Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Αττική επιτύμβια στήλη ήρθε στο φως στον Κεραμεικό - Attic funerary stele found at Kerameikos


Η επιτύμβια στήλη που αποκαλύφθηκε στη διάρκεια ανασκαφής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών στον Κεραμεικό (φωτ. DAI Athen). Kerameikos: The grave stele was found during the excavation period of 2014. Photo CREDIT: DAI Athen. During the ongoing excavations by the German Archaeological Institute of Athens at Kerameikos a fragment of a Classical period funerary stele was found. Excavations focus on a specific part of the ancient Iera Odos (Sacred Way), which led from Athens to Eleusis. The findspot lies a few meters towards the city, not far from the Sacred Gate, at the edge of the archaeological park. The fragment belongs to a grave stele with a family group. It depicts a seated woman and a little girl in the foreground and another woman along with a bearded man in the background.

Τμήμα επιτύμβιας στήλης που χρονολογείται στην κλασική περίοδο αποκαλύφθηκε στη διάρκεια των ανασκαφών που διενεργεί το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών στον Κεραμεικό, σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η επιτύμβια στήλη απεικονίζει μια οικογένεια. Σε πρώτο επίπεδο αναπαριστάται μια καθιστή γυναίκα και ένα κοριτσάκι, ενώ σε δεύτερο επίπεδο άλλη μία γυναίκα και ένας γενειοφόρος άντρας. Από την παράσταση σώζεται μόνο η μισή. Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι στο δεξί ήμισυ που λείπει απεικονίζονταν άλλα δύο ή τρία πρόσωπα. Στο επιστύλιο της αετωματικής στήλης υπάρχει δυσανάγνωστη επιγραφή στην οποία αναφέρεται κάποιος Δημόστρατος ως ιδιοκτήτης του τάφου.

Η επιτύμβια στήλη που αποκαλύφθηκε στη διάρκεια ανασκαφής του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών στον Κεραμεικό (φωτ. DAI Athen). Kerameikos: The grave stele after the cleaning. Photo CREDIT: DAI Athen. Only half of the scene is preserved. It can be assumed that on the right lost half another 2-3 persons were depicted. On the architrave of the pedimental stele there is an inscription which can be barely read. There the name Demostratos is mentioned as the grave owner. The form of the grave stele, the type and style of the depiction lead to the conclusion that the funerary monument was built during the third quarter of the 4th c. BC. Initially the funerary stele was probably placed in the necropolis along the road in front of the Sacred Gate. At an unknown date it was taken from its initial place and used as building material, at first presumably as a threshold because of its surface quality. During the restoration of the public water supply system of Athens in the 6th c. AD, the fragment was reused for a third time to cover a drainage line underneath the Sacred Way.

Το σχήμα της επιτύμβιας στήλης, ο τύπος και το ύφος της απεικόνισης οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ταφικό μνημείο κατασκευάστηκε κατά το τρίτο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ.

Η νεκρική στήλη πιθανότατα θα είχε τοποθετηθεί αρχικά στο νεκροταφείο, κατά μήκος του δρόμου μπροστά από την Ιερά Πύλη. Σε κάποια χρονική στιγμή την οποία δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε, μεταφέρθηκε από την αρχική της θέση και επαναχρησιμοποιήθηκε ως δομικό υλικό, αρχικά μάλλον ως κατώφλι, χάρη στην ποιότητα της επιφάνειάς της. Κατά τη διάρκεια της επισκευής του δημόσιου συστήματος υδροδότησης της Αθήνας, τον 6ο αι. μ.Χ., το τμήμα χρησιμοποιήθηκε εκ νέου, για τρίτη φορά, για να καλυφθεί αγωγός του δικτύου αποχέτευσης κάτω από την Ιερά Οδό.

Πηγή: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.
ΠΗΓΗ = http://kostasvakouftsis.blogspot.gr/search/label/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου