Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Οἱ Νίκες τῆς Ὀδησσοῦ – Βόρειος Θράκη

Νικη, Οδησσός
Χρυσὸ ζεῦγος ἐνωτίων  (σκουλαρίκια), τῶν ἑλληνιστικῶν χρόνων (4ος π.Χ. αἰ.), ποὺ ἀναπαριστοῦν τη θεὰ Νίκη. Ἀπὸ τὴν Ὀδησσὸ τῆς Βορείου Θράκης.
     Προσέξτε τὴν περίτεχνη  ἐργασία τοῦ κοσμήματος, ποὺ φανερώνει τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο τῆς μικροτεχνίας καὶ τῆς χρυσοχοΐας!
     Οἱ Νίκες φοροῦν μανδύα, ποὺ ἀφήνει ἀκάλυπτο τὸ σῶμα τους, σανδάλια καὶ ἐνώτια. Κρατοῦν ψηλὰ, μὲ τὸ ἕνα χέρι, ζωόμορφο θρακικὸ ρυτό, ποὺ στὸ κάτω μέρος του, ἀπεικονίζει κεφάλι ἐλαφιοῦ. Μὲ τὸ ἄλλο χέρι, ἀποδίδουν σπονδή.
     Ὀδησσός, ΘΡΑΚΗ, τέλη τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. Βρίσκονται στὸ  Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Βάρνας, Βουλγαρία.
     Στὰ τέλη τοῦ 7ου  – ἀρχὲς τοῦ 6ου  αἰ. π Χ., ξεκίνησε τὸ δεύτερο κύμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἀποικισμοῦ, ποὺ κατευθύνθηκε πρὸς τὰ δυτικὰ παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου. Στὴν διάρκεια δύο αἰώνων οἱ Ἕλληνες δημιούργησαν τὶς παραθαλάσσιες πόλεις τους. Ἡ παλαιότερη καὶ μεγαλύτερη ἀποικία, ἦταν ἡ Ὀδησσός, ἡ ὁποία ἰδρύθηκε ἀπὸ Μιλήσιους, στὰ τέλη τοῦ 7ου αἰ. π.Χ., πάνω σὲ προγενέστερο θρακικὸ οἰκισμό.
~~~
     [ΟΔΗΣΣΟΣ, ἡ σημερινὴ Βάρνα.  Ἀποικία τῶν Μιλησίων, πρὸς νότον τοῦ Πάνυσου ποταμοῦ, ὅστις χύνεται εἰς τὸν Εὔξεινον Πόντον.
Ἐλέγετο ἡ πόλις αὐτὴ καὶ Ὀδεσσός, Ὀδυσσός.
«Ὀδεσσός, πόλις ἐν τῷ Πόντῳ.»
«Ὀδησσός, ἦν Μιλήσιοι ἔκτισαν, αὐτὴ Κροβύζους Θρᾷκας κύκλῳ ἔχει.»
«Ὀδησσός, ὄρμος ναυσίν.»
«Ὀδησσός, Ἑλληνίς πόλις»
fragm. hist. graec. Τόμ. Γ’, Ἡρακλείδου Λέμβου, ὡς παρὰ Στεφ. Βυζ.— Georg. Graec. Min. Ἀνων. Περιηγ. 748. — Άρριαν. Περ. Εὐξ. Πόντ. 35.—Σκύλ. Καρυανδ. 67.
Ἔκοψεν ἡ Ὀδησσός πρὸ τοῦ 200 π.Χ. νομίσματα ἀργυρὰ καὶ χάλκινα.] Κωνσταντίνου Γ. Κουρτίδου, Ἱστορία τῆς Θράκης.
~~~
1.1.10. Appianus (II.mp)
Illyr. 85-86: «ἔνθα εἰσὶν Ἑλληνίδες ἓξ πόλεις Μυσοῖς πάροικοι͵ Ἴστρος τε καὶ Καλλατὶς καὶ Διονυσόπολις καὶ Ὀδησσὸς καὶ Μεσημβρία καὶ Ἀπολλωνία…»
1.1.1. Scylax Caryandensis(V-IVa)
Periplus 67: «Εἰσὶ δὲ ἐν τῷ Πόντῳ πόλεις Ἑλληνίδες αἵδε ἐν Θρᾴκῃ· Ἀπολλωνία͵ Μεσημβρία͵ Ὀδησσόπολις͵ Κάλλατις καὶ ποταμὸς Ἴστρος.»
Εἰκόνα ἀπὸ  http://www.pinterest.com
Shortlink – συντομευμένος σύνδεσμος: http://wp.me/p4otm4-15
ΠΗΓΗ = https://ilovethrace.wordpress.com/2014/06/29/%CE%BF%E1%BC%B1-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%E1%BD%80%CE%B4%CE%B7%CF%83%CF%83%CE%BF%E1%BF%A6/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου