Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Ἡ Καρδία τῆς Θρακικῆς Χερσονήσου!


Καρδία    

  Ἡ Καρδία ἦταν ἡ μεγαλύτερη πόλη τῆς Θρακικῆς Χερσονήσου (σήμερα χερσόνησος τῆς Καλλιπόλεως), ἀποικία τῶν Μιλησίων καὶ Κλαζομενίων στὸν Μέλανα κόλπο, στὸν σημερινὸ κόλπο τῆς Σάρου. Τὸν 6ον αἰώνα κυριεύτηκε ἀπὸ τὸν Μιλτιάδη καὶ τότε χτίστηκε τὸ ἐγκάρσιο τεῖχος ἀπὸ τὴν Καρδία ἔως τὴν Πακτύη, κατὰ πλάτος τῆς Θρακικής Χερσονήσου. Στὴν Καρδία προσορμίστηκε ὁ στόλος τῶν Ἀθηναίων μετὰ τὴν νίκη του στὴν Ἄβυδο τὸ 411 π.Χ.

     «Καρδία, πόλις μετὰ λιμένος, εἰς τὰ ΒΔ τῆς Θρακικῆς χερσονήσου, ὑπὸ τῶν Μιλησίων συνοικισθεῖσα, εἶτα ὑπὸ τοῦ Μιλτιάδου νέους ἀποίκους λαβοῦσα, καταστραφεῖσα δ’ ὑπὸ Λυσιμάχου, καὶ εἶτα πάλιν ἀνοικοδομηθεῖσα. Πατρὶς τοῦ βασιλέως Εὐμένους καὶ τοῦ ἱστοριογράφου Ἱερωνύμου» (Ἡρδ. Ζ, 68. – Στρβ. Ζ, 331) «Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Ἀρχαιολογίας», Ραγκαβῆ.

     Ὁ Εὐμένης ἀπὸ τὴν Καρδία (361-316 π.Χ.) ἦταν γραμματέας τοῦ Φιλίππου Β΄καὶ τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Συμμετεῖχε στὴν ἐκστρατεία τοῦ Ἀλεξάνδρου καὶ ἀνέλαβε τὴν ἱππαρχία τῶν «φίλων», τὸ τελευταῖο ἔτος τῆς βασιλείας του. Διαδραμάτισε ἐνεργὸ ρόλο στὶς διενέξεις τῶν Διαδόχων (προσκείμενος στὸν Περδίκκα). Καταδικάστηκε σὲ θάνατο στὴ συνδιάσκεψη τοῦ Τριπαραδείσου καὶ παραδόθηκε στὸν Ἀντίγονο  Μονόφθαλμο στὴ μάχη τῆς Γαβιηνῆς (316 π.Χ.). Εἶναι ἐπίσης ὁ συγγραφέας τῶν Ἐφημερίδων, ποὺ δὲ σώζονται. (Ἴδρυμα Μείζωνος Ἑλληνισμοῦ)

     Ὁ Ἰερώνυμος ὁ Καρδιανὸς (περ.360 – περ.260 π.Χ.) ἦταν Ἕλληνας ἱστορικὸς τῶν πολέμων τῶν Διαδόχων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Ὑπηρέτησε ὑπὸ τὸν Φίλιππο Β΄καὶ τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καθῶς καὶ ὑπὸ τὸν συμπολίτη του, Εὐμένη τὸν Καρδιανὸ κατὰ τοὺς πολέμους τῶν Διαδόχων τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου.

     «Ἄν τὸ ἔργο του εἶχε σωθεῖ» παρατήρησε ὁ Βρετανός ἱστορικὸς Τζῶν Μπάνγκελ Μπιούρυ (Bury), θὰ τοποθετούσαμε τὸν ἱστορικό αὐτό τρίτο, στὴν τριανδρία τῶν Ἑλλήνων ἱστορικῶν, δίπλα στὸν Θουκυδίδη καὶ τὸν Πολύβιο. (βικιπαίδεια)

     Στὴν εἰκόνα βλέπουμε νόμισμα ἀπὸ τὴν Καρδία, Θράκη. Περίπου 350 π.Χ.. Ἐμπρόσθια ὄψη στεφανωμένη κεφαλὴ τῆς Περσεφόνης. Στὴν ὀπίσθια ὄψη, τὸ ὄνομα τῆς πόλεως, ΚΑΡΔΙΑ, μὲ λιοντάρι ποὺ στέκεται μὲ σπασμένο δόρυ στο στόμα του.

     Τὸ ὄνομα Καρδία δόθηκε σὲ οἰκισμὸ τοῦ Νομοῦ Θεσσαλονίκης, ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ πρόσφυγες τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν, τὸ 1923.

ΠΗΓΗ =  https://ilovethrace.wordpress.com/2014/10/05/%E1%BC%A1-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CE%B1-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%E1%BF%86%CF%82-%CF%87%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου