Παρασκευή, 30 Μαΐου 2014

Γιατί στην πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως το 1453, ο Μωάμεθ διέθετε 30.000 ή 50.000 χριστιανούς στο στράτευμά του δεν είναι προδοσία εις βάρος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου ;

[η ανωτέρω εικόνα προέρχεται από την ακόλουθη ιστοσελίδα : www.haberler.com ]
Γιατί στην πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως το 1453, ο Μωάμεθ διέθετε 30.000 (κατά τον Nicolo Barbaro) ή 50.000 (κατά τον ανώνυμο λαϊκό ποιητή του θρήνου της Κωνσταντινουπόλεως) χριστιανούς στο στράτευμά του δεν είναι προδοσία ;  Ο Barbaro *1  στην άλωση της Κωνσταντινουπόλεως μας αναφέρει ότι πολλοί χριστιανοί ήτο μαζί με τον Μωάμεθ. Ήτο διάφοροι τυχοδιώχτες, που κατατάχτηκαν στο στρατό του σουλτάνου, για να αρπάξουν και να κλέψουν. Ήξεραν, πως μέσα στην Πόλη, στις εκκλησίες,
στο παλάτι και στα σπίτια των πλουσίων υπήρχε πολύ χρυσάφι και ασήμι, καθώς και αλλά πολύτιμα πράγματα. Ανάμεσα τους ήτο και ρωμιοί.

   Ο Barbaro, τους χριστιανούς στο στρατό του Μωάμεθ τους ανεβάζει σε 50 χιλιάδες. Ο ανώνυμος λαϊκός ποιητής του θρήνου της Κωνσταντινουπόλεως λέει, πως υπηρετούσαν στο στρατό του Μωάμεθ «φρα(τ)ζήδες χριστιανούς κακούς τριάντα χιλιάδες» [βλ. Εllissen: Αnalekten κ.λπ., Λειψία 1857, μερ. Γ΄, σ. 56, στίχ. 752]. Από αυτούς οι πιό πολλοί ήτο Σέρβοι, λατίνοι, γερμανοί, ούγγροι και ρωμιοί. Την ίδια στιγμή, ο στρατός του Παλαιολόγου ήσαν δεν ήσαν 6 - 7 χιλιάδες πολεμιστές.

  Ο Schlumberger στο έργο του «Le siege, la prise et le sac de Constantinople par le Turcs en 1453»   4 eme ed  στις σελίδες 55 και 96 αναφέρει : ότι ο στρατός του Μωάμεθ είχε στις τάξεις του 30.000 χιλιάδες χριστιανούς Ρωμαίους, Σέρβους, Βούλγαρους, Λατίνους, Βοημούς, καθώς και αντιπροσώπους απ’ όλα τα χριστιανικά έθνη, που έτρεξαν να προσφέρουν ιερόσυλη βοήθεια.

  Επίσης ο Δημήτρης Φωτιάδης στον έργο του «Η Επανάσταση του 21» στο πρώτο κεφάλαιο και στην σελίδα 36 αναφέρει : Δίπλα στους γενίτσαρους ξεχώριζαν οι σπαχήδες (ιππικό). Αυτοί ήσαν χριστιανοί τιμαριούχοι, φεουδάρχες, που τρέμοντας να μην χάσουν τα υλικά τους αγαθά, έπαιρναν τους δουλοπάροικούς τους και πήγαιναν να πολεμήσουν δίπλα στον σουλτάνο, ενάντια στους χριστιανούς.

*1  οι χρονικογράφοι που ευρίσκοντο στην Κωνσταντινούπολη κατά την πολιορκία και την άλωσή της ήσαν : ο Γεώργιος Φραντσής, ο επίσκοπος της Χίου Λεονάρδος, ο καρδινάλιος Ισίδωρος, ο Βενετσιάνος Nicolo Barbaro ο Φλωρεντινός Jacomo Tentardi και ο σερβική καταγωγής Μιχαήλ Κωνσταντίνοβιτς [Δημήτρης Φωτιάδης η «Επανάσταση του 21», τόμος 1ος σελίδα 22, υποσημείωση 22]


  απόσπασμα απο το υπό έκδοση βιβλίο του συγγραφέως Ομήρου Ερμείδη, υπό τον τίτλο "Έλληνες ή Ελληνίζοντες χριστιανοί" από τις εκδόσεις "Ελεύθερη Σκέφ" το καλοκαίρι του 2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου