Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

Πίναξ Λακεδαιμονίων Ολυμπιονικών - ΤΟΥ ΒΛΑΣΗ ΡΑΣΣΙΑΈτος Άθλημα Περιοχή Ολυμπιονίκης   
   
720  Δόλιχος Σπάρτη  Άκανθος   
716  Στάδιον Σπάρτη  Πυθαγόρας   
708  Πένταθλον Σπάρτη  Λάμπις   
708  Πάλη Σπάρτη  Ευρύβατος   
700  Στάδιον Σπάρτη  Αθηράδας   
684  Στάδιον Σπάρτη  Κλεοπτόλεμος   
680  Στάδιον Σπάρτη  Θάλπις   
676  Στάδιον Σπάρτη  Καλλισθένης   

676  Πένταθλον Σπάρτη  Φιλόμβροτος   
672  Πένταθλον Σπάρτη  Φιλόμβροτος   
668  Πένταθλον Σπάρτη  Φιλόμβροτος   
668  Στάδιον Σπάρτη  Χάρμις   
664  Στάδιον Σπάρτη  Χίονις   
664  Δίαυλος Σπάρτη  Χίονις   
660  Στάδιον Σπάρτη  Χίονις   
660  Δίαυλος Σπάρτη  Χίονις   
656  Στάδιον Σπάρτη  Χίονις   
656  Δίαυλος Σπάρτη  Χίονις   
648  Στάδιον Σπάρτη  Γύλις (ή Γύγις)   
640  Στάδιον Σπάρτη  Σφαίρος   
636  Στάδιον Σπάρτη  Αρυτάμας   
632  Στάδιον Σπάρτη  Ευρυκλείδας   
632  Πάλη παίδων Σπάρτη  Ιπποσθένης   
628  Στάδιον Σπάρτη  Ολυνθεύς   
628  Πένταθλον παίδων Σπάρτη  Ευτελίδας   
624  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης   
624  Στάδιον Σπάρτη  Ριψόλαος   
620  Στάδιον Σπάρτη  Ολυνθεύς   
620  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης   
616  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης   
612  Στάδιον Σπάρτη  Λυκώτας   
612  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης   
608  Πάλη Σπάρτη  Ιπποσθένης   
604  Στάδιον Σπάρτη  Γέλων   
604  Πάλη παίδων Σπάρτη  Ετοιμοκλής   
600  Πάλη Σπάρτη  Ετοιμοκλής   
596  Πάλη Σπάρτη  Ετοιμοκλής   
596  Στάδιον Σπάρτη  Χρυσάμαξος   
592  Στάδιον Σπάρτη  Ευρυκλής   
592  Πάλη Σπάρτη  Ετοιμοκλής   
588  Πάλη Σπάρτη  Ετοιμοκλής   
580  Στάδιον Σπάρτη  Επιτελίδας   
552  Στάδιον Σπάρτη  Λάδρομος   
548  Τέθριππον Σπάρτη  Ευαγόρας   
544  Τέθριππον Σπάρτη  Ευαγόρας   
540  Τέθριππον Σπάρτη  Ευαγόρας   
508  Πάλη Σπάρτη  Καλλιτέλης   
504  Τέθριππον Σπάρτη  Δαμάρατος   
500  Πένταθλον Σπάρτη  Ακματίδας   
484  Τέθριππον Σπάρτη  Πολυπείθης   
476  Δόλιχος Σπάρτη  Άγνωστο όνομα   
476  Στάδιον παίδων Σπάρτη  Άγνωστο όνομα   
468  Δόλιχος Σπάρτη  [...]μήδης   
444  Τέθριππον Σπάρτη  Αρκεσίλαος   
440  Τέθριππον Σπάρτη  Πολυκλέας   
432  Τέθριππον Σπάρτη  Λυκίνος   
428  Τέθριππον Σπάρτη  Ανάξαδρος   
424  Τέθριππον Σπάρτη  Λέων   
420  Τέθριππον Σπάρτη  Λίχας   
416  Άγνωστο αγώνισμα Σπάρτη  Λακράτης   
396  Τέθριππον Σπάρτη  Κυνίσκα   
392  Τέθριππον Σπάρτη  Κυνίσκα   
388  Τέθριππον Σπάρτη  Ξέναρχος   
384  Τέθριππον Σπάρτη  Ευρυβιάδης (ή Ευρύβατος)   
368  Συνωρίς Σπάρτη  Ευρυλεονίς   
316  Στάδιον Σπάρτη  Δεινοσθένης   
308  Πάλη Σπάρτη  Σελεάδας (ή Σελείδας)   
300  Άγνωστο αγώνισμα Σπάρτη  Ευβάλκης   
296  Πάλη Σπάρτη  Αμφιάρης   
244  Στάδιον Σπάρτη  Αλκίδας   
104  Στάδιον Σπάρτη  Νικόδαμος   
64  Στάδιον Σπάρτη  Ανδρέας   
81 μ.χ.χ. Άγνωστο αγώνισμα Σπάρτη Πρατομελίδας   
221 Στάδιον Σπάρτη Π. Αίλιος Αλκανδρίδας   
225 Στάδιον Σπάρτη Π. Αίλιος Αλκανδρίδας   
  

(Από το βιβλίο του Βλάση Γ. Ρασσιά "ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ", εκδόσεις Ανοιχτή Πόλη)

 ΠΗΓΗ 
http://www.rassias.gr/SPARTA30.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου