Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Καί πῶς ἐπικοινωνοῦν τά διαστημόπλοια μέ τήν γῆ μας;

Μά ὑπάρχει κάτι ταχύτερον ἀπό τό φῶς;Ἔ ῥὲ δούλεμα καὶ χονδροδούλεμα ποὺ μᾶς κάνουν… Θυμᾶστε τά νετρίνα καί τήν ἱστορία γύρω ἀπό αὐτά; Ἔ… Τότε ἔσπευσαν νὰ διαψεύσουν τὰ πειράματα καὶ νὰ ἀπολύσουν τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς…

Ἄτιμα νετρίνα! Δὲν σέβεστε οὔτε τὸν Ἀϊνστάιν!

Ἀπὸ τότε ἔως σήμερα δὲν ξανακούσαμε κάτι ὁ,τιδήποτε ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ταχύτερον τοῦ φωτός… Καί γιατί νά ἀκούσουμε; Γιά νά βάλουν τά χεράκια τους καί νά βγάλουν τά ματάκια τους; Δέν εἶναι μία χαρά τώρα πού ΟΛΟΙ μας γνωρίζουμε πώς οὐδέν ταχύτερον τοῦ φωτός; Εἶναι δυνατόν νά στρωθοῦν κάτω καί νά ἀλλάξουν ΟΛΑ τά βιβλία πού διδάσκουν στό σύστημα ἀ-παιδείας τους; Εἶναι δυνατόν νά αὐτοακυρωθοῦν; Δὲν εἶναι… Συνεπῶς… Καλὰ μᾶς κάνουν… Τὰ φωτόνια, δῆλα δὴ τὸ φῶς, παραμένει ταχύτερον ὁποιουδήποτε ἄλλου σωματιδίου. Κι ἐκεῖ τελειώσαμε…

Ὅμως κατὰ καιροὺς ἐπανέρχονται μὲ πληροφορίες ποὺ τοὺς …ξέφυγαν…!!! Ὅπως τώρα δῆλα δή, ποὺ τὸ LADEE πεθαίνει… Τί εἶναι τό LADEE; Ἕνα ἀστροσκάφος (γήινον) ποὺ ἐεδῶ κι ἕξι μῆνες μελετοῦσε καὶ πειραματιζόταν στὰ πέριξ τοῦ δορυφόρου μας πεδία. Μάλλιστα, ἐὰν θυμᾶστε, πρὸ ἐτῶν μᾶς εἶχαν ἀνακοινώση πὼς θὰ ἦθελα νὰ προσφέρουν …παρεούλα στὴν Σελήνη μας, πρὸ κειμένου νὰ μὴν αἰσθάνεται …μοναξιές. Τότε λοιπὸν ἔγραφα:
Ἀπό φυσική ἀντιλαμβάνονται κάτι; Συνειδητοποιοῦν πώς ἀκόμη κι ἕνα βοτσαλάκι εἶναι ἱκανό νά ἀνατρέψῃ ἰσορροπίες ἐκατομμυρίων ἐτῶν;

Ὅμως ἐγὼ τὰ ἔγραφα κι ἐγὼ τὰ διάβαζα… Αὐτὸ ποὺ μὲ ἀνησυχοῦσε τότε, ὅπως φυσικὰ μὲ ἀνησυχεῖ καὶ τώρα, εἶναι τὸ τὶ θὰ πέση στὴν Σελήνη, τὶ βάρος κι ὄγκο θὰ ἔχη καὶ μὲ ποιὰν ταχύτητα θὰ γίνη ἡ πτώσις. Διότι, ἄς μὴν ξεχνᾶμε πὼς ἕνας δορυφόρος, τοῦ μεγέθους τῆς Σελήνης, ποὺ θεωρεῖται …ἀφύσικον νὰ εἶναι δορυφόρος ἑνὸς οὐρανίου σώματος, σὰν τὴν Γῆ μας, δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀποῤῥοφήσῃ καὶ νὰ ἀποσβέσῃ κάθε κραδασμό. Κινδυυνεύει ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ νὰ συμβῇ κάτι σοβαρὸ στὸν ἄξονα παριστροφῆς του καὶ φυσικὰ κάτι τέτοιο νὰ ἐπηρεάσῃ καταστροφικὰ τὴν ζωὴ στὸν δικό μας πλανήτη.

Σήμερα λοιπὸν ἐπανέρχονται οἱ ἐπιστήμοΥνες γιὰ νὰ μᾶς ἀνακοινώσουν πὼς μικροῦ μεγέθους σκάφη, σὰν τὸ LADEE, μποροῦν νὰ πέσουν στὴν Σελήνη, ἀλλὰ τμηματικῶς, γιὰ νὰ μὴν δημιουργήσουν παρενέργειες ἤ κάποιαν ἀνεπανόρθωτο ζημίαν… (Παρακάτω, ὑπογεγραμμισμένο καὶ κοκκινισμένο ἐντὸς τοῦ κειμένου!) Δῆλα δή, κατά πῶς μᾶς τὰ παρουσιάζουν, ἕνας τεχνητὸς δορυφόρος τῆς Σελήνης, ποὺ θὰ ἦταν περίπου τοῦ αὐτοῦ μεγέθους μὲ τὸν μετεωρίτη, ἐπηρεάζει μὲ τὴν πτώσιν του ἀλλὰ ἔνας μετεωρίτης δὲν ἐπηρεάζει… Ναί… Παράνοια… Ἐν τελῶς!!! Ἀλλὰ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι κι ἔτσι… Τόσα μηχανήματα ἔχουν στήσει ἐκεῖ… Εἶναι δυνατόν νά μήν θέλουν νά τά προστατεύσουν ἀπό σκόνες καί λοιπές ἐνοχλήσεις; Ξέρετε τί σκόνη θά σηκωθη ἀπό μίαν τέτοιαν ἱστορία;

Καὶ φθάνουμε στὸ θέμα μας… Τὰ μέσα ἐπικοινωνίας, αὐτοῦ τοῦ σκάφους, δὲν ἦταν τὰ συνήθη. Δῆλα δή, κατὰ πῶς διαβάζουμε, πάντα μέσα στὸ κείμενον τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ ΔΟΛου, τὸ σκάφος αὐτὸ ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὴν Γῆ μέσῳ κάποιου ἐξελιγμένου συστήματος ἐπικοινωνίας, ποὺ βασίζεται στὶς …ὑπέρυθρες ἀκτινοβολίες!!! Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, τέλος στὰ γνωστά μας ῥαδιοκύματα…
Ὅμως… Μποροῦσαν τά ῥαδιοκύματα νά μεταδόσουν πληροφορία στό διάστημα; Ἤ μήπως μᾶς σέρβιραν ἀκόμη ἕνα παραμυθάκι, σάν τόσα καί τόσα;
https://www.youtube.com/watch?v=ne_ki4WiUCw

Τί λέει ὁ Παππᾶς;
Ἀναφέρεται σέ ἀπάτη καί σέ ἀλητεία τοῦ SETI καί τῆς NASA;
Χμμμ…. Γιατί; Μήπως διότι πράγματι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ὑπῆρχε μετάδοσις πληροφορίας στό διάστημα μέσῳ ῥαδικοκυμάτων;
Καί μέ τί ὅμως μεταδίδεται ἡ πληροφορία στό διάστημα; Μήπως μέσῳ τοῦ φωτός;
Μὰ ἀπαντοῦν… Μέσῳ μίας νέας τεχνολογίας ποὺ εἶναι κατὰ ἕξι φορὲς πιὸ ἀποδοτικὴ ἀπὸ τὰ ῥαδιοκύματα… Ὑπέρυθρες, γράφει τὸ ἄρθρον…
Καί πῶς ἐπικοινωνοῦν τά διαστημόπλοια μέ τήν γῆ μας;2βικιπαίδεια (Ἤ μήπως εἶναι ἕξι φορές ταχυτέρα τῶν ἄλλων κυμάτων πού σχετίζονται μέ τό φῶς; Μήπως ἀναζητῶντας τό πρωτότυπον ἄρθρον θά μαθαίναμε περισσότερα;) Στὴν οὐσία μαθαίνουμε λοιπὸν πὼς ναί… Τὰ διαστημόπλοια δὲν χρειάζονται ῥαδιοκύματα ἀλλὰ ἄλλον τρόπο γιὰ νὰ ἐπικοινωνήσουν. Καὶ φυσικὰ ἐπιβεβαιώνεται ὁ Παππᾶς, ποὺ τὰ ἔλεγε ἐδῶ καὶ χρόνια… Τὸ μόνον ποὺ ἀναμένουμε νὰ μᾶς παρουσιάσουν σὲ λίγο εἶναι τὴν ἐπικοινωνία μέσῳ τῶν παλμῶν… Τότε πράγματι θὰ ἔχουμε ἀκόμη περισσότερα ἐρωτηματικά, ἀναφορικῶς φυσικὰ μὲ τὸ τὶ εἶναι ἐπὶ τέλους αὐτὴ ἡ νέα μέθοδος ποὺ χρησιμοποιοῦν… Διότι πολὺ φοβᾶμαι πὼς πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς νέες ἀνακοινώσεις κρύβονται πολλὲς πληροφορίες ποὺ δὲν θέλουν νὰ μάθουμε.

Πλώρη… θανάτου για το LADEE


Η NASA ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα του τέλους της αποστολής LADEE. Το σκάφος της αποστολής πραγματοποίησε επί έξι μήνες σειρά μελετών και πειραμάτων στη Σελήνη. Η αποστολή έχει πλέον ολοκληρωθεί και σύμφωνα με τον προγραμματισμό το σκάφος θα πέσει στην επιφάνεια του φυσικού μας δορυφόρου στις 21 Απριλίου. Τα μέλη της αποστολής κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις ώστε η πτώση του σκάφους να γίνει προοδευτικά και χωρίς να προκαλέσει… παρενέργειες.
Η αποστολή
Το LADEE (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer) συνέλεξε στοιχεία για τη σύνθεση και τη δομή της αραιής ατμόσφαιρας της Σελήνης. Η αποστολή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική επειδή οι επιστήμονες μπορεί μεν να αναζητούν εξωπλανήτες με ατμοσφαιρικά χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της Γης,  όπως όμως φαίνεται υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός πλανητών με ατμόσφαιρες συνθήκες που μοιάζουν με εκείνες της Σελήνης. Ετσι η μελέτη και ανάλυση της ατμόσφαιρας της Σελήνης θα επιτρέψει την καλύτερη μελέτη εξωπλανητών με παρόμοιες ατμόσφαιρες.
Το προηγμένο σύστημα επικοινωνίας
Το LADEE είναι επίσης εφοδιασμένο με ένα νέο προηγμένο σύστημα επικοινωνίας που δοκιμάστηκε για πρώτη φορά και, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, μπορεί να φέρει επανάσταση στις διαστημικές επικοινωνίες. Το σύστημα χρησιμοποιεί υπέρυθρη ακτινοβολία για τη μετάδοση πληροφοριών αντί για ραδιοκύματα. Αυτό αναμένεται να επιτρέψει την αποστολή δεδομένων έξι φορές γρηγορότερα με εξοπλισμό που ζυγίζει 50% λιγότερο από τα υπάρχοντα συστήματα επικοινωνίας στο Διάστημα καταναλώνοντας παράλληλα 25% λιγότερη ενέργεια. Αν είναι επιτυχές, το νέο σύστημα θα επιτρέπει σε μελλοντικές διαστημικές αποστολές τη μετάδοση ακόμη και τρισδιάστατων βίντεο.
Το τέλος
To LADEE βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ύψος περίπου 2-4 χλμ πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης και συνεχίζει να συλλέγει ατμοσφαιρικά δεδομένα. Οι υπεύθυνοι της αποστολής θέλουν το σκάφος να πέσει πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης στις 21 Απριλίου. Εχουν επιλέξει κάποιο σημείο στην αθέατη πλευρά του φυσικού μας δορυφόρου ώστε η πτώση να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από περιοχές που έχουν προσεδαφιστεί στο παρελθόν άλλες αποστολές.


           
http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου