Απελευθερωτικό αγώνα του 1821 αλλά και 100 μαύρους εθελοντές που δεν έφθασαν ποτέ δυστυχώς για εμάς εις την Ελλάδα.

  Η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα :

  Η Αϊτή είναι η πρώτη χώρα πού αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 δια του Προέδρου της Μπουαγιέ

  Εις την σελίδα 94 τις «Ιστορίας της Νεωτέρας Ελλάδος» του Τ.Βουρνά, αναφέρει ότι «το πρώτο κράτος που αναγνώρισε την ελληνική επανάσταση του 1821 επίσημα, ήτο η Αϊτή, η μικρή Δημοκρατία των Μαύρων της Καραϊβικής.


Ο τότε Προεδρος τις Jean – Pierre Boyer έστειλε την 15.01.1822 έγγραφο εις την ελληνική επιτροπή του Παρισιού απαντώντας εις την αίτηση των Κοραή, Πίκκολου και Βογορίδη, εις το οποίο ανάγγειλλε την αναγνώριση της ελληνικής προσωρινής διοικήσεως και ευχόταν την νίκη της επαναστάσεως».


  Είχαν προηγηθεί πολύχρονοι αγώνες των σκλάβων της Αϊτής κατά των λευκών Γάλλων γαιοκτημόνων με αποτέλεσμα, το 1803 να εγκαθιδρυθεί το πρώτο κράτος εις τον κόσμο το οποίο διακήρυττε την κατάργηση κάθε φυλετικής διακρίσεως.

  Η Αϊτή, πέρα από την δήλωση αναγνωρίσεως της επαναστάσεως, παρότι κατεστραμμένη από το δικό της πόλεμο, έστειλε εις το Παρίσι, εις τον Αδαμάντιο Κοραή, 25 τόνους καφέ, ώστε να εκποιηθούν για να αγορασθούν όπλα για τον αγώνα των Ελλήνων. Επίσης έστειλε εκατό εθελοντές στρατιώτες να πολεμήσουν εις το πλευρό των Ελλήνων, οι οποίοι όμως …δεν έφθασαν ποτέ. Φημολογείται ότι τους μακέλεψαν οι τότε αποικιοκράτες, φίλοι στενοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Γάλλοι).

  Σ’ αυτήν την φίλη χώρα που απέδειξε ότι η μεγαλοσύνη εις τα Έθνη δεν μετριέται
με το στρέμμα αλλά με της καρδιάς το πύρωμα και αίμα.
Χ  Ρ Ω  Σ  Τ  Α  Μ  Ε εις την Αϊτή

  Οι «εξουσιαστές» των Ελλήνων επιμελώς απέκρυψαν αυτά τα γεγονότα, η Ελλάδα ποτέ δεν είπε ούτε μισό Ευχαριστώ. Πληροφορίες υπάρχουν και εις την εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου εις το λήμμα Αϊτή αλλά και εις το βιβλίο του Χ. Λάζου, «Έλληνες εις τα απελευθερωτικά κινήματα».
  Δεν πρέπει να ξεχνάμε : το φίλους τίμα, του Πυθαγόρου. Άς τους Τιμήσουμε λοιπόν έστω και μετά από 200 χρόνια, μια κάρτα ένα τηλεγράφημα με ευχές ή ότι άλλο μπορεί να σκεφτή κανείς εις το Προξενείο της φίλτατης χώρας είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τώρα.
Παρακαλώ
Διαδώστε αυτό το μήνυμα Σε όλους τους Έλληνες. Είναι θέμα εθνικής αξιοπρέπειας.
Ευχαριστώ
Προξενείο Αϊτής: οδός Βασιλίσσης Σοφίας 28 Μαρούσι ΤΚ 15124
ο Σέλευκος Γεώργιος
Πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου ΝΙΚΑΝΔΡΑ
τηλέφωνο 210 ....................

[αναπαραγωγή από την ακόλουθο ιστοσελίδα : http://spacezilotes.wordpress.com/2010/01/16/haith-%CE%B5%CE%B4%CF%89-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%B5/
Χριστιανική ιστορία

Η Αστρολογία εις τους χριστιανούς

  Αναφέρεται η αστρολογία εις πολλά σημεία της Βίβλου, όπως μερικές εξ αυτών είναι εις την Παλαιά Διαθήκη εις το βιβλίο του Ιώβ εις το κεφάλαιο λη και εις τους στίχους ........ :

..... συνῆκας δὲ δεσμὸν Πλειάδος καὶ φραγμὸν ᾿Ωρίωνος ἤνοιξας;

..... ἦ διανοίξεις μαζουρὼθ ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ ῞Εσπερον ἐπὶ κόμης αὐτοῦ ἄξεις αὐτά;

...... ἐπίστασαι δὲ τροπὰς οὐρανοῦ ἢ τὰ ὑπ᾿ οὐρανὸν ὁμοθυμαδὸν γινόμενα;

...... καλέσεις δὲ νέφος φωνῇ, καὶ τρόμῳ ὕδατος λάβρου ὑπακούσεταί σου;

...... ἀποστελεῖς δὲ κεραυνοὺς καὶ πορεύσονται; ἐροῦσι δέ σοι· τί ἐστι;

....... τίς δὲ ἔδωκε γυναιξὶν ὑφάσματος σοφίαν ἢ ποικιλτικὴν ἐπιστήμην;

...... τίς δὲ ὁ ἀριθμῶν νέφη σοφίᾳ, οὐρανὸν δὲ εἰς γῆν ἔκλινε;

  Επίσης πάλι εις την Παλαιά Διαθήκη, εις το βιβλίο Ψαλμοί, εις το κεφάλαιο ....... και τους  στίχους ........ :

Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.

 Οι Ουρανοί διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα.

 ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν.

οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν·

 εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.    

  Επίσης εις την Παλαιά Διαθήκη, εις το βιβλίο ....., εις το κεφάλαιο ε, και εις τους στίχους ....... :

 ἦλθον αὐτῶν βασιλεῖς, παρετάξαντο, τότε ἐπολέμησαν βασιλεῖς Χαναὰν ἐν Θαναὰχ ἐπὶ ὕδατι Μαγεδδώ· δῶρον ἀργυρίου οὐκ ἔλαβον.

 ἐξ οὐρανοῦ παρετάξαντο οἱ ἀστέρες, ἐκ τρίβων αὐτῶν παρετάξαντο μετὰ Σισάρα.

  Επίσης και εις την Καινή Διαθήκη, εις το Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, εις το κεφάλαιο ....... και εις τους στίχους : ...... :

 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα

 λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.

 ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ,

 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται.

  οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου·

 Καὶ σύ Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.

 Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος,

 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπε· Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.

 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον·

 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.

 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν·

 καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

  Όλα αυτά όπως «λέγουν» είναι ότι πρέπει να είμαστε γνώστες της άμα θέλουμε να οδηγούμε την ζωή σε καλό δρόμο και να αποφεύγουμε «κακούς δρόμους».

  Υπάρχουν άπειρα σημεία εις την Βίβλο όπου δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από αστρολογικά στοιχεία, όπως εις την Παλαιά Διαθήκη και εις τα βιβλία της τον Ιεζεκιήλ, τον Εκκλησιαστή, την Γένεση, τον Δανιήλ, τον Ιερεμία, τον Ησαΐα, τους Ψαλμούς, την Καινή Διαθήκη εις την Επιστολή προς Κορινθίους Α, εις το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, εις το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, εις το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο και τέλος ακόμη και εις την Αποκάλυψη του Ιωάννου.  

  Τέλος εις το Άγιο Όρος εις την μονή Μεγίστης Λαύρας [*1] ο τρούλλος είναι με τον Παντοκράτορα και πέριξ αυτού κυκλικά ο ζωδιακός όπως επίσης και εις τον Πύργο Καστάνιας Μάνης [*2]. Και δια την Αστρολογία έχει γράψει υπέρ ο Μάξιμος ο Ομολογητής, βλέπε έργα του.
[*2] Ζωδιακός κύκλος τρούλλου Πύργου Καστάνια Μάνης.
[*1] Ζωδιακός κύκλος τρούλλου μονή Μεγίστης Λαύρας, Άγιον Όρος.ΠΗΓΗ= Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη με τον τίτλο - Αναμνήσεις από το μέλλον του χθες ή Ηρωολόγιον Αγιολόγιον -το διάβα των ηρώων στον Χριστιανισμό  - υπό έκδοσιν τέλος 2016 λόγω πληθώρας ύλης.
[έχουν αφαιρεθεί μέχρι την κυκλοφορία οι παραπομπές για ευνόητους λόγους, αυτών που τα χρησιμοποιούν χωρίς πηγές]

http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα

1 σχόλιο: