Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Γιατί δεν ασπάστηκαν οι Έλληνες τον χριστιανισμό;


Οι Έλληνες ασπάστηκαν πρώτοι και οικειοθελώς τον χριστιανισμό... Το ανέκδοτο των παπάδων που μεταδίδουν πληρωμένοι θεολόγοι και αναμεταδίδουν αμόρφωτοι ρωμιοί!

Όποιοι λένε το αντίθετο θέλουν να διαιρέσουν τους Έλληνες μας λένε... Και αρνούνται όλη την παγκόσμια βιβλιογραφία, μιας και όλοι οι ιστορικοί του κόσμου, άλλο καημό δεν έχουν, από το να βουρλίζουν τα μυαλά των ρωμιών, με τους χριστιανικούς διωγμούς κατά των Ελλήνων. Ακόμα και εκείνοι οι νόμοι των βυζαντινών αυτοκρατόρων, μας λένε ότι τους έγραφαν, αλλά ποτέ δεν τους εφάρμοζαν! 42 'Εν αυτώ δε τω χρόνω διωγμός γέγονεν Ελλήνων μέγας, και πολλοί εδημεύθησαν, εν οίς ετελεύτησαν Μακεδόνιος, Ασκληπιόδοτος, Φωκάς ο Κρατερού, και Θωμάς ο κοιαίστωρ και εκ τούτου πολύς φόβος γέγονεν. εθέσπισεν δε αυτός βασιλεύς, ώστε μη πολιτεύεσθαι τους ελληνίζοντες, τούς δε των άλλων αιρέσεων όντας αφανείς γενέσθαι της Ρωμαϊκής πολιτείας, προθεσμίαν τριών μηνών λαβόντες εις το γενέσθαι αυτούς κοινωνούς της ορθοδόξου πίστεως. όστις θείος τύπος ενεφανίσθη εν πάσαις ταίς εξωτικαίς πόλεσιν.
Ιωάννης Μαλάλας ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ ΟΓΔΟΟΣ

Τι μας γράφει όμως εδώ ο Χριστιανός ιστορικός Ιωάννης Μαλάλας, για το έτος 529, δηλαδή μετά από πέντε και πλέον αιώνες αφ' ότου οι Έλληνες ασπάστηκαν οικειοθελώς μην ξεχνάμε τον χριστιανισμό; Να υπογραμμίσουμε δε ότι ο Ιωάννης Μαλάλας ζούσε το 529 και είναι σύγχρονος εκείνων των γεγονότων που περιγράφει. Δηλαδή τα έζησε.

Μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουν περάσει και δύο αιώνες και πλέον διωγμών των Ελλήνων από τους εκχριστιανισμένους (εκβαρβαρισμένους) Ρωμαίους, τους οποίους σήμερα στα σχολειά τους οι Ρωμιοί τους ονομάζουν βυζαντινούς! 

Πάνω από δύο αιώνες διωγμών και ο Ιουστινιανός ξεκινά διωγμό ΜΕΓΑ!!! Τόσο "οικειοθελώς και προθύμως"...

ΠΗΓΗ http://www.pansyrinx.eu/2014/08/Why-the-Greeks-not-embraced-Christianity.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου