Σάββατο, 19 Μαρτίου 2016

Οι "τέως" ναζιστικές εταιρείες IG Farben, η BASF, η Hoechst, η Bayer και η Dow, οι οποίες δημιούργησαν τους θαλάμους αερίων και δοκίμαζαν επικίνδυνα εμβόλια σε αθώους, δεν εξαφανίστηκαν. Είναι αυτοί που κατασκευάζουν τα σημερινά εμβόλια !!!!

Ἐμβόλια καὶ τὰ τοξικὰ συστατικά τους.1
Έχουν περάσει μόλις 70 χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και οι τρελλοί επιστήμονες από εταιρείες όπως η IG Farben, η BASF, η Hoechst, η Bayer και η Dow, οι οποίοι δημιούργησαν τους θαλάμους αερίων και δοκίμαζαν επικίνδυνα εμβόλια σε αθώους, δεν εξαφανίστηκαν. 
Ο Γερμανός

DR.RATH  ομιλεί για τις εταιρείες αυτές με αποδεικτικά στοιχεία (γερμανικά και ελληνικοί υπότιτλοι):