Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Οι θυγατέρες του Ήλιου καθοδηγούσαν την πορεία...Ἵπποι ταί με φέρουσιν, ὅσον τ’ ἐπὶ θυμὸς ἱκάνοι,
πέμπον, ἐπεί μ’ ἐς ὁδὸν βῆσαν πολύφημον ἄγουσαι
δαίμονες, ἣ κατὰ πάντ’ ἄστη φέρει εἰδότα φῶτα·
τῇ φερόμην· τῇ γάρ με πολύφραστοι φέρον ἵπποι
ἅρμα τιταίνουσαι, κοῦραι δ’ ὁδὸν ἡγεμόνευον.

Οι ίπποι που με φέρουν, ώς εκεί που μπορεί να φτάσει το θυμικό, με 
απέστειλαν, όταν οδηγώντας με οι Θεές με έβαλαν στην περίφημη οδό,
η οποία φέρει δια μέσου του κόσμου παντός τον συνειδητό άνθρωπο∙
σε αυτήν ανέβαινα∙ καθώς εδώ με έφεραν οι καθ’ όλα έμφρονοι ίπποι
το άρμα τραβώντας, ενώ οι Κόρες του Ήλιου καθοδηγούσαν την πορεία.

Παρμενίδης, Περί Φύσεως
(Απόδοση: Ιαλυσσός)
ΠΗΓΗ = http://pyrisporos.blogspot.gr/2014/06/blog-post.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου