Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Ὀρφικός ὕμνο εις τόν Πάνα

 Τόν ἰσχυρό Πάνα καλῶ, προστάτη τῶν ποιμένων, 

τόν οὐρανό, τήν θάλασσα κι' ὁλόκληρο τόν κόσμο,

τήν γῆ, ὄλων βασίλισσα, τήν ἄσβεστη τή φλόγα,

ὄλα αὐτά πού τοῦ Πανός λογίζονται κομμάτια.
Εὐλογημένε χορευτή, περιπλανώμενε, 

ἔλα σύ τῶν Ὠρῶν ὀμόθρονε, 

μέ τά τραγίσια πόδια,

σύ βακχευτή θεόπνευστε, 

πού ζεῖς ἐπάνω στ' ἄστρα,

τήν ἀρμονία ἀπηχεῖς τοῦ κόσμου μέ τραγούδι 

σύ τῶν ἀνθρώπων ξάφνιασμα, 

πού προκαλεῖς τόν φόβο, 

πού σέ λατρεύουν στίς πηγές ποιμένες καί βουκόλοι,

εὔστοχος εἶσαι, θηρευτής καί τῆς Ἠχούς ὁ φίλος,

συγχορευτή συ τῶν νυμφῶν, πού ἀπό παντού γεννιέσαι,

γεννήτορα τῶν πάντων, θεέ, μ' ὀνόματα περίσσια,

Παιάνα κοσμοκράτορα, τήν αὔξηση εὐοδώνεις,

φέρνεις τό φῶς καί τούς καρπούς καί μές τά σπήλαια μένεις,

ὀξύθυμε, ἀληθινός ὀ κερασφόρος Δίας.

Τό ἀπέραντο σώμα τῆς γῆς στηρίζεται σέ σένα καί τό νερό, 

πού στά βαθιά μέ ρεύματα κυλάει, 

τῆς ἄοκνης τῆς θάλασσας σέ σένα ὑπακούει 

κι' ὁ Ὠκεανός πού μέ νερά τήν γῆ τήν περιζώνει 

κι' ὁ ἀέρας πού ἀχώριστο τοῦ βίου εἶναι κομμάτι,

ζωῆς σπηνθήρας καί ψηλά, στήν κορυφή ἐπάνω,

τῆς ἀεικίνητης φωτιᾶς τό πυρωμένο μάτι.

Τό θεῖο τό πλύμορφο οἱ προσταγές σου ὁρίζουν 

κι' ἀλλάζεις μέ φροντίδες σου τίς φύσεις τῶν πραγμάτων

καί μέ δική σου μέριμνα ὅλων τήν φύση ἀλλάζεις 

θρέφοντας γενεά θνητῶν στόν ἄπειρο τόν κόσμο.

Ἀλλά μακάριε, βακχευτή, θεόπνευστε, 

ἀποδέξου τίς ἁγιασμένες τίς σπονδές, 

καλό θάνατο δῶσε στῆς γῆς τήν ἄκρη 

διώχνοντας τοῦ πανικοῦ τόν τρόμο".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου