Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Οι «Μυστικές» Βραχογραφίες της Ρώσσικης Δημοκρατίας της Καρέλια

Located in the vicinity of Belomorsk (a town in Russia in the Republic of Karelia) is one of the largest and best preserved accumulations of rock art produced by ancient man.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω
long-way.ru
Βρίσκονται στην περιοχή της πόλης Μπελομόρσκ στη ρωσική Δημοκρατία της Καρελία. Ο λόγος, για τα μεγαλύτερα και πιο καλοδιατηρημένα πετρογλυφικά του προϊστορικού ανθρώπου.


The entire complex consists of three main clusters: "Demon Traces," "Erpin Pudas," and "Zalavruga."
long-way.ru
Ολόκληρο το σύμπλεγμα των βραχογραφιών αποτελείται από τρείς ομάδες. «Τα ίχνη του Δάιμονα», το «Ερπιν Πουδας» και το «Ζαλαβρούγκα».


Petroglyphs are images carved into a stone surface. Traditionally, the term covers all rock images from ancient times.
long-way.ru
Τα πετρογλυφικά είναι μορφές χαραγμένες στην επιφάνεια των βράχων. Παραδοσιακά, ο όρος αυτός καλύπτει όλες τις βραχογραφίες των προϊστορικών χρόνων.


Scientists and archaeologists have put forward many theories as to the meaning and purpose of the petroglyphs.
long-way.ru
Επιστήμονες και Αρχαιολόγοι έχουν αναπτύξει πολλές θεωρίες, σχετικά με την έννοια και το σκοπό των βραχογραφιών.


The main hypothesis suggests that the figures represent a kind of ancient chronicle of the important events of the day.
long-way.ru
Σύμφωνα με την βασική υπόθεση όλων των επιστημόνων, αυτές οι μορφές αντιπροσωπεύουν ένα είδος χρονικού των σημαντικότερων γεγονότων της ημέρας.


It is assumed that mystical, ritualistic, and quasi-religious activities and ceremonies were once carried out here.
long-way.ru
Υποτίθεται, ότι κάποτε εδώ, τελούνταν μυστικιστικές τελετουργίες και οιονεί θρησκευτικές διαδικασίες.


Many of the images depict the spirits of legendary heroes and mythological events.
long-way.ru
Πολλές από τις μορφές αναπαριστούν μυθολογικά γεγονότα αλλά και το πνεύμα θρυλικών ηρώων.


Skirting Lake Onega, we head for Cape Besov Nos ("Devil's Nose"), a cape on the eastern shore of Lake Onega 1.5 km north of its confluence with the Chernaya River, which is the most famous and most enigmatic of the petroglyph clusters.
long-way.ru
Πλέοντας στη λίμνη Ονέγκα οδεύουμε προς το Ακρωτήρι Μπεσοβ Νος( Μύτη του Δαίμονα), που βρίσκεται στ’ ανατολικά της λίμνης και 1.5χιλιόμετρο βορείως των εκβολών του ποταμού Τσερνάγια. Εδώ, βρίσκονται τα πιο διάσημα και τα πιο αινιγματικά σύνολα βραχογραφιών .


In the lake, approximately 200 meters to the west of the cape, stands a small rocky island known as Besikha. The cape is also home to an out-of-service lighthouse.
long-way.ru
Μέσα στη λίμνη, περίπου 200 μέτρα δυτικά του ακρωτηρίου, βρίσκεται ένα μικρό νησάκι, γνωστό με όνομα Μπεσίκα. Πάνω στο ακρωτήρι υπάρχει ένας εγκαταλειμμένος φάρος .


There is nothing unusual about petroglyphs per se; they can be found in almost any area inhabited in ancient times.
long-way.ru
Δεν υπάρχει τίποτα το ασυνήθιστο σ’ αυτά τα πετρογλυφικά, που μπορεί κανείς να τα συναντήσει σχεδόν σε κάθε περιοχή που κατοικήθηκε από αρχαιοτάτων χρόνων.


However, some images defy an unambiguous interpretation. Gazing at them, we unwittingly reflect that our ancestors must have had contact with something out of the ordinary — how else to explain the sudden appearance of atypical drawings reminiscent of demons or even aliens among the domestic scenes?
long-way.ru
Ωστόσο, μερικές μορφές δεν ερμηνεύονται μονοσήμαντα. Κοιτώντας τες προσεχτικά, ασυνείδητα οδηγούμαστε σε συνειρμούς που θέλουν τους μακρινούς μας προγόνους να είχαν έρθει σε επαφή με ασυνήθιστα όντα. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς την ξαφνική εμφάνιση άτυπων σχεδίων που θυμίζουν δαίμονες ή ακόμη και αλλότριες υπάρξεις, μέσα στις εγχώριες σκηνές;


Among such figures is the devil himself, in whose honor the cape was named. The depiction is a conventional representation of a humanoid creature with a barrel-shaped body and a square head.
long-way.ru
Ανάμεσα σε αυτές τις μορφές υπάρχει ο δαίμονας ο ίδιος, προς τιμή του οποίου δόθηκε και το όνομα του ακρωτηρίου. Η απεικόνιση είναι μια συμβατική αναπαράσταση ενός ανθρωποειδούς πλάσματος, με βαρελίσιο σώμα και τετράγωνο κεφάλι.


In the pictures, the devil has thin, disproportionately small bow legs and a long thin neck. The head of the creature is etched in some detail. Even its mouth, nose, and unsymmetrical eyes can be discerned.
long-way.ru
Στις απεικονίσεις, ο δαίμονας είναι αδύνατος με δυσανάλογα μικρά τοξοειδή πόδια και μακρύ και λεπτό λαιμό. Το κεφάλι του πλάσματος είναι χαραγμένο με λεπτομέρεια. Διακρίνονται ακόμη και το στόμα του, η μύτη και τα ασύμμετρα μάτια του.


As we scrutinize petroglyphs, we are in fact wandering through the ancient history of our planet as depicted on giant stone slabs.
long-way.ru
Εξετάζοντας τα πετρογλυφικά, στην ουσία περιπλανιόμαστε μέσα στην αρχαιότατη ιστορία του πλανήτη μας, όπως αυτή απεικονίζεται στις γιγαντιαίες λίθινες πλάκες.


Researchers almost unanimously conclude that Cape Besov Nos represents a large pagan temple, where the ancestors of modern-day Finns and Karelians performed sacraments and sacrifices.
long-way.ru
Σχεδόν όλοι οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι το Ακρωτήρι Μπεσοβ Νος (Μύτη του Δαίμονα) αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ειδωλολατρικό ναό, όπου οι μακρινοί πρόγονοι των Φιλανδών και των Καρελιανών τελούσαν θυσίες και μυστικιστικά τελετουργικά.


The place is rightly considered by travelers and researchers to be one of the most inaccessible but rewarding locations.

long-way.ru

Δικαίως ο τόπος αυτός θεωρείται, από ερευνητές και ταξιδιώτες, ως ένας από τους πιο δυσπρόσιτους, που πάντα, όμως, ανταμείβει τους επισκέπτες του.
 

                           

http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου