Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Στοιχεία της ιστορίας της ελληνική γλώσσας στην Καλαβρία - Giorgio Asderis -


[η ανωτέρω φωτογραφία προέρχεται από την σελίδα του  Giorgio Asderis  : 
https://www.facebook.com/426168967444638/photos/a.439930466068488.99294.426168967444638/901813393213524/?type=1 -----η δε πηγή της είναι η ακόλουθη : http://dattola.com/]

Vorrei soltanto sottolineare che la presenza dei Greci in Italia risale nel II millennio a.C. Malgrado gli annunci “ ufficiali” delle “ Autorita’ Archeologiche” che per forza vogliono l’ arrivo dei Greci circa il VIII-VII secolo a.C. le prove esistenti vengono a smentirli. Infatti, nel Museo Archeologico di Taranto, nel pian terreno si trovano statue a ceramiche dal epoca dei Minyes( Mini) provenienti dalla Tessaglia che risalgono nel II millennio a.C. Sfortunati gli
“archeologi” ,fortunati noi visitatori perche’ cosi ci rendiamo conto che la storia non e’ come certi vogliono farci credere. Queste stattuete dei Minyes(Μινύες) sono state scoperte per caso durante la II Guerra mondiale, dopo il bombardamento della citta’ di Taranto( Τάρας) tra la notte dell'11 e del 12 Novembre 1940 nota come la notte di Taranto. Infatti dopo il bombardamento nell’ area del vecchio cimitero, tra le altre cose, gli archeologi hanno scoperto anche queste stattuete ma fin’ oggi non hanno mai voluto evidenziare questo fatto. Affrettatevi a visitare il Museo nel Palazzo Pantaleo di Taranto perche mi sembra che tra poco farano sparire anche questi ritrovamenti perche gli guasta la data “ ufficiale” del arrivo dei Greci in Italia.

 Ευχαριστούμε γιά την παρουσίαση της επιγραφής της Lucia D'Amore.
Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι η παρουσία των Ελλήνων στην Ιταλία χρονολογείται από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Παρά τις εξαγγελίες τών «επίσημων» " Αρχαιολογικών Αρχών " που θέλουν να μας πείσουν ότι η άφιξη των Ελλήνων έγινε γύρω από τον VIII-VII αιώνα π.Χ. Τα υπάρχοντα όμως στοιχεία τους διαψεύδουν. Στην πραγματικότητα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα, στο ισόγειο, βρίσκονται αγαλματίδια & κεραμικά από την περίοδο των Μινυών από τη Θεσσαλία που χρονολογούνται στην δεύτερη χιλιετία π.Χ. 
   Ατυχείς οι «αρχαιολόγοι», τυχεροί εμείς οί επισκέπτες, επειδή έτσι θα συνειδητοποιήσουμε ότι η ιστορία δεν είναι όπως κάποιοι θα ήθελαν να πιστεύουμε. Αυτά τα αγαλματίδια των Μινύων (Μινύες) ανακαλύφθηκαν τυχαία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά τον βομβαρδισμό της πόλης του Τάραντα (Τάρας) μεταξύ της νύχτας 11 και 12 Νοεμβρίου 1940 γνωστή ως το βράδυ του Τάραντα. Στην πραγματικότητα, μετά τόν βομβαρδισμό ,στην περιοχή του παλιού νεκροταφείου, μεταξύ άλλων, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αυτά τά κεραμικά καί τα αγαλματίδια αλλά μέχρι σήμερα, ποτέ δεν θέλησε να υπογραμμίσουν το γεγονός αυτό. Βιαστείτε να επισκεφθείτε το Μουσείο στο Palazzo Pantaleo του Τάραντα, διότι μου φαίνεται ότι σύντομα θά εξαφανίσουν τα ευρήματα αυτά, επειδή τούς χαλάνε τήν "επίσημη" λανθασμένη ημερομηνία γιά τήν άφιξη των Ελλήνων στην Ιταλία.

ΠΗΓΗ -   https://www.facebook.com/groups/salviamolalinguagrecadicalabria/?ref=browser

σελιδα της ομάδος Salviamo la lingua greca di Calabria! 
Ας σώσουμε τα Ελληνικά της Καλαβρίας!


http://pirforosellin.blogspot.gr/  -  Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας εφόσον αναφέρεται ευκρινώς η πηγή του και υπάρχει ενεργός σύνδεσμος(link ). Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου