Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

Σπάρτακος ὁ Θρᾷξ!

Σπάρτακος
Σπάρτακος ὁ Θρᾷξ!
     Ὁ ἑλληνικότερος, ἀνδρεῖος, πράος, συνετὸς καὶ μὲ ὑψηλὸ φρόνημα (κατά Πλούταρχο) Σπάρτακος, ἀνῆκε στὴν φυλὴ τῶν Μαιδῶν Θρακῶν ἡ ὁποία κατοικοῦσε στὶς ὄχθες τοῦ ποταμοῦ Στρυμόνος.
     « …ὧν πρῶτος ἦν Σπάρτακος, ἀνὴρ Θρᾷξ τοῦ Μαιδικοῦ γένους, οὐ μόνον φρόνημα μέγα καὶ ῥώμην ἔχων, ἀλλὰ καὶ συνέσει καὶ πρᾳότητι τῆς τύχης ἀμείνων καὶ τοῦ γένους ἑλληνικώτερος.» Πλούταρχος, Βίοι παράλληλοι, Μάρκος Κράσσος 8.3.

     Ἡ ἐπανάσταση τῶν σκλάβων-μονομάχων, στὴν ὁποία ἠγήθηκε ὁ Σπάρτακος, ἐναντίον τῆς ρωμαϊκῆς κυριαρχίας, ἀποτέλεσε ἕνα ἰσχυρὸ ὄσο καὶ ἀπρόβλεπτο πλῆγμα γιὰ τὸ γόητρο τῆς Ρώμης.
     Ὁ Βολταῖρος τὸ 1769, περιγράφει σὲ γράμμα του, τὸν πόλεμον τῶν σκλάβων στὸν ὁποῖον ἡγήθηκε ὁ Σπάρτακος ὡς τὸν μοναδικὸν δίκαιον πόλεμον στὴν ἱστορίαν:
«…indeed the only just war in history…»
Voltaire, Greece and Rome, Reception Studies, by Lorna Hardwick, Oxford University Press 2003, page 40.
     Σύγχρονοι μελετητὲς ὑποστηρίζουν ὅτι, μετὰ τὴν ἐξέγερση τοῦ Σπάρτακου, ὑπῆρξε μία σταδιακὴ βελτίωση τῆς θέσεως τῶν δούλων.
************************
Εἰκόνα –> Σπάρτακος, λεπτομέρεια ἀγάλματος τοῦ 1830, τοῦ Denis Foyatier (1793-1863). Βρίσκεται στὸ Μουσεῖον τοῦ Λούβρου. Spartacus, 1830 (detail). Statue, marbre, Foyatier, Denis (1793-1863), Louvre Museum.
 Σύντομος σύνδεσμος -shortlink- ἄρθρου: http://wp.me/p4otm4-6e
ΠΗΓΗ =  https://ilovethrace.wordpress.com/2014/12/20/%CF%83%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%82-%E1%BD%81-%CE%B8%CF%81%E1%BE%B7%CE%BE/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου