Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Η εμφάνιση του θείου εις το ύπνο της εγκυμονούσης Παναγίας, για να την ενημερώση ότι θα γεννήσει Θεό ΑΝΤΙ της εμφανίσεως δαίμονος εις τον ύπνο της εγκυμονούσης μητρός του Απολλωνίου, ότι θα γεννήσει Θεό

Χριστιανική ιστορία
Η εμφάνιση του θείου εις τον ύπνο της εγκυμονούσης, για ενημέρωση ότι θα γεννήσει θεό
  Άγγελος εμφανίσθηκε εις την Παναγία, να την ενημερώσει ότι θα φέρει εις τον κόσμο τον υιό του θεού.

27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
28 καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν.
29  ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.
31  καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν.
[Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 1ον, στίχοι 27-31, Καινή Διαθήκη, Βίβλος]
18 Τοῦ δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν· μνηστευθείσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ἁγίου.
[Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 1ον, στίχος 18, Καινή Διαθήκη, Βίβλος]

Ελληνική προϊστορία
Η εμφάνιση του θείου εις τον ύπνο της εγκυμονούσης, για ενημέρωση ότι θα γεννήσει θεό
  Ο πατέρας του Απολλωνίου ήτο εξελληνισμένος Καππαδόκης, πλούσιος από παλαιά αρχοντική οικογένεια των Τυάνων. Η μητέρα του όταν εγκυμονούσε δέχθηκε κατ' όναρ (εις τον ύπνο της), την επίσκεψη του θεού Πρωτέως ο οποίος της ανήγγειλε ότι θα σαρκωθεί μέσω αυτής, δηλαδή θα έρθει εις τον κόσμο μέσω του παιδιού που θα γεννήσει. Την ημέρα της γεννήσεώς του, η μητέρα του ευρίσκετο σε ένα λιβάδι. Αιφνιδίως περιέπεσε σε λήθαργο και ταυτόχρονα ακούσθηκε μελωδικότατος παιάνας και άρχισαν να πετούν λευκοί κύκνοι. Η μητέρα ξύπνησε και χωρίς ωδίνες γέννησε τον Απολλώνιο. Την γέννηση του σημάδεψαν ουράνια φαινόμενα ένας μάλιστα κεραυνός μετεωρίστηκε επάνω από το σημείο όπου ευρίσκετο η επίτοκος.

Απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο του Ομήρου Ερμείδη με τον τίτλο «Έλληνες ή Ελληνίζοντες χριστιανοί» από τις εκδόσεις «Ελεύθερη Σκεφ» το καλοκαίρι του 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου