Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Τα είδη της απολιθωμένης πανίδας του Σπηλαίου Πετραλώνων - του Δρ. Άρη Πουλιανού
PISCIS
Piscis indet.


AMPHIBIA
Bufo cf. bufo (Linnaeus)
Pelobates fuscus Laurenti


REPTILIA
Testudo graeca Linnaeus
Testudo sp. (giant)
Varanus intermedius Bolkay
Lacerta cf. trilineata (Betriaga)
Lacerta aff. viridis (Laurenti)
Lacerta sp. (small)
Ophidia indet.


AVES
Anser anser Linnaeus
Aythya ferina Linnaeus
Fulica atra Linnaeus
Buthierax pouliani Kretzoi
Falco tinnunculus Linnaeus
Alectoris sp.
Alectoris graeca mediterranea Maurer-Chauvire'
Predix cf. jurcsaki (Kretzoi)
Scolopacidae indet
Larus sp.
Columba oenas ssp.
Columba livia ssp.
Columba palumbus Linnaeus
Strix aluco Linnaeus 
Glaucidium passerinum Linnaeus 
Bubo (?) sp.
Corvus corax Linnaeus 
Pyrrhocorax graculus vetus Kretzoi
Turdus sp.
Lanius minor Gmelin
Prunella collaria Scopoli
Passeriformis indet. I, II


MAMMALIA
ΙNSECTIVORA


Erinaceus europaeus praeglacialis Brunner
Sοrex minutus Linnaeus
Sorex cf. runtonensis (Hinton)
Pachyura cf. etrusca (Savi)
Talpa minuta Freudenberg


PRIMATES
Archanthropus europaeus petraloniensis Α. Poulianos


CHIROPTERA
Rhinolophus sp. indet. I, II
Rhinolophus ferrumequinum topali Kretzoi
Rhinolophus mehelyi Matschie
Rhinolophus hipposideros Bechstein
Miniopterus schreibersii Kuhl
Myotis sp. indet. I, II
Myotis myotis Borkhausen
Myotis blythi oxygnathus Monticelli
Myotis blythi ssp.
Myotis emarginatus Geoffroy
Myotis cf. daubentonii (Kuhl)
Vespertilio murinus Linnaeus
Hypsugo savii Bonaparte
Eptesicus sp.
Nyctalus cfr. noctula (Schreber)
Pipistrellus (?) sp.


LAGOMORPHA
Lepus cf. terraerubrae (Kretzoi)
Oryctolagus sp.


RODENTIA
Urocitellus primigenius daphnae Kretzoi
Hystrix sp.
Gliridae indet.
Dryomimus eliomyoides arisi Kretzoi
Parasminthus brevidens Kretzoi
Spalax chalkidikae Kretzoi
Apodemus (Karstomys) mystacinus crescendus Kretzoi
Mus (Budamys) synanthropus Kretzoi
Allocricetus bursae simplex Kretzoi
Lagurus transiens Janossy
L.(Eolagurus) argyropuloi zazhighini Ν. Poulianos
Arvicola cantiana Heinrich
Microtus praeguentheri Kretzoi


CARNIVORA
Canis lupus mosbachensis Soergel
Cuon priscus Thenius
Xenocyon lycaonoides Kretzoi
Vulpes praeglacialis Kormos
Meles meles atavus ? (Kormos)
Ursus stehlini ? (Kretzoi)
Ursus deningeri Reichenau
Crocuta petralonae Kurten
Pachycrocuta brevirostris Aymard
Pachycrocuta perrieri Croizet & Jobert
Panthera leo fossilis Reichenau
Panthera gombaszoegensis Kretzoi
Panthera pardus Linnaeus
Felis silvestris hamadryas ? (Kurten)
Homotherium sp.


Elephas sp.


PROBOSCIDEA
PERISSODACTYLA


Equus cf. mosbachensis (Reichenau)
Equus (Asinus) hydruntinus ssp.
Equus stenonis petraloniensis Tsoukala
Stephanorhinus hundsheimensis Toula


ARTIODACTYLA
Sus scrofa ssp.
Dama dama ssp.
Cervus elaphus ssp.
Praemegaceros verticornis ? (Dawkins)
Capra macedonica Sickenberg
Bison cf. schoetensacki (Freudenberg)ΠΗΓΗ = http://www.petralona-cave.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=135&lang=el

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου