Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

To σπήλαιο Όρντα βρίσκεται στις νοτιοδυτικές παρυφές του ομώνυμου χωριού, 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Περμ στα Ουράλια της Ρωσίας.There are hundreds of ways to die in a cave; many divers do not resurface.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεθάνει κανείς μέσα σ΄ένα σπήλαιο. Πολλοί δύτες δεν ξαναεμφανίζονται στην επιφάνεια.
So far, touch wood, the cave's labyrinth has not claimed any victims and all divers have returned home. This is perhaps proof of their high level of training.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Μέχρι στιγμής, ευτυχώς, ο λαβύρινθος του σπηλαίου δεν έχει καταπιεί κανένα δύτη και όλοι έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους. Αυτό είναι πιθανώς κι η απόδειξη της υψηλού επιπέδου εκπαίδευσής τους.
The opening of Orda Cave to divers has stimulated underwater speleology throughout the Perm region.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Το άνοιγμα του σπηλαίου Όρντα στους δύτες έχει τονώσει την υποβρύχια σπηλαιολογία σε ολόκληρη την περιοχή του Περμ.
In February 2006, Perm founded the Underwater Speleology Federation, which unites scientists and speleologists in the study and protection of Orda and other underwater caves in the Perm region.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Τον Φεβρουάριο του 2006, στο Περμ ιδρύθηκε η Ομοσπονδία Υποβρύχιας Σπηλαιολογίας στην οποία συνενώνονται σπηλαιολόγοι και επιστήμονες για την μελέτη και προστασία του σπηλαίου Ορντα, και άλλων σπηλιών της περιοχής του Περμ
Orda Cave is the longest underwater cave in Russia, the second longest underwater cave in Eurasia, and the world's longest underwater gypsum cave.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Το σπήλαιο Όρντα, το μεγαλύτερο σε μήκος σπήλαιο της Ρωσίας, το δεύτερο υποβρύχιο σπήλαιο της Ευρασίας, είναι και το μεγαλύτερο γύψινο υποβρύχιο σπήλαιο του κόσμου.
Orda Cave is located 100 km south-east of the city of Perm in the Russian Urals, on the south-west outskirts of the village of Orda.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
To σπήλαιο Όρντα βρίσκεται στις νοτιοδυτικές παρυφές του ομώνυμου χωριού, 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Περμ στα Ουράλια της Ρωσίας.
Exploration of Orda Cave began back in 1992 by a group of enthusiastic cavers.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Το 1992, μία ομάδα δυτών ξεκίνησε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την εξερεύνηση του σπηλαίου Όρντα
It acquired the official status of Russia's longest underwater in 1997 through the efforts of the first all-Russian underwater speleological expedition. Before then, only 1250 meters of the underwater section of the cave had been explored — that has now more than trebled to 4000 meters.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Το 1997, μετά τις προσπάθειες της πρώτης υποβρύχιας σπηλαιολογικής αποστολής, τα μέλη της οποίας ήταν όλοι Ρώσοι, το Όρντα εντάχθηκε και επισήμως στο καθεστώς του μεγαλύτερου υποβρύχιου σπηλαίου της Ρωσίας. Μέχρι τότε είχαν εξερευνηθεί μόνον 1250 μέτρα από το υποθαλάσσιο τμήμα του, το οποίο τώρα έχει τριπλασιαστεί φθάνοντας τα 4000 μέτρα.
In what way does Orda differ from other underwater caves? It is a gypsum cave, the water temperature is low (+4°C), there are vast quantities of underground galleries, and the water is transparent with low turbidity.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Σε τι διαφέρει το σπήλαιο Όρντα από άλλες υποβρύχιες σπηλιές; Είναι ένα γύψινο σπήλαιο, η θερμοκρασία του νερού είναι χαμηλή (4 ° C), υπάρχουν αμέτρητες υπόγειες στοές, και το νερό είναι διαφανές με χαμηλή θολότητα.
The cave has not been fully explored, and you can always find a place where no one else has been.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Το σπήλαιο ακόμη δεν έχει εξερευνηθεί πλήρως, μπορεί πάντα να βρεθεί ένα μέρος, όπου κανείς άλλος δεν έχει πάει.
Divers call Orda Cave the "white bride" because of the chalky color of the gypsum rock, which formed about 200 million years ago.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Οι δύτες ονομάζουν το σπήλαιο: «λευκή νύφη» εξαιτίας του ασβεστολιθικού χρώματος που έχει ο γύψινος βράχος, ο οποίος σχηματίστηκε πριν από 200 εκατομμύρια χρόνια.
Diving in the icy waters of the flooded section of Orda Cave poses a problem in itself. The temperature can be -20°C (-4°F).
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Η κατάδυση στα παγωμένα νερά στο πλημμυρισμένο τμήμα του σπηλαίου Όρντα είναι ένα πρόβλημα από μόνο του, εάν σκεφτούμε ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους -20°C (-4°F).
The credit for exploring the cave's underwater galleries belongs to Russian divers
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Η εξερεύνηση των υποβρύχιων στοών του σπηλαίου επαφίεται στους ίδιους, τους Ρώσους δύτες.
Renowned British speleologist Martin Farr, a visitor to Orda Cave, has this to say of the Perm spelunkers who have explored it: "These people are as extreme as their environment."
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Ο διάσημος Βρετανός σπηλαιολόγος, που επισκέφθηκε το σπήλαιο Όρντα, είχε να το λέει, για τους εξερευνητές σπηλαιολόγους του Περμ: «Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο ακραίοι όσο και το περιβάλλον τους».
One of the world's best cave-divers, the U.S.A.'s Jill Heiner, praised the skill of the Ural divers: "The Russian divers I know are the very best in the world; they work in very harsh immersion conditions."
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Ένας από τους καλύτερους δύτες-σπηλαίων του κόσμου, ο Αμερικανός Τζιλ Χάινερ, εξήρε τις ικανότητες των δυτών από τα Ουράλια λέγοντας: «Οι Ρώσοι δύτες που γνωρίζω είναι οι καλύτεροι στον κόσμο! Εργάζονται κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες κατάδυσης».
On entering such a world, you will inevitably be gripped by claustrophobia. Just think: there are no ambulances down here.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Το να μπαίνεις μέσα σ΄ένα τέτοιο κόσμο, αναπόφευκτα καταλαμβάνεσαι από κλειστοφοβία. Και μόνο σκεφτείς μόνο ότι δεν υπάρχουν ούτε ασθενοφόρα εδώ κάτω.
Because of the potential dangers and difficulties, cave-diving is quite an elite sport.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Λόγω των πιθανών κινδύνων και των δυσκολιών, οι καταδύσεις-σπηλαίων συνιστούν ένα ελιτίστικο σπορ.
Before gaining access to the watery wilderness, divers must first take a training course. Most accidents occur due to a lack of immersion training.
Photo: Viktor Lyagushkin; Model: Bogdana Vashenko; Source: ordacave.ru
Πριν από την πρόσβαση στην υδάτινη ερημιά, οι δύτες πρέπει να περάσουν από πρόγραμμα εκπαίδευσης. Τα περισσότερα ατυχήματα προκύπτουν εξαιτίας ελλιπούς εκπαίδευσης στην κατάδυση

           
http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου