Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014

Οι Παραχαράξεις των χριστιανών ακόμη και σήμερα απέναντι στις ανυπαρκτες αναφορές αρχαίων για τον Χριστό


Τι εξυπηρετεί μια τέτοια προπαγάνδα ; κόβουν προτάσεις που αφήνουν λαθεμένη εντύπωση ..
Αυτό γίνεται βέβαια σκόπιμα, γιατί για να πράξεις κάτι τέτοιο γνωρίζεις το βιβλίο, το έχεις διαβάσει, το άρθρο αυτουνού και άλλων που το έχουν  αναδημοσιεύσει :
 http://nea-arxh-news.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5212.html θα
 προχωρήσουμε σε ανάλυση με αποδείξεις μέσα από τα βιβλία με φωτογραφίες σελίδων !

Ας βουλώσουμε το στόμα λοιπόν κάθε προπαγανδιστή που θέλει τον Σωκράτη και τον
Πλάτωνα "Πρωτοχριστιανούς" .
 Μας δίνει ο ¨Τύπος¨ λοιπόν αυτή την Παράγραφο :

Στην Πολιτεία του Πλάτωνα (B, V , 362) – βιβλίο πού το σύστημα το αποδέχεται – περιέχεται μία προφητεία ισάξια μ’ αυτές των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης: «Θα απογυμνωθεί απ’ όλα εκτός της δικαιοσύνης, διότι φτιάχτηκε αντίθετος στην ως τότε συμπεριφορά. Χωρίς να αδικήσει κανέναν θα δυσφημισθεί πολύ ως άδικος ώστε να βασανισθεί για την δικαιοσύνη και θα γεμίσει με δάκρυα εξαιτίας της κακοδοξίας αλλά θα μείνει αμετακίνητος μέχρι θανάτου και ενώ θα είναι δίκαιος θα θεωρείτε άδικος για όλη του τη ζωή. Έχοντας τέτοιες διαθέσεις ο δίκαιος θα μαστιγωθεί, θα στρεβλωθεί, θα δεθεί, θα ανάψουν τα μάτια του και στα τελευταία του αφού πάθει κάθε κακό θα καρφωθεί πάνω σε πάσσαλο, και να ξέρεις ότι δεν είναι δίκαιο αλλά αφού έτσι το θέλει ας γίνει».
Που είναι το πριν και το μετά ; ο Σωκράτης συζητάει με τον Γλαύκωνα για 2 υποτιθέμενους ανθρώπους, Περί δικαίου και αδίκου.
 Σας δίνω τις σελίδες σε φωτογραφίες από το βιβλίο "Πολιτεία του Πλάτωνος" :

Στον Αισχύλο μας δίνει ο Παραχαράκτης χριστιανός : Στο έργο Προμηθεύς Δεσμώτης του Αισχύλου, ο Προμηθέας όντας φυλακισμένος στον Καύκασο προλέγει ότι ο λυτρωτής του θα γεννηθεί από την παρθένο `Ιώ και τον Θεό(στ.772,834,848) θα είναι δηλαδή υιός Θεού και υιός Παρθένου. Αυτός ο Θεάνθρωπος θα καταλύσει την εξουσία των παλαιών θεών και θα αφανίσει αυτούς και την δύναμή τους (908,920). Ο Ερμής τότε σταλμένος από τον Δία προαναγγέλλει στον Προμηθέα τα εξής: «Τοιούδαι μόχθου τέρμα μη τί προσδόκα πριν αν θεός τις διάδοχος των σων πόνων φανή, θελήση τ’ είς αναύγητον μολείν ‘Άιδην , κνέφαια τ’ άμφί Ταρτάρου βάθη» μετάφραση «μην περιμένεις να λυτρωθείς από τους πόνους προτού θεός πάρει τα πάθια τα δικά σου πάνω του και με τη θέλησή του κατέβει στον ‘Άδη τον ανήλιαγο, στους άφεγγους του Ταρτάρου βυθούς» (στ. 1041-1043).

Ως γνωστόν ο Προμηθέας ελευθερώθηκε από τον Ηρακλή, γιό του Διός, ο οποίος αφού πέρασε τους 12 άθλους, ο Δίας τον ανέβασε επάνω εις τον Όλυμπο και τον έκαμε θεό !
Ο Ηρακλής κατέβηκε όντως εις τον Άδη και επέστρεψε με τον Κέρβερο εις τον Ευρυσθέα !!!

Ας  δούμε αποσπάσματα από τον "Προμηθέα Δεσμώτη" του Αισχύλου :

Προμηθέας
ἦ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς
ἄθλους φέροις,
ὅτῳ θανεῖν μέν ἐστιν οὐ
πεπρωμένον·
αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων
ἀπαλλαγή·
Πόσο βαριά θα βάσταες
τους δικούς μου πόνους,
πού να πεθάνω εγώ δε μου
είναι πεπρωμένο!
γιατ' έτσι, θέ να γλύτων'
απ' τα βάσανα μου·
75
5
νῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα
μοι προκείμενον
μόχθων, πρὶν ἂν Ζεὺς
ἐκπέσῃ τυραννίδος.

μα τώρ' άλλο δεν βλέπω
μπρος κανένα τέλος
στα πάθη μου, πριν πέση ο
Δίας από το θρόνο.

Ἰώ Ιώ

ἦ γάρ ποτ᾽ ἔστιν ἐκπεσεῖν
ἀρχῆς Δία;
Τη βασιλεία ποτέ μπορεί να
χάση ο Δίας;

Προμηθεύς Προμηθέας
ἥδοι᾽ ἄν, οἶμαι, τήνδ᾽
ἰδοῦσα συμφοράν.
Θάχαιρες βέβαια νάβλεπες
μια τέτοια τύχη.

Ἰώ Ιώ
πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἥτις ἐκ Διὸς
πάσχω κακῶς;
Καί πώς να μη; πούν'
αφορμή της συμφοράς μου;

Προμηθεύς Προμηθέας
76
0
ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδέ σοι
μαθεῖν πάρα.
Μπορείς λοιπόν να
χαίρεσαι, γιατί θα γίνη.

Ἰώ Ιώ
πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα
συληθήσεται;
Κι από ποιόν θέλει της
αρχής τα σκήπτρα χάσει;

Προμηθεύς Προμηθέας
πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ
κενοφρόνων βουλευμάτων.
Απ' τίς δικές του μόνος του
τις μάταιες γνώμες.

Ἰώ Ιώ
ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή
τις βλάβη.
Καί με ποιο τρόπο;
ιστόρησε μου το, αν δε
βλάφτη.

Προμηθεύς Προμηθέας
γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ
ποτ᾽ ἀσχαλᾷ.
Γάμο θα κάμη τέτοιο, πού
θα μετανοιώση.

Ἰώ Ιώ
76
5
θέορτον, ἢ βρότειον; εἰ
ῥητόν, φράσον.
Με θεά ή με θνητή; δε μου
το λες, αν κάνη;

Προμηθεύς Προμηθέας
τί δ᾽ ὅντιν᾽·; οὐ γὰρ ῥητὸν
αὐδᾶσθαι τόδε.
Τί μ' όποια; αυτό άπ' το
στόμα μου δεν πάει νάβγη.

Ἰώ Ιώ
ἦ πρὸς δάμαρτος
ἐξανίσταται θρόνων;
Καί θα ξεθρονιστή λοιπόν
από γυναίκα;

Προμηθεύς Προμηθέας
ἣ τέξεταί γε παῖδα
φέρτερον πατρός.
Παιδί, απ' τον ίδιο πιο
τρανό, θα του γέννηση.

Ἰώ Ιώ
οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽
ἀποστροφὴ τύχης;
Καί ν' αποφύγη το κακό δεν
είναι τρόπος;

Προμηθεύς Προμηθέας
77
0
οὐ δῆτα, πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ
δεσμῶν λυθείς.
Κανείς, έξω αν εγώ λυθώ
από τα δεσμά μου.

Ἰώ Ιώ
τίς οὖν ὁ λύσων ἐστὶν
ἄκοντος Διός;
Ποιος να σε λύση, δίχως να
το θέλη ο Δίας;

Προμηθεύς Προμηθέας
τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν
ἐγγόνων εἶναι χρεών.
Είναι γραμμένο κάποιος
νάναι από δικούς σου.

Ἰώ Ιώ
πῶς εἶπας; ἦ ᾽μὸς παῖς σ᾽
ἀπαλλάξει κακῶν;
Πώς είπες; γυιός μου τάχα
λες να σε λύτρωση;

Προμηθεύς Προμηθέας
τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽
ἄλλαισιν γοναῖς.
Από τρείς κι άλλες δέκα
σου γενιές κατόπι.

Ἰώ Ιώ
77
5
ἥδ᾽ οὐκέτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ
χρησμῳδία.
Αυτούς σου τώρα τους
χρησμούς πια δεν τους
νοιώθω.

Προμηθεύς Προμηθέας
καὶ μηδὲ σαυτῆς ἐκμαθεῖν
ζήτει πόνους.
Τότε μη θες και τάλλα σου
να μάθης πάθη.

Ἰώ Ιώ
μή μοι προτείνων κέρδος
εἶτ᾽ ἀποστέρει.
Τη χάρη μια πού μόταξες
μην πάρης πίσω.

Προμηθεύς Προμηθέας
δυοῖν λόγοιν σε θατέρῳ δωρήσομαι.
Το ένα απ' τα δυο πού είχα
να πω θα σου χαρίσω.

Προμηθεύς Προμηθέας
τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ᾽
ἀκήκοεν.
ὅπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην
κλύουσά μου,
Όλη ως το τέλος την
πορεία της έχει ακούσει
αυτή· μα για να δη πως δε
μιλώ του βρόντου,
82
5
ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽
ἐκμεμόχθηκεν φράσω,
τεκμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς
μύθων ἐμῶν.
ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον
ἐκλείψω λόγων,
πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμι τέρμα
σῶν πλανημάτων.
ἐπεὶ γὰρ ἦλθες πρὸς
Μολοσσὰ γάπεδα,
θα πω κι όσα πρίν έρθη εδώ
είχε περάσει,
δίνοντας τούτο απόδειξη
για τάλλα πού είπα·
και για ναφήνω τα πολλά κι
άδικα λόγια
ευτύς στον τελευταίο σου
θαρθώ το δρόμο.
Λοιπόν αφού έφτασες στων
Μολοσσών τη χώρα
83
0
τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ
Δωδώνην, ἵνα
μαντεῖα θᾶκός τ᾽ ἐστὶ
και κατά τη ψηλόρραχη
Δωδώνην, όπου
του Δία του Θεσπρωτού
Θεσπρωτοῦ Διός,
τέρας τ᾽ ἄπιστον, αἱ
προσήγοροι δρύες,
ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν
αἰνικτηρίως
προσηγορεύθης ἡ Διὸς
κλεινὴ δάμαρ
μαντεία κι ο θρόνος είναι
και, θάμ' άπίστευτον, οι
δρύες οπού μιλούνε
και πού σε καληνώρισαν
ξάστερα κι όχι
μ' αινίγματα "τή σεβαστή
του Δία γυναίκα"
83
5
μέλλουσ᾽ ἔσεσθαι. τῶνδε
προσσαίνει σέ τι ;
ἐντεῦθεν οἰστρήσασα τὴν
παρακτίαν
κέλευθον ᾖξας πρὸς μέγαν
κόλπον ῾Ρέας,
ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγκτοισι
χειμάζῃ δρόμοις·
χρόνον δὲ τὸν μέλλοντα
πόντιος μυχός,
- σού αγγίζει την καρδιά
τίποτ' απ' όλα τούτα;
από κεί ο οίστρος σ' έσφιξε
κ' έδωσες δρόμο
κατάγιαλα προς τον πλατύ
της Ρέας τον κόρφο,
απ' όπου πίσω γύρισες σε
νέες φουρτούνες.
Μα σε μελλούμενους
καιρούς αυτός ο πόντος
84
0
σαφῶς ἐπίστασ᾽, Ἰόνιος
κεκλήσεται,.
τῆς σῆς πορείας μνῆμα
τοῖς πᾶσιν βροτοῖς.
σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς
ἐμῆς φρενός,
ὡς δέρκεται πλέον τι τοῦ
πεφασμένου.
τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ ἐς
κοινὸν φράσω,
Ιόνιος θα ονομαστή, σου
λέω να ξέρης,
για να θυμάει το δρόμο σου
σ' όλο τον κόσμο.
Σημάδια λοιπόν έχε αυτά,
πως βλέπει κάτι
πιότερο κι απ' το φανερό
εμένα ο νους μου.
Τώρα για σας κι αυτήν μαζί
θα πω όσα μένουν
84
5
ἐς ταὐτὸν ἐλθὼν τῶν πάλαι
λόγων ἴχνος.
γυρνόντας πίσω στα παλιά
των λόγων χνάρια.
ἔστιν πόλις Κάνωβος
ἐσχάτη χθονός,
Νείλου πρὸς αὐτῷ στόματι
καὶ προσχώματι·
ἐνταῦθα δή σε Ζεὺς τίθησιν
ἔμφρονα
ἐπαφῶν ἀταρβεῖ χειρὶ καὶ
θιγὼν μόνον.
Στην άκρη άκρη της γης
του Νείλου είναι μια πόλη,
ο Κάνωβος, στίς ίδιες
εκβολές του επάνω·
εδώ σε φέρνει πάλι ο Δίας
στα λογικά σου
μ' άσφαλτο χέρι
αγγίζοντας - μ' επαφή
μόνο.
85
0
ἐπώνυμον δὲ τῶν Διὸς
γεννημάτων
τέξεις κελαινὸν Ἔπαφον,
κ' έτσι απ' το Δία μαύρο
γυιό θέ να γεννήσης,
τον Έπαφο με τόνομα, πού
ὃς καρπώσεται
ὅσην πλατύρρους Νεῖλος
ἀρδεύει χθόνα·
πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα
πεντηκοντάπαις
πάλιν πρὸς Ἄργος οὐχ
ἑκοῦσ᾽ ἐλεύσεται
όση ποτίζει
χώραν ο Νείλος ο πλατύς
θα εξουσιάση.
Κι απ' αυτόν πέμπτη γενεά
οι πενήντα κόρες
στο Άργος θαρθούνε πίσω,
δίχως να το θέλουν,
85
5
θηλύσπορος, φεύγουσα
συγγενῆ γάμον
ἀνεψιῶν· οἱ δ᾽ ἐπτοημένοι
φρένας,
κίρκοι πελειῶν οὐ μακρὰν
λελειμμένοι,
ἥξουσι θηρεύοντες οὐ
θηρασίμους
γάμους, φθόνον δὲ
σωμάτων ἕξει θεός·
για ν' αποφύγουν το
συγγενικό το γάμο
με τους ξαδέρφους των,
πού ποθοπλανταγμένοι,
σαν τα γεράκια απόκοντα
στίς περιστέρες,
κυνηγόντας θαρθούν
ακυνήγητους γάμους.
Μα ο Θεός δε θα τους
αξίωση να χαρούνε

ΟΝΤΩΣ Η ΙΩ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΟΝ ΕΠΑΦΟ ΟΠΩΣ ΕΔΩΣΕ ΧΡΗΣΜΟ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ !

Τότε η Ιώ καταδιωκόμενη από τον οίστρο άρχισε να περιπλανάται σε όλη την Ελλάδα. Διέτρεξε την ακτήτου Ιονίου πελάγους (που εξαιτίας της πήρε το όνομά του), έφθασε στην Ιλλυρία, διέσχισε όλη την Σκυθία,έφθασε στον Προμηθέα που ήταν δεμένος στον Καύκασο, διέτρεξε την ακτή της Μαύρης θάλασσας(που εξαιτίας της μετέβαλε την ονομασία της, από Άξενος Πόντος σε Εύξεινος), διήλθε από τον Βόσπορο(που εξαιτίας της πήρε το όνομά του (βους+πόρος), και τελικά κατέληξε στην Μέμφιδα της Αιγύπτουόπου γέννησε τον Έπαφο, τον γιο της από τον Δία, ο οποίος στο μέλλον θα γινόταν γενάρχης της φυλήςτων Δαναών.Με το όνομά της είναι γνωστή σήμερα η Ιώ, δορυφόρος του πλανήτη Δία.

ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ,Ο ΤΥΠΟΣ ΔΙΝΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ :

Ο Σωκράτης στην απολογία του αναφέρει τα ακόλουθα: «Θα μείνετε κοιμισμένοι σε όλη σας τη ζωή εάν δεν σας λυπηθεί ο Θεός να σας στείλει κάποιον άλλον» (Πλάτωνος, Απολογία Σωκράτους 18{31α}).

ΟΡΙΣΤΕ ΟΛΗ Η ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΘΕΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝ ,ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΧΡΗΣΜΟ Η ΠΥΘΙΑ ΣΤΟΝ ΧΑΙΡΕΦΩΝΤΑ ΠΩΣ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΟΦΟΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ :

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΜΜΕΝΗ ΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗ ,ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ,ΑΠΛΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΘΕΟ ,ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ..ΚΙ ΕΞΗΓΕΙ :


 ΤΩΡΑ ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΙΒΥΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΣΑΣ ,ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ 'Η ΟΧΙ ΚΙ ΑΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ !

ΑΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΧΡΗΣΜΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟΣ ΘΕΟΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ ! ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ; Ε ; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ !
ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ !

ΕΓΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΔΩ 

 Τι μπορεί όμως να πει κανείς για τις προφητείες του Πλάτωνα και του Αισχύλου (4ος και 3ος αιώνας π.Χ) που είναι καταγεγραμμένες σε επίσημα βιβλία («Πολιτεία» και «Προμηθεύς Δεσμώτης») - άσχετα αν κανείς δεν τις δίνει σημασία; Χωρίς αμφιβολία, ο Χριστός είναι ο μόνος Θεός, η Ορθοδοξία η κιβωτός της Αλήθειας, και το Γένος των Ελλήνων επιφορτισμένο με το ιερό χρέος να κρατά την δάδα της αληθινής Πίστης άσβεστη μέχρι τα έσχατα.

ΣΟΥ ΑΠΑΝΤΩ ΟΤΙ ΞΕΦΤΥΛΙΣΤΗΚΕΣ ΚΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΣΟΥ !
ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ !
http://nea-arxh-news.blogspot.gr/2012/10/blog-post_5212.html


ΕΛΛΑΣ ΦΩΣ ΓΝΩΣΗ !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου